Demonstraties en protesten in Hong Kong

Vraag: Hoe kijken de meesters naar de gebeurtenissen tijdens de protesten in Hong Kong? Heeft het geweld het potentieel op vrede in Hong Kong verminderd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Iedere keer dat mensen hun toevlucht nemen tot geweld reduceert dit het effect van een demonstratie. Het brengt de energie in een neerwaartse spiraal, een negatieve matrix in plaats van een positieve, waar ze krachtiger veranderingen op gang kan brengen. Nu moet je begrijpen dat je te maken hebt met een onderdrukkend regime. En net als veel andere onderdrukkende regimes die bedreigd worden door demonstraties zullen ze dat proces proberen te saboteren door zelf geweld te creëren. Ze gaan het niet uit de weg om mensen eropuit te sturen om opzettelijk geweld in het leven te roepen om de protesteerders in diskrediet te brengen, zodat de regering daar met geweld een eind aan moet maken om de protesten neer te slaan.

In een aantal gevallen zou je kunnen zeggen dat de mensen die protesteren voor een positieve verandering niet degenen zijn die tot geweld oproepen; dit wordt in werkelijkheid gedaan door degenen die zich bedreigd voelen door de protesten. En in dat geval heeft het niet zo’n negatief effect. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer dat er geweld is, omdat het wel een vortex creëert van op angst gebaseerde energie en het geeft de onderdrukkende regering het excuus om geweld te gebruiken om de protesten neer te slaan.

Maar in de protesten van Hong Kong zit een positieve spiraal die het potentieel heeft om echte verandering in China te bewerkstelligen. Hoe dat verder verloopt, is heel moeilijk te zeggen, omdat het afhangt van een paar mensen in de regering van China en de beslissingen die zij nemen. Die mensen zijn óf gevallen wezens, óf mensen die heel erg door de gevallen wezens worden beïnvloed, dus het is onvoorspelbaar wat zij zullen doen, of ze nog meer geweld zullen gebruiken om de protesten te onderdrukken of dat zij op het punt zullen komen dat zij beseffen dat er behoefte is aan verandering.