De luchtvervuiling in Korea

Vraag: Deze vraag gaat over luchtvervuiling door fijnstof. In Korea is de lucht onlangs erg verslechterd door fijnstof en dit bedreigt de gezondheid van de mensen en zorgt voor ongemakken in ons dagelijkse leven. De oorzaak is voornamelijk schadelijke chemische stoffen, in het bijzonder van fabrieken, thermische elektriciteitscentrales, en afvalstofverwerkingsbedrijven in China. Korea kan echter geen officiële klachten tegen China indienen of effectieve maatregelen nemen tegen het probleem, zelfs al heeft de regering in Korea onlangs een kunstmatig experiment gedaan met regen om de concentratie van fijnstof te verminderen. Wat zou je aanbevelen om het luchtvervuilingsprobleem door fijnstof op te lossen en het lijden van de mensen in Korea te verzachten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Op korte termijn kun je alleen maar persoonlijk maatregelen nemen door jezelf te proberen te beschermen. Op langere termijn is er altijd een spirituele oplossing voor of hier oproepen voor te doen. Maar in werkelijkheid kun je geen oproepen doen voor de luchtvervuiling zelf; je moet oproepen doen voor veranderingen in de politieke situatie. Het is duidelijk dat er een verandering in de houding van China moet komen. Maar dat kan niet door Korea alleen gebeuren, maar ook door de andere landen die aan China grenzen en die ook last hebben van deze vervuiling. Tot op bepaalde hoogte is het ook zo dat de vervuiling in China zo ernstig wordt dat het Chinese volk veranderingen eist.

Maar de waarheid is eenvoudig dat dit een voorbeeld is van dat China als natie (de mensen in de regering) nog steeds een lager bewustzijnsniveau heeft waardoor ze geen verantwoording voor hun daden willen dragen en dat dit hun eigen volk benadeelt en mensen in buurlanden. En dat komt omdat ze zich heel erg op zichzelf richten. En ze denken dat zij zo’n grote belangrijke natie zijn en omdat zij economische groei nastreven, enzovoort (en natuurlijk de communistische ideologie, die zij nog steeds achter zich aan slepen), dat zij niet om andere mensen hoeven te denken of zelfs hun eigen volk. Dus hier kunnen jullie als spirituele mensen oproepen voor doen, jullie kunnen oproepen doen om de demonen te binden die hierachter zitten. Maar jullie kunnen ook oproepen doen dat men zich internationaal bewust wordt van het probleem, zodat andere naties samen met Korea een poging doen om de vervuiling te stoppen op de plek waar die vervuiling vandaan komt. Dit zal wat tijd in beslag nemen, maar het is belangrijk dat die acties tot stand komen, omdat het een onderdeel van het proces vormt om een verandering in China te bewerkstelligen, waardoor ze steeds bewuster worden en een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap.