Hoe je rechtstreeks contact maakt met de meesters

Vraag: Welke aanpak wordt er voorgesteld om verder te kijken dan de boodschapper en rechtstreeks contact te krijgen met de meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Kijk niet naar de boodschapper. (Er wordt gelachen)

Maar serieus, zoals ik net heb gezegd, bestond de neiging in vroegere organisaties van geascendeerde meesters dat de mensen zich te veel concentreerden op de boodschapper. Ik weet dat er een bekend gezegde is dat ‘de boodschapper de boodschap is’ of wat ze er ook maar van maken, maar de waarheid is dat er een moment kan komen waarop je geen boodschapper meer nodig hebt, zoals iemand onlangs zei. Dit is in zekere zin de staat die we voor jullie allemaal willen, en wat de boodschapper ook wil, omdat hij persoonlijk niet de ambitie heeft om veel volgelingen te hebben, of een organisatie te vormen, enzovoort. Je kijkt eigenlijk niet verder dan de boodschapper. Je richt je alleen maar op de boodschap, je richt je op de dictaten, je luistert naar de dictaten, je zegt de invocaties op en je concentreert je op een persoonlijke relatie met ons.

Nu zijn er mensen op de wereld die een persoonlijke relatie met de geascendeerde meesters hebben en die nog nooit naar een boodschapper hebben geluisterd en die dat ook niet hoeven te doen. Maar omdat jullie hier zijn, hoef je dit niet te analyseren of te evalueren bij jezelf. Je zegt gewoon: “Klaarblijkelijk had ik dit nodig om de geascendeerde meesters te ontdekken”

Waar heb je dan een boodschapper voor nodig? Je hebt een boodschapper nodig om dictaten op te nemen en invocaties te schrijven. Je hebt misschien een boodschapper nodig om een bepaald standpunt te krijgen of leiding te vinden, maar je hebt de boodschapper in de eerste plaats nodig voor de dictaten en de invocaties. Hier heb je de boodschapper alleen maar voor nodig. Er is in geen enkele dispensatie gezegd, of een hint gegeven, dat je de boodschapper nodig hebt om je in verbinding te stellen met de geascendeerde meesters. Je bent vrij, en je moet hier heel consciëntieus in zijn, je bent vrij om aan een persoonlijke relatie met ons te werken waar de boodschapper helemaal niet bij betrokken wordt. Als je hulp van de boodschapper nodig hebt om die relatie te ontwikkelen, dan is dat prima, maar denk nooit dat je de geascendeerde meesters alleen maar kunt bereiken door de boodschapper of de katholieke kerk of een ander mens of een instituut.

De ideale staat die wij voor jullie willen, is dat je de lering en de hulpmiddelen gebruikt om die persoonlijke relatie met ons te ontwikkelen. Het betekent niet dat je opeens moet beginnen met boodschappen opnemen. Dat staat misschien niet in je Goddelijke plan en dat geldt voor de meesten van jullie. Maar het betekent wel dat je rechtstreeks persoonlijke aanwijzingen van ons krijgt zonder tussenkomst van de boodschapper.

In de eerst plaats, zoals je zag bij de Summit Lighthouse, omdat er veel mensen waren die dachten dat zij persoonlijke leiding van de meesters via de boodschapper nodig hadden, maar waardoor zij in een afhankelijke relatie kwamen te staan tot de boodschapper. Het was ongezond, onnodig en het hielp die mensen totaal niet. De organisatie werd op een bepaald moment zo groot dat de boodschapper op geen enkele manier de tijd had om mensen persoonlijk leiding te geven. Hoe kon de organisatie ooit uit die fase komen als de mensen niet hun eigen persoonlijke relatie ontwikkelden, en veel mensen hebben dat gedaan. De boodschapper moet een hulp voor jou zijn om een persoonlijke relatie te ontwikkelen en mag nooit een hindernis worden.