Feministische bewegingen in Korea

Vraag: Momenteel is het genderconflict een ernstig probleem in de Koreaanse samenleving, vooral onder de jongere generatie, over de uitbreiding van de rechten van de vrouw en het verbeteren van hun positie op de werkplek. Het feminisme lijkt een beweging te zijn waarbij zowel mannen als vrouwen evenwicht scheppen tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid en een visie te vertegenwoordigen die dichter bij het spirituele koninkrijk komt. De feministische activisten doen echter uitspraken die sociale conflicten aanwakkeren, zoals de afschaffing van abortuswetten steunen, en quota eisen om vrouwen in hogere posities te krijgen. Wanneer ik dit zie, dan denk ik dat zij in contact staan met het gevallen bewustzijn dat genderconflicten aanwakkert. Hoe moeten we het feminisme in Korea begrijpen vanuit het spirituele perspectief en hoe beïnvloedt die beweging de samenleving van Korea?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Als je kijkt naar wat er in vorige decennia in de westerse democratieën is gebeurd, dan kun je het patroon zien, omdat wat er nu in Korea gebeurt, hier enigszins op lijkt, waarbij je om de oude patriarchale cultuur waarin de vrouwen werden onderdrukt en alleen mannen als waardevol of van waarde werden geacht, eerst de oude patronen tot op bepaalde hoogte moet doorbreken.

En in de meeste westerse landen zie je een feministische beweging die vanuit het spirituele perspectief duidelijk onevenwichtig was. Het is duidelijk dat er vrouwelijke extremisten zijn die banden met gevallen wezens hebben. Zij proberen deze feministische beweging om verdeeldheid en conflicten in de samenleving te scheppen. Er zijn zelfs gevallen wezens die in plaats van gelijkheid tussen de seksen te krijgen, de situatie om willen draaien en vrouwen superieur maken zoals in een aantal beschavingen in het verleden is gebeurd, waar men in de huidige geschiedenis geen weet van heeft. De tendens bestaat dus dat de gevallen wezens elke verandering in de samenleving zullen gebruiken om chaos en conflicten te veroorzaken, of de samenleving een andere kant op te sturen die net zo onevenwichtig is als voor die tijd.

Maar wij hebben ook gezegd, en Jezus heeft hier een paar belangrijke leringen over gegeven dat er situaties zijn, waarin een situatie lange tijd op slot heeft gezeten. En omdat die zo lang op slot heeft gezeten, zijn er machtige demonen geschapen die niet willen veranderen, en er bepaalde patronen in het collectieve bewustzijn zitten die veranderingen tegenwerken. Voordat er dus veranderingen kunnen komen, moeten eerst die oude patronen worden vernietigd, zodat de mensen kunnen worden bevrijd uit hun gewone manier van denken en opnieuw kunnen beginnen. Dit betekent dat wat zij doen, duidelijk uit evenwicht is, maar het kan wel het effect hebben dat de oude matrices op korte termijn worden opgeruimd, zodat de mensen op een nieuwe manier naar het probleem gaan kijken. En dit gebeurt op dit moment bij de feministische beweging in Korea, zoals het in de westerse naties ook in eerdere decennia is gebeurd.

Jullie als spirituele mensen, kunnen natuurlijk vermijden dat jullie worden meegezogen in de extremere bewegingen. Je kunt als je daartoe geneigd bent, werken aan een evenwichtiger perspectief. Maar je kunt ook, en dat is heel belangrijk, oproepen doen voor een evenwichtiger aanpak van het probleem. Zoals je ziet, is er al enig evenwicht in de samenleving van Korea gekomen, omdat veel mensen zich realiseren dat het een kwestie is van de oude matrix opruimen en totale gelijkheid aan mannen en vrouwen geven. Maar dat betekent niet dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Het is duidelijk dat mannen en vrouwen verschillen, en daarom verschillende rollen hebben, maar je zou die kunnen beschouwen als van evenveel waarde, van evenveel belang.

Het is duidelijk, zoals we vaker gezegd hebben, dat het biologisch noodzakelijk is dat kinderen komen op de manier waarop ze komen en dat een van de geslachten kinderen geboren moet laten worden. En dat is toevallig het vrouwelijke geslacht. Dit betekent niet dat hier iets mis mee is; het betekent niet dat vrouwen daar tegen moeten rebelleren, omdat de mensen zich moeten realiseren dat je niet eeuwig een vrouwelijk lichaam hebt. Je kunt in verschillende levens een ander lichaam hebben. Je kunt als je dat wilt in een volgend leven een mannelijk lichaam hebben. Je hoeft het dus niet als een kosmische onrechtvaardigheid te beschouwen dat jij in een vrouwelijk lichaam geboren bent in dit leven en dat jij daarom de enige bent die de last van kinderen krijgen moet dragen, enzovoort. Dat zal verdwijnen wanneer samenlevingen echte gelijkheid aan mannen en vrouwen geven. Je kunt in westerse naties zoals de Scandinavische landen al zien dat zij het al op een veel evenwichtiger manier benaderen en dat er bijna geen radicale feministen meer zijn. Hetzelfde zal mettertijd in Korea gebeuren. Maar oproepen helpen wel om het sneller voor elkaar te krijgen natuurlijk.