Vraag over de volgende boodschapper

Er was een vraag voor jou dat er mensen waren die wilden weten of je ook iemand anders trainde om boodschapper te worden, die je plaats in zal nemen wanneer jij er niet meer bent.

Antwoord van Kim Michaels, 2019 – Washington D.C. (VS):

Niet dat ik weet. Maar in zekere zin worden jullie allemaal getraind als boodschapper om de boodschap uit te dragen en de ideeën en de hele traditie uit te dragen. Wat dat voor jullie persoonlijk betekent, daar kan ik geen mening over geven, maar het concept boodschapper kun je ruimer zien, omdat iedereen die een nieuw idee uitdraagt in dat opzicht een boodschapper is, en zoals je weet was er bij vorige organisaties van geascendeerde meesters veel afgoderij rondom de positie van boodschapper. Vanzelfsprekend moedigen de meesters dat niet aan en ik moedig het ook niet aan, want ik heb dat niet nodig. Ik beschouw mezelf niet superieur omdat ik de boodschapper ben. Ik voer een gespecialiseerde taak uit en jullie hebben allemaal jullie eigen missie die net zo belangrijk is. Het is in feite onzin om te spreken van meer of minder belangrijk, maar jullie moeten zelf ontdekken wat dit voor jullie afzonderlijk betekent. Er was een tijd waarin ik dacht dat ik boodschappers kon trainen, maar ik heb me gerealiseerd dat de meesters dit doen en op dit moment hebben ze in ieder geval niet besloten om een programma voor mensen te ontwikkelen.