Fysieke symptomen van spirituele groei

Vraag: Zou je groei in bewustzijn gepaard kunnen gaan met een milde ziekte of symptomen zoals bijvoorbeeld koorts of hoofdpijn? Bij kleine kinderen zie je dit duidelijker. Is dit ook het geval bij volwassenen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Ja, natuurlijk kun je, wanneer je een bepaald zelf hebt losgelaten dat je al heel lang bij je hebt gehad, hier een reactie op krijgen. Het lijkt wel of je aan het vasten bent en het lichaam ruimt de vergiften op. Dus je zou kunnen zeggen dat het loslaten van vergiften in de drie hogere lichamen ook effect op het fysieke niveau kan hebben, en dat lijkt heel erg op wat je kunt ervaren na een periode van vasten of een bepaalde reiniging op het fysieke niveau.