Samenzweringstheorieën over vaccinaties

Vraag: Meerdere klokkenluiders zijn met bewijzen gekomen dat bepaalde vaccins, zoals tegen mazelen, de bof en rodehond, bijwerkingen heeft veroorzaakt bij jonge kinderen, zoals autisme en zelfs met de dood tot gevolg. Het lijkt er ook op dat ieder die de gezondheidseffecten van vaccinatie onderzoekt, wordt zwartgemaakt en vernietigd in de media. Veel mensen worden heel boos wanneer men met die argumenten aankomt. Steunen de meesters vaccinatie? Bestaat er een link tussen bepaalde vaccins en autisme en wat zit er achter deze beweging die vaccins opdringt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019- Washington D.C. (VS):

We hebben al eerder gesproken over vaccins; ik zal dat niet gaan herhalen, maar ik zal het bewustzijn bespreken dat je de vaccins niet in twijfel mag trekken en dat je wordt zwartgemaakt als je dat wel doet. Dit is natuurlijk geen situatie die wij steunen. Er is niets wat niet in twijfel mag worden getrokken. De waarheid is dat je in een democratische natie leeft en als een bepaald aantal mensen bezorgd is over iets, dan moet dat openlijk worden aangepakt. Er is natuurlijk een bepaalde beweging van gevallen wezens die op den duur graag een programma wil maken waardoor iedereen bepaalde vaccinaties moet krijgen die het effect zouden moeten hebben dat het hen kalmeert. Er bestaat geen twijfel over dat die intentie bestaat. Het is zelfs in bepaalde laboratoria onderzocht die niet open zijn voor het publiek.

Maar zoals we al gezegd hebben, waren vaccins een noodzakelijke stap om bepaalde ziekten te vernietigen. Hierbij speelt ook mee dat andere gevallen wezens elk probleem zullen aanvoeren om conflicten en wantrouwen te scheppen. Dit zit achter veel samenzweringstheorieën. De bedoeling is alleen maar conflicten, verwarring en wantrouwen te scheppen die leiden tot chaos. Het is belangrijk om hierin een bepaald evenwicht te zoeken, omdat de vragen moeten worden gesteld en aangepakt. Maar aan de andere kant moet je kijken naar de situatie van de regering die naar beste kunnen iets doet. Zij zijn druk bezig met hun taken. Kun je echt verwachten dat ze elke samenzweringstheorie aanpakken die naar buiten komt? Je moet een bepaald evenwicht vinden. Het is duidelijk dat er een moment komt waarop vaccins niet meer nodig zijn en het is duidelijk dat vaccins moeten worden verfijnd en er echt moet worden bestudeerd: “Hebben ze bijwerkingen die wij kunnen meten of niet?” En als dat zo is, dan moet dat natuurlijk worden veranderd, dus dan overwin je die bijwerkingen.