Er is niets misgegaan met het plan van de Schepper

Vraag: Waarom heeft de Schepper zijn wetten niet herzien na de zondeval toen het anders liep dan de bedoeling was? Waarom heeft hij het gevallen bewustzijn niet weggehaald? Waarom heeft hij alles niet weer in zuiverheid veranderd? Waarom is hij niet weer overnieuw begonnen? Waarom heeft de Schepper steeds dichtere rijken geschapen waardoor er minder kans is om je creativiteit te gebruiken? Er is meer lijden en pijn en het wordt steeds moeilijker om eruit te komen. Is de ervaring die je opdoet in die dichte rijken nog echt zo waardevol en belangrijk voor de groei van het geheel dat het lijden van de mensen gerechtvaardigd is? Is het gerechtvaardigd dat je niet in staat bent om zodanig met die testen om te gaan dat de drievoudige vlam wordt gedoofd en verdwijnt? Is het ook mogelijk om naar een voorbeeld te kijken van hoe die andere werelden eruit zien die op een andere manier zichzelf hebben getranscendeerd en zijn gegroeid zonder gevallen bewustzijn en duisternis?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Kazachstan:

Er is niets misgegaan met het plan van de Schepper, omdat de Schepper geen plan had. De Schepper heeft de verlengstukken van zichzelf vrije wil gegeven en wat zij ook besloten om daarmee te doen, is deel van het proces waarin zij kunnen onderzoeken wat je met de vrije wil kunt. En op die manier ervaren ze geleidelijk aan wat zij moeten ervaren om hun bewustzijn te verhogen, om hun wil op hogere niveaus te brengen.

Ik kan alleen maar adviseren dat de mensen die dit soort vragen hebben, een poging wagen om de leringen te bestuderen die wij hebben gegeven, vooral het boek ‘Mijn Levens met’ maar ook de leringen die we hebben gegeven over de vorige sferen, omdat ik alleen maar kan zeggen dat die vragen uit het gevallen bewustzijn voortkomen. Dit zijn de soort vragen die de gevallen wezens willen dat je hebt wat betreft vrije wil op grond van het lijden dat je op een planeet als de aarde tegenkomt. Wanneer je erover nadenkt dat de meerderheid van de planeten die in deze sfeer niet gevallen zijn, niet erg dichte planeten zijn, geen onnatuurlijke planeten zijn, maar natuurlijke planeten met een opwaartse spiraal, dan zie je dat deze vraag alleen maar opkomt bij mensen die op een dichte planeet als de aarde leven en die zijn eerlijk gezegd onrealistisch. Je moet de leringen toepassen die we hebben gegeven over het verhogen van bewustzijn. Het is trouwens een feit dat er op de vragen die uit het gevallen bewustzijn opkomen, geen antwoord is. Zelfs een geascendeerde meester kan deze vraag niet beantwoorden op een manier die de mensen met dat bewustzijn kunnen bevatten.

Wij kunnen wel zeggen dat die vragen komen van een specifiek zelf en zolang dat zelf jouw bewustzijn kleurt, kan ik geen enkel antwoord geven dat je tevreden zal stellen. Mensen met deze bewustzijnsstaat zullen onmiddellijk zeven andere vragen hebben wanneer wij hen een antwoord proberen te geven en wij hebben hier experimenten mee gedaan. Dit kan bijna tot in het oneindige doorgaan. Daarom zeg ik opnieuw: pas de lering toe, herken dat de vragen voortkomen uit een gescheiden zelf en laat dat zelf dan sterven, als je ervan bevrijd wilt zijn. Het gaat er niet zozeer om dat je vraag beantwoord wordt. Dit is een veel voorkomend misverstand onder spirituele mensen, vooral mensen die in hun intellectuele gedachten vastzitten. Zij denken dat wanneer zij een vraag stellen, er dan altijd een antwoord op hun vraag moet worden gegeven, maar het gaat niet om het beantwoorden van een vraag. Het gaat om het oplossen van een vraag en in de bewustzijnsstaat komen, waarin je die vraag niet meer hebt, omdat je de vorige bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd en de vraag niet meer van toepassing is. Heel veel vragen kunt je niet op een lineaire manier beantwoorden, maar het is niet onze verantwoordelijkheid om de vragen van alle mensen te beantwoorden. Wij zijn verantwoordelijk voor het verhogen van je bewustzijn, zodat je op een rechtstreekse manier met de leraar in contact kunt komen.