Er is behoefte aan een verandering in het collectieve bewustzijn, waarbij de mensen een andere vorm van energie zullen eisen

Vraag: Een vraag over niet-materiële energie, ook wel gratis energie genoemd. Ik was erg onder de indruk van de visie die Cyclopea gaf in het dictaat dat in Korea werd gegeven. En wat er in heel korte tijd kan gebeuren als er een doorbraak zou komen, en als die kleine doos die energie opwekt beschikbaar kwam. Laatst hoorde ik interessant nieuws over de uitvinding van zogenaamde ‘koude fusie’, waarin een enorme hoeveelheid warmte wordt gegenereerd bij relatief lage temperaturen zonder radioactieve straling. Er is zelfs een wetenschapper, een uitvinder, die bijna een product kan maken dat werkt op grond van zijn uitvinding en dat ‘energy catalyzer’ (ecat) wordt genoemd. Er zijn veel patenten voorbereid van hoe je die uitvinding thuis, of in auto’s, of vliegtuigen, kunt gebruiken en dit lijkt veel op de visie van Cyclopea. Zouden de meesters iets kunnen zeggen over de technologie die het potentieel heeft om geen monopolie te worden in de Gouden Eeuw? En zou zo’n proefconcept of zelfs het werkende apparaat zelf met relatief eenvoudige middelen kunnen worden gemaakt? Bijvoorbeeld in omstandigheden zoals ze die in garages hebben, zodat het moeilijk wordt om daar een monopolie op te krijgen vanwege de eenvoud en beschikbaarheid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Nederland:

Waar we nu mee te maken krijgen, is dat de meeste mensen de apparaten die energie verbruiken in de Gouden Eeuw, momenteel niet kunnen begrijpen of accepteren. Er zijn een aantal mensen die het potentieel hebben gezien van nieuwe energiebronnen, of je die nu gratis energie noemt of iets anders. Daarom vindt er veel research plaats en iets van die research heeft het potentieel om een apparaat te worden dat energie produceert. Er zijn andere types research gaande die nergens toe kunnen leiden, maar waarvan het wel belangrijk is dat de research daarnaar gebeurt.

Als steeds meer mensen onderzoek doen en hun experimenten publiceren, helpt dit om het collectieve bewustzijn te veranderen en dan komt er een moment waarop die verandering ervoor zorgt dat de echte technologie voor de Gouden Eeuw naar buiten komt. Er zijn verschillende soorten energie die we misschien tussenstappen zouden kunnen noemen, waaronder koude fusie. Je moet wel beseffen dat alles waar een patent op kan worden gegeven, of zal worden gegeven, niet het hoogste potentieel heeft voor de energieproductie. Het klopt zoals jij zegt, dat de ideale vorm van energie moet worden geleverd door iets, of overgebracht door een apparaat, dat je in een garage kunt produceren, zodat grote corporaties daar geen monopolie op kunnen krijgen. Ze kunnen er zelfs geen patent op krijgen, omdat je geen patent kunt krijgen op een idee. Wij hebben bepaalde veranderingen in bewustzijn nodig en dat gebeurt niet bij mensen die worden gedreven door een patent of die superrijk willen worden. Zij worden gewoon gedreven door hun wens om nieuwe technologie te bedenken en te bewijzen dat het werkt.

Je weet wel dat er op het gebied van vliegen twee broers in Amerika waren die niet het patent probeerden te krijgen op het vliegtuig. Zij probeerden alleen maar te bewijzen dat een voorwerp dat zwaarder is dan lucht kon vliegen. Dat soort experimenten zien we graag. Ik weet dat er al mensen op dat niveau zijn, maar er moet een verandering komen, waardoor meer mensen dit gaan doen, ook omdat meer gewone mensen tot het besef komen dat de ware energie van de Gouden Eeuw niet het monopolie mag worden van een bepaald bedrijf dat er veel geld aan wil verdienen. Daarom kunnen we eigenlijk niet toestaan dat er patent op die technologie wordt aangevraagd. Een bedrijf koopt dan dat patent op en zal het laten verdwijnen, zodat zij olie kunnen blijven verkopen voor een kunstmatig opgevoerde prijs, zoals al is gebeurd met bepaalde types technologie.

Degenen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen de oproepen doen om zo’n verandering te bewerkstelligen. Je kunt de oproepen doen voor een verandering in het collectieve bewustzijn, zodat de mensen een andere vorm van energie gaan eisen. Je kunt jezelf afvragen waarom je dit soort energie hebt, die het monopolie is van grote corporaties.

Opnieuw gaat het over de invloed van de gevallen wezens en de machtselite die zichzelf gewoon in stand wil houden, zodat zij niet alleen geld verdienen, maar ook de mensen in hun macht hebben. Zij krijgen de hele tijd het geld en daardoor ook energie van de mensen; denk hier eens over na, het is weer een van die voorbeelden van cognitieve dissonantie waardoor mensen dit meemaken. “Waarom zouden we moeten betalen voor energie?”

Hier kun je oproepen voor doen, zodat steeds meer mensen zich gewoon beginnen af te vragen: “Waarom moet wij voor energie betalen? Moet ik betalen voor de lucht die ik inadem? Moet ik betalen voor zonnestralen?” Je zou opnieuw kunnen kijken naar het biologische perspectief, zoals ik ook zei bij fanatisme, kijken naar het biologische en fysieke aspect van energie. Zie dat alle basale dingen met betrekking tot het leven op aarde gratis zijn; zonlicht is gratis. De planten die zuurstof gebruiken voor fotosynthese zijn gratis. Je hoeft daar niets voor te betalen. Waarom zou je geld moeten betalen voor energie die technologie aanstuurt? Waarom?

Dat kan alleen omdat de mensheid door de denkwijze van de elite is verleid. Ondanks de opkomst van democratische naties hebben de mensen zichzelf niet bevrijd van de denkwijze van de elite. Daarom accepteren zij nog steeds de situatie dat ze de machtselite moeten betalen voor elektriciteit. Het is nodig dat er een verandering komt en dat de mensen zeggen: “Het is duidelijk dat wij hier niet voor hoeven te betalen, zo hoort het niet.” Dit kan gedeeltelijk tot stand worden gebracht door het besef dat als je inderdaad energie gratis maakte, het een ongelooflijke impact op de hele economie zou hebben, dat de economie naar een veel hoger niveau toe zou groeien dan tegenwoordig. Iedereen zou rijker zijn, behalve dan de mensen die het monopolie hebben op de productie van olie en elektriciteit. Je begrijpt dat er veel ontwikkelingen zijn geweest die de samenleving vooruitgang hebben gebracht; die de economie vooruitgang hebben gebracht. Je kunt kijken naar wat wij hebben gezegd over fanatisme en wat Jezus heeft gezegd over diversificatie. Wat is de sleutel tot een groeiende economie, een welvarende economie? Dat is diversiteit – diversificatie. Een monopolie werkt de welvaart van mensen tegen; de concentratie van de welvaart en het bezit van de productiemiddelen in de handen van een kleine elite.

Kijk naar de feodale samenlevingen en dan zie je dat de feodale heren in hun kastelen zaten, zich heel erg rijk voelden, heel rijk in vergelijking tot de gewone boeren. Als je kijkt naar wat zij destijds bezaten vergeleken met veel mensen nu, dan waren zij helemaal niet rijk. Het is allemaal maar relatief. Daarom besef je dat de machtselite, hun denkwijze om een monopolie te krijgen en de rijkdom in handen van een kleine elite te concentreren, de energie naar een veel lager niveau zal dwingen te gaan. Daarom hielden de feodale samenlevingen de economie van de naties honderden jaren op een veel lager niveau. Nadat die in verval raakten, was er veel meer diversificatie in de economie en zag je dat die snel groeide. Aan het begin van het industriële tijdperk zag je ook dat er mensen waren die altijd probeerden om zakelijke monopolies te vormen, omdat zij beseften, of eigenlijk dachten, omdat zij de illusie hadden dat dit de enige manier was om geld te verdienen. In werkelijkheid was de enige manier om echt geld te verdienen een vrije economie met diversiteit, waarin voortdurend geëxperimenteerd wordt en voortdurend groei is, zodat er eenvoudig meer geld naar de economie gaat.

Hoe moet je geld verdienen als niet iedereen in de samenleving geld heeft? Je kunt wel begrijpen dat de machtselite tegenwoordig financiële instrumenten heeft gemaakt waarmee veel geld wordt verdiend, maar het staat allemaal op de computer, het is niet echt. Dat bedoel ik niet met een functionerende economie. In een functionerende economie wordt iets uitgevonden, er wordt iets geproduceerd, er worden diensten verleend. Er wordt iets geproduceerd waar de mensen echt iets aan hebben, niet alleen maar getallen op de hard disk van een computer. Zo stel ik mij de economie voor, je kunt daar oproepen voor doen. Diversificatie in plaats van het monopolie is de sleutel tot de economie van de Gouden Eeuw.