Passie en vloeken wanneer je jouw hart lucht

Vraag: Wanneer wij soms onze mening geven over iets wat onrechtvaardig is, dan weet ik dat dit niet gaat over mijn betrokkenheid, maar wanneer je iets zegt over iets wat onrechtvaardig is, dan kun je dit met veel passie doen. Er zijn mensen die vloeken wanneer ze dat doen. Mag dat, wanneer jij je van iets bewust bent om anderen ergens van bewust te maken, maar er zelf niet bij betrokken te zijn. Ik speel hier nog mee, in de situatie Israël/Palestina op precies te zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Gisteren spraken wij in onze verhandeling en discussies over vanuit je hart spreken, dat je passie voelt, zoals de meeste mensen zouden zeggen, maar die passie berust niet op angst. Die passie komt niet uit de lagere chakra’s, vooral niet de solar plexuschakra, omdat je niet de intentie hebt dat je mensen wilt overtuigen. Wanneer je op een bepaald punt op het pad komt, dan ben je heel goed in staat om bij jezelf te voelen of je reactie op angst berust of dat je gewoon in vuur en vlam staat voor iets. Je kunt leren om het verschil te kennen en velen van jullie hebben die capaciteiten wel, zodat je met overtuiging en passie kunt spreken, omdat er in je woorden een bepaalde energie voelbaar is die van jouw IK BEN Aanwezigheid komt. Die energie kan vaak de factor worden die mensen juist helpt om hun geest te openen of van gedachten te veranderen. Dit noemen wij liefde, omdat het een aspect van liefde is wanneer je helpt om mensen op andere gedachten te brengen. Maar dat doe je niet als jouw reactie berust op angst. Je moet daarom bereid zijn om naar jezelf te kijken en te zien of jij bang bent, of dat je gehecht bent aan een specifieke situatie.

Zoals wij al vaker hebben gezegd: Heb respect voor de vrije wil van andere mensen en respecteer dat het niet zo belangrijk is om een bepaald resultaat te halen. Het ware doel van de geascendeerde meesters is een verandering in bewustzijn, als je dus spreekt met de bedoeling dat je andere mensen van bewustzijn wilt laten veranderen, dan wil je hen helpen om iets te zien wat ze nog niet eerder hebben gezien, maar je geeft hen de vrijheid om te beslissen of zij acht slaan op jouw woorden, je geeft hen de vrijheid om te doen wat zij wel of niet willen ondernemen op grond van wat jij zegt. Dan is het passie, een hogere passie, een op liefde gebaseerde passie, maar wanneer je gehecht bent aan een bepaalde uitkomst, en vooral wanneer je wilt dat mensen op een bepaalde manier reageren, dan berust die reactie op angst en ook al vloek je daarbij of spreekt met een veranderde stem, dan stroomt je geest niet vrij, in ieder geval niet de Heilige Geest. Het kan de stroom zijn van een lagere geest waar jij je voor open hebt gesteld, zoals je bij veel communicatie tussen mensen ziet – vooral wanneer ze anderen proberen te overtuigen – die komt van lagere geesten, omdat er veel mensen op de wereld zijn die zich voor lagere geesten openstellen om anderen te beïnvloeden, of de erkenning krijgen dat zij de expert zijn en dergelijke, en die zich openstellen voor een lagere geest die hen dat machtsgevoel geeft, maar in werkelijkheid natuurlijk hun energie afpakt.

Van de politieke arena kun je leren om te zien dat twee mensen die met elkaar een debat voeren, in een geagiteerde gemoedstoestand zijn en dat ze beiden zo tegen elkaar spreken of misschien wel tegen elkaar schreeuwen. Je kunt echt zien dat het twee geesten zijn die door middel van die mensen ruzie maken. En natuurlijk heeft dat geen enkele zin. Vaak is het de bedoeling om een emotionele reactie bij die mensen te veroorzaken, zodat de geesten hun energie kunnen stelen.