Het hogere standpunt ten aanzien van homoseksualiteit

Vraag: Velen zeggen liefde is liefde. Is dit juist? Als dat niet zo is, hoe moet een homoseksueel dan dit aspect in zijn psyche helen? Zijn er programma’s die de geascendeerde meesters aanbevelen om iemand te genezen van homoseksualiteit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

We hebben een aantal leringen over homoseksualiteit gegeven in het verleden. Maar ik zal de uitspraak liefde is liefde bespreken. Het is eerlijk gezegd een voorbeeld van kromme logica. Omdat je dan het idee liefde, of een bepaald idee over liefde creëert, dat liefde altijd goed is en dat er daarom geen beperkingen en grenzen aan zouden zijn, enzovoort. Dat gezegd hebbende, er kan liefde, oprechte liefde, bestaan tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Daar zijn veel voorbeelden van: vader en zoon, moeder en dochter. Maar er zijn ook mensen die zich identificeren met hun seksualiteit en zich aangetrokken voelen tot het hetzelfde geslacht die oprecht van elkaar houden. Het idee dat je iemand van homoseksualiteit kunt genezen, in tegenstelling tot wat wij eerder gezegd hebben, en dit werd gezegd tegen een bepaald bewustzijnsniveau – is eigenlijk niet het hoogste idee. Het is niet zo dat wij tegen alle homo’s op aarde willen spreken en hen een programma geven dat hen geneest van hun aandoening.

Wij willen graag dat alle mensen groeien. En wij willen graag dat alle mensen zover komen dat ze, net zoals ik net zei over de definitie van een spiritueel wezen vergeleken tot een menselijk wezen, zich niet identificeren met die uiterlijke dingen, waaronder seksualiteit. Of je nu hetero of homo bent, je identificeert je er niet mee. En als je het punt bereikt waarop jij je niet volledig met je seksualiteit identificeert, betekent dit niet dat je niet meer seksueel actief bent; het betekent niet eens dat je niet meer homo bent. Het betekent dat je het met een ander bewustzijn bent. En kun je zoiets doen? Jazeker, veel mensen hebben dat gedaan. Het wordt tegenwoordig gedaan door mensen. En op dat moment zeggen de geascendeerde meesters dat de vrije wil haar gang moet gaan en de mensen een bepaalde ervaring moeten hebben, totdat ze er genoeg van krijgen en dan kunnen kiezen om iets los te laten. Dit geldt voor elke ervaring die je als mens kunt meemaken.

In het verleden hebben we geprobeerd om de mensen min of meer zo te schokken om zich niet meer te identificeren met hun seksualiteit, omdat veel homoseksuelen zich sterker hebben geïdentificeerd met hun seksualiteit vanwege de bewegingen voor gelijke rechten van homoseksuelen en de vervolging van homoseksuelen dan anders was gebeurd. En we zouden graag willen dat mensen dat ontgroeien, zodat ze een hoger bewustzijn kunnen krijgen – omdat zij zich er niet meer zo mee identificeren. En dat is eigenlijk wat ik op dit moment erover wil zeggen, omdat wij, nogmaals, er leringen over hebben gegeven die nog steeds gelden.

Maar je kunt die leringen natuurlijk met een hoger bewustzijnsniveau bekijken. Ik wil echt zeggen dat er een heel sterke beweging is in de christelijke kerken die homoseksualiteit veroordeelt. En er is een heel sterke beweging waarin mensen zijn die projecteren en al heel lang projecteren dat God of Jezus homoseksuelen veroordeelt. De gevallen wezens hebben daartoe mensen geïnspireerd. Het is niet de waarheid. God veroordeelt homo’s niet. Ik, als geascendeerde meester Jezus Christus, veroordeel homo’s niet. Ik probeer alle mensen te helpen om zich te bevrijden uit alle menselijke toestanden waarin zij gevangenzitten. Maar ik veroordeel geen enkele situatie. En die vele veroordelingen die de christelijke kerken hebben gecreëerd, kloppen dus helemaal niet en je kunt dat zeker bekijken en inzien dat het niet waar is, en dan kun jij je weer inzien wie ik ben en de liefde die ik voor alle mensen bezit en de bereidheid die ik heb om alle mensen te helpen om te groeien en elke situatie te transcenderen die hen beperkt. En als je niet het gevoel hebt dat je homoseksualiteit je beperkt dan voel ik nog steeds onvoorwaardelijke liefde voor jou en dat ik accepteer dat jij het recht hebt om je vrije wil te gebruiken om een bepaalde ervaring te hebben totdat je er genoeg van krijgt.