Hoe lang kan een gevallen wezen op het identiteitsniveau blijven?

Vraag: Is er een wet hoe lang een gevallen wezen op het identiteitsniveau kan blijven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

Er bestaat een wet in die zin dat dit wordt bepaald door het collectieve bewustzijn. Waarom mochten de gevallen wezens naar de aarde komen, hetzij op het identiteitsniveau of fysiek? Dat kwam omdat het collectieve bewustzijn beneden een bepaalde drempel werd verlaagd. En dit kwam natuurlijk als resultaat van de keuzes die de geïncarneerde mensen uit vrije wil maakten. Er kan dus een moment komen waarop het collectieve bewustzijn zover verhoogd is dat de gevallen wezens hier niet langer kunnen zijn. Waarschijnlijk zal dit het eerst op het fysieke niveau gebeuren omdat de gevallen wezens niet zoveel macht hebben in bijvoorbeeld democratieën, in ieder geval de kleinere democratieën. Daar is meer respect voor mensenrechten en is men zich meer bewust van de samenleving en de essentiële menselijkheid, en daarom kunnen de gevallen wezens daar niet gemakkelijk leiders worden en wanneer het bewustzijn een bepaald niveau bereikt, dan kunnen ze niet langer incarneren. Het volgende wat dan zal worden gezuiverd is waarschijnlijk het emotionele rijk en daarna het mentale en als laatste het identiteitsrijk.