De situatie in Korea 2,5 jaar na de presidentsverkiezingen

Vraag: Zit Korea op de goede weg om in de Gouden Eeuw te komen na het in staat van beschuldiging stellen van president Park in maart 2017; de nieuwe president Moon werd door het volk uitgekozen. Is er in twee en een half jaar met de nieuwe president vooruitgang geweest op bepaalde terreinen of vordert het niet zo goed op bepaalde terreinen, vooral het rechtssysteem? In Korea heerst de laatste tijd een grote strijd tussen twee groepen mensen om het Public Prosecutions office te hervormen en het installeren van de Senior Corruption Investigation unit. Veel Koreanen geloven dat het Public Prosecutions office te veel macht heeft in zowel het onderzoeken als vervolgen van misdaden. Onlangs, twee maanden geleden, hebben miljoenen mensen vreedzaam op straat hiertegen gedemonstreerd, net als drie jaar geleden. Ondertussen zijn er ook soortgelijke aantallen mensen van oppositiegroepen die tegen deze dingen zijn en ook demonstreren. Hoe zien de geascendeerde meesters de situatie in Korea op dit moment? Wat kunnen studenten van geascendeerde meesters ondertussen doen? En studenten in Korea zijn van plan om de invocaties voor een rechtstreekse democratie te doen en het rechtssysteem van de Gouden Eeuw met het nieuwe boek om de Gouden Eeuw van Saint Germain te accepteren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Jullie moeten begrijpen dat de Gouden Eeuw een proces is en geen eindresultaat. Er is geen moment waarop we zeggen, zoals we ook al eerder gezegd hebben, dat de Gouden Eeuw er nu is en dat het nu hetzelfde zal blijven in de volgende periode van tweeduizend jaar. Het is een proces dat de volgende tweeduizend jaar verder gaat. Vanuit dat perspectief is het niet beslist nodig om te vragen of Korea op de goede weg is. Je zou beter kunnen vragen of Korea zo veel vooruitgang boekt als zou kunnen. En het antwoord op die vraag is ja, ook al is dat aarzelend.

Natuurlijk is er weerstand tegen veranderingen zoals je ziet aan de demonstraties. Maar dat was te verwachten, omdat de aarde op haar huidige niveau en ook de samenleving van Korea, nog te veel gepolariseerd is in twee dualistische kampen en je kunt alleen maar verwachten dat er tegenstand zal komen. En er zullen altijd mensen zijn die tegen veranderingen zijn, omdat zij de status-quo willen behouden. Er zijn mensen die worden overweldigd door de machtselite die de status-quo willen behouden, omdat zij hun macht niet willen opgeven. Daarom willen ze de oude president niet loslaten omdat hij de president was die zij wilden, omdat hij corrupt was, en zij hem daardoor konden manipuleren. Je ziet dat het duidelijk is dat wij alle terreinen van de samenleving willen hervormen, geleidelijk aan hervormen, en wij willen het rechtssysteem in Korea en de meeste andere landen hervormen.

Je kunt precies blijven doen, wat jullie al doen, de oproepen doen, de oproepen specifiek gebruiken voor het rechtssysteem, maar wij hebben ook andere oproepen voor Korea gegeven, omdat zij belangrijke impact hebben op het collectieve bewustzijn. In de eerste plaats moet niet het rechtssysteem veranderd worden, maar het collectieve bewustzijn moet hoger worden. Met andere woorden, je moet erkennen dat het collectieve bewustzijn moet worden verhoogd om het rechtssysteem te kunnen hervormen, zodat de mensen kunnen accepteren dat het moet worden hervormd en een nieuw systeem accepteren. Jullie doen het beste wat jullie kunnen doen, gezien de situatie, gezien jullie aantallen, en ik prijs jullie inspanningen.