De wetenschap zit tegenwoordig op een doodlopende weg door het materialisme

Vraag: Sinds Einstein de relativiteitstheorie in 1905 publiceerde, ontwikkelde zich een totaal nieuwe wetenschap, namelijk de kwantummechanica. In 2015, meer dan honderd jaar later, ontdekten wetenschappers in de Verenigde Staten de zwaartekrachtgolf van de Big Bang. En in april 2019, werd er indirect een theoretisch zwart gat gefotografeerd. Ze zeggen dat de theorie van Einstein nu volledig wetenschappelijk is bewezen. In 2016 won een Japanse bioloog de Nobelprijs voor biomedische wetenschappen, omdat hij had ontdekt dat menselijke cellen niet altijd worden vernietigd door de dood. Maar in enkele gevallen waren ze in staat om zichzelf uit elkaar te halen en weer opnieuw geboren te worden als nieuwe cellen door een mysterieus proces dat autofagie heet. Hoe volledig zijn de wetenschappelijke bewijzen van die theorieën? En hoe snel kunnen ze bijdragen aan de groei van het menselijke bewustzijn en de ontwikkeling van nieuwe technologie in de toekomst?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Korea:

Mijn geliefde, er was ook een tijd, iets meer dan een eeuw geleden, dat de wetenschappers de natuurkunde van Newton volledig wetenschappelijk bewezen achtten en goedkeurden. En dat die alleen nog maar een paar decimalen kon opschuiven, maar dat alle belangrijke ontdekkingen waren gedaan. En dan komt Einstein die zegt: “Niet zo snel jongens, er valt nog veel meer te ontdekken.” En tegenwoordig kunnen we hetzelfde zeggen, er valt nog veel te ontdekken. In de woorden van Hamlet: “Er bestaat meer tussen wetenschap en aarde dan waar in jullie filosofie over wordt gedroomd.”

Mijn geliefde, de theorie van Einstein was een belangrijke stap voorwaarts. De kwantumfysica heeft een belangrijke stap vooruit gedaan. Maar de wetenschap zit momenteel op een doodlopende weg. En daar houdt het materialisme haar op. Heel veel mensen die betrokken zijn bij de wetenschap, niet beslist alleen wetenschappers maar ook veel mensen uit de politiek promoten een materialistische kijk op het leven. Wij hebben dit al vaker besproken en deze boodschapper heeft erover geschreven dat de kwantumfysica in principe heeft bewezen dat de diepste niveau van wat je fysieke materie noemt, een bewustzijnsniveau is. Er bestaat zelfs een interactie tussen het bewustzijn van de wetenschapper die een observatie doet en een subatomair deeltje, zoals het is genoemd. Maar dat is natuurlijk geen deeltje, zoals de kwantumfysica heeft bewezen.

De wetenschappers zitten op een doodlopende weg omdat ze streven naar een ‘theory of everything’. Zij denken dat deze complete theorie helemaal materialistisch is. Met andere woorden, ze denken dat alles op materiële fenomenen berust. En dat kan nu eenmaal niet. Het is niet mogelijk. Het is een totaal doodlopende weg en houdt de wetenschap af van de ontdekkingen die lang geleden al voor belangrijke doorbraken hadden kunnen zorgen en die de wetenschap en de mensheid vooruitgang hadden kunnen geven. En er zal dus geen theorie van alles komen totdat de theorie ook gaat over het bewustzijn. Dit kan met eenvoudig logica worden bewezen. Wat stelt wetenschappers in staat om wetenschappelijk bezig te zijn? Dat zij bewust zijn. Dus is het dan niet logisch dat een theorie over alles ook het bewustzijn moet omvatten, anders kan het geen theorie over alles zijn.

Er liggen heel veel belangrijke doorbraken te wachten die wij willen uitbrengen bij wetenschappers die daar open voor staan. Maar er zijn ook al veel doorbraken geweest, er zijn veel ontdekkingen gedaan, maar omdat die niet pasten in het materialistische paradigma zijn ze genegeerd of zelfs actief onderdrukt. En als jij het gevoel hebt dat dit een belangrijk onderwerp voor jou is, dan kun je hier natuurlijk oproepen voor doen. Je kunt je eigen invocatie maken of de decreten gebruiken en de bestaande invocaties om in principe het oordeel van Christusschap uit te spreken over de materialisten en de demonen en entiteiten en de gevallen wezens die achter het materialisme zitten om de hele matrix van het materialisme te vernietigen die echt is gecreëerd door de gevallen wezens.