Vraag over een bril nodig hebben

Vraag: Wat is de spirituele oorzaak van een bril nodig hebben of contactlenzen om je gezichtsvermogen te verbeteren? Is er ook een manier om dit op een spirituele manier te herstellen in plaats van door laseren zoals de dokters tegenwoordig voorschrijven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Om terug te komen op mijn vorige antwoord, het moet in evenwicht worden gebracht door het feit dat er bepaalde omstandigheden op het fysieke vlak zijn die daar zijn vanwege de dichtheid van het fysieke rijk, het huidige collectieve bewustzijnsniveau. En ik wil dus niet dat de mensen denken: “O, ik moet in staat zijn om mijn gedachten te veranderen en deze aandoening te repareren. En als ik dat niet kan, dan toont dat aan dat mijn bewustzijnsniveau niet hoog genoeg is.”

Je begrijpt dat jouw ego alles wat wij zeggen zodanig kan veranderen dat jij het gevoel hebt dat je tekortschiet. Als je een bepaalde aandoening hebt, of het nu een ziekte is, of iets aan je ogen, of iets anders. Als je een blindedarmontsteking hebt, dan moet vanzelfsprekend je blindedarm worden verwijderd in plaats van te denken dat je met een meditatie dit probleem kunt oplossen. Je maakt gebruik van de technologische middelen die er zijn. Wij moedigen mensen niet aan om naar gebedsgenezingen te gaan of de waarheid te ontkennen dat je die ziekte echt hebt en het daardoor naar de hogere rijken door te schuiven.

Wij zeggen: Wees praktisch, wees verstandig, maak gebruik van de technologische vooruitgang die in jouw tijd wordt gemaakt en probeer dan ook aan je psychologische problemen te werken. Als je het probleem hebt dat jij een bril nodig hebt, haal die bril dan, laat je dan opereren, wat je maar liever doet en ga dan verder met het werken aan je diepere psychologische problemen. Het kan zijn dat dit mettertijd het probleem oplost en dat je geen bril meer nodig hebt, maar je spirituele groei is het belangrijkste. In het algemeen kan ik zeggen dat je naar de uitspraak van Jezus moet luisteren: “Geef Cesar wat van Cesar is en God wat van God is.” Met andere woorden, als spiritueel persoon, als student van geascendeerde meesters, besef je dat het belangrijkste aspect van je leven spirituele groei is en dat betekent dat je de dieper liggende psychologische problemen moet oplossen. Dit is je belangrijkste doel. Maar negeer de praktische aspecten van het leven niet. Je vindt een manier om te zeggen: “Ik heb een plaats nodig om te wonen, ik heb een bepaald inkomen nodig. Dat houdt in dat ik een baan moet hebben, een bedrijf moet beginnen, wat het ook maar is, en ik moet voor mijn fysieke lichaam zorgen. Ik moet ook dingen doen om van het leven te genieten. Dus wij prediken niet de Via Dolorosa, waardoor je denkt dat je als spiritueel persoon niet mag genieten van elk aspect van het leven. En wij moedigen je aan om daar een bepaald evenwicht in te vinden, waardoor je zorgt voor je fysieke, praktische noden en activiteiten in plaats van te denken dat je alles moet oplossen via het spirituele aspect van het leven. Het is bijvoorbeeld niet realistisch, zoals veel mensen denken, om een schatkaart te maken of te visualiseren dat je de voorraad moet kweken die je nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien.

Je moet ook praktisch zijn en zeggen: Ik moet wat sollicitaties wegsturen of ik moet een bedrijf beginnen, en dergelijke. En dit kan enige tijd in beslag nemen waardoor je geen aandacht meer over hebt voor spirituele activiteiten; op den duur kun je meer aandacht geven aan spirituele activiteiten als je eenmaal een baan hebt, als je eenmaal dat bedrijf op orde hebt. Je moet daar evenwicht in vinden, zodat je niet meer denkt dat alle problemen met spirituele middelen moeten worden opgelost, omdat er problemen zijn die je gemakkelijk op een praktische manier kunt oplossen. En dan neem je die praktische stappen. In plaats van te denken dat je een probleem moet oplossen met spirituele middelen en je weigert om een bril te kopen en daardoor tien jaar niet kunt zien, ga je die bril halen, richt jij je op je spirituele groei, zodat je de boeken kunt lezen en dan komt er misschien wel een oplossing voor het probleem maar als dat niet zo is, dan houdt dit je niet af van je spirituele groei.

Met andere woorden, kijk naar al die praktische dingen en zeg: “Hoe kan ik er het eenvoudigst mee omgaan, zodat het niet al mijn aandacht en tijd afhoudt van mijn spirituele groei?” En dan doe je dat in plaats van het andersom te doen en te denken dat je urenlang decreten moet opzeggen, wat veel meer tijd in beslag neemt dan een bril kopen.