Een verandering in de paradigma’s in de wetenschap

Vraag: In wetenschappelijke kringen bestaat er voortdurend discussie over de onevenwichtige staat van micro-organismen in onze darmen wat voor veel chronische ziekten zorgt. Is het mogelijk om met de huidige wetenschappelijke methoden en middelen aan te tonen dat onze bewustzijnsstaat de micro-organismen beïnvloeden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Nee, vanzelfsprekend is het niet mogelijk om dit te bewijzen met de huidige wetenschappelijke methodes en filosofie, omdat die zo vast zitten aan het materialisme. De wetenschap heeft vele jaren geleden helaas de keuze gemaakt om het bewustzijn te negeren. Uit de geschiedenis van de wetenschap weet je dat de katholieke kerk alle vroege wetenschappers heeft proberen te onderdrukken, en ook elke ontdekking die de doctrines van de kerk aanvocht. Daarom zie je dat heel veel materialisten voortdurend naar Galileo refereren die werd onderdrukt en gevangengezet en dat andere wetenschappers door de katholieke kerk werden onderdrukt. Zij gebruiken dit als rechtvaardiging voor wat er is gebeurd met het materialisme, omdat zij redeneerden dat religie een onderdrukkende macht was. Zij wilden zich distantiëren van religie – niet een slecht idee overigens – maar ze redeneerden ook dat er verschillende religies zijn en dat je op geen enkele manier kunt bewijzen dat de ene goed is en de andere verkeerd; alle religieuze overtuigingen zijn subjectief en een vorm van bijgeloof. Zij besloten dus dat het belangrijkste doel van de wetenschap was om zich van alle subjectiviteit te distantiëren, om alle subjectiviteit uit te sluiten. Daarna dachten ze – en dit is het echte probleem – dat de menselijke geest alleen maar subjectief kon zijn. Daarom zeiden ze dat de subjectieve geest niet van belang is voor de wetenschap, omdat je die op geen enkele manier kunt bestuderen, dus weigerden ze om die te bestuderen en richten ze zich alleen op het bestuderen van de dingen die ze konden meten, iets tastbaars en wat ze konden meten door middel van experimenten die door andere mensen kunnen worden herhaald ongeacht hun overtuigingen en daarom konden ze zeggen dat zij subjectiviteit hadden uitgesloten en objectiviteit verkregen.

Dit is natuurlijk de hele basis voor het materialisme en sindsdien heeft de wetenschap geen redelijke poging gedaan om het bewustzijn te bestuderen, de geest te bestuderen door middel van een wetenschappelijke methode en wetenschappelijke instrumenten. Nu zijn er natuurlijk wel een paar wetenschappers die hieraan begonnen zijn en wij kijken natuurlijk naar hen om voor de volgende doorbraak in de wetenschap te zorgen, zodat de wetenschap het bewustzijn gaat bestuderen en op die manier het verband tussen het bewustzijn en het fysieke lichaam aan te tonen. Er zijn al wetenschappers die dit hebben gedaan. Ik ben mij hier heel goed van bewust, maar dit is nog niet door iedereen in de wetenschap geaccepteerd en daarom zal er een moment komen waarop de wetenschap in het algemeen dit niet meer kan ontkennen, niet meer kan negeren, maar dit zal niet alleen tot stand komen door het onderzoek van het bewustzijn. Er moet een verandering in de paradigma’s in de wetenschap komen die er in principe voor zullen zorgen dat de wetenschap het materialisme loslaat. Een cruciaal aantal wetenschappers moet openlijk toegeven dat de keizer niets aan heeft, omdat het materialisme net zo beperkend is geworden als de wetenschappelijke experimenten als de katholieke kerk vijfhonderd jaar geleden. Wanneer dat besef zich verspreidt onder een cruciaal aantal wetenschappers, dan zal er een verandering in de paradigma’s komen.