Er bestaat geen fysieke substantie, geen apparaat of techniek, op het fysieke vlak die spirituele groei kan garanderen

Vraag: Ik heb een vraag over marihuana. Ik heb vaak gelezen dat inboorlingen drugs gebruikten zoals peyote en marihuana om religieuze redenen in hun stammen en ik vraag me af of jullie dat kunnen bespreken in verband met de gevallen wezens. Is dat een illusie of is dat in evenwicht?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Wat hebben wij jullie verteld in de leringen die wij jullie hebben gegeven? Er zijn vier niveaus in het materiële universum. In de ideale situatie stroomt de energie van je identiteitslichaam naar je mentale lichaam, naar je emotionele lichaam en naar je fysieke lichaam. Wat hebben we verteld in het boek ‘Mijn levens met’? We hebben verteld dat de gevallen wezens een systeem op aarde maken waardoor ze jouw eigen controle afpakken door je aan iets bloot te stellen op het fysieke vlak dat ervoor zorgt dat je energie weer de andere kant opgaat. In het ideale geval gebeurt er niets op het fysieke vlak dat je emotionele, mentale en identiteitslichaam beïnvloedt, maar de gevallen wezens zijn er expert in om die energie de andere kant op te laten stromen, waarbij ze je blootstellen aan iets op het fysieke vlak dat je drie hogere lichamen beïnvloedt – martelingen, trauma’s, en dergelijke.

Wat ik nu zeg, is het volgende: De ware sleutel tot spirituele groei is dat je de natuurlijke stroom weer op gang brengt, omdat niets in het fysieke octaaf je drie hogere lichamen beïnvloedt, maar dat je daden in het fysieke octaaf een uitdrukkingsvorm zijn van wat er door jouw drie hogere lichamen heen komt van jouw geascendeerde meesters. Als er een fysieke substantie op het fysieke vlak zou zijn, welke substantie ook, wat voor middel ook, wat voor techniek ook, dat spirituele groei garandeert, dan zouden we jullie dat verteld hebben, maar dat is niet zo, omdat de energie op een natuurlijke wijze stroomt. Je kunt niets op het fysieke vlak doen dat jouw spirituele groei garandeert, eenvoudig omdat spiritueel meesterschap betekent dat je meesterschap bezit over je vier lagere lichamen. Dat betekent dat je meesterschap hebt over je identiteitslichaam, zodat die de matrix naar je mentale lichaam zendt, en het mentale lichaam zendt de matrix door naar het emotionele lichaam en het emotionele lichaam zendt de matrix naar het fysieke lichaam. Van het fysieke vlak komt niets dat jouw spirituele uitdrukkingsvorm beïnvloedt. Dat houdt in dat jij de open deur bent voor jouw IK BEN Aanwezigheid. Dat is spiritueel meesterschap.

Dus geef eens antwoord op deze vraag, mijn geliefde: Hoe krijg je meesterschap als je een fysieke substantie gebruikt? Wat het ook is, het is niet mogelijk. Nu wordt het ingewikkeld, omdat er geen zwart-witoplossingen en -verklaringen voor zijn, zoals ik heb gezegd, vanwege de wanorde op aarde. Zoals Jezus heeft gezegd, is het idee, het concept, van een spiritueel pad in ieder geval voor westerse culturen vernietigd. Veel mensen zijn opgegroeid zonder iets van dit pad af te weten. Maar zij hebben wel innerlijke kennis, een gevoel in hun innerlijk, dat er iets moet zijn naast hun huidige bewustzijnsniveau.

In de zestiger jaren maakte een cruciaal aantal mensen dat een verandering door en steeds meer mensen begonnen de materialistische cultuur af te wijzen. Zij wilden meer spirituele bewustheid, een spirituelere cultuur. Dit voelde voor de gevallen wezens zo bedreigend dat zij alles wat zij maar konden bedenken, gebruikten om te voorkomen dat zij echt invloed op de samenleving zouden krijgen. Een van hun manieren was een hele drugscultuur opzetten door heel veel spirituele mensen zover te krijgen dat zij dachten dat drugs een sluiproute was naar spirituele groei. Uiteindelijk werd dit een verslaving voor hen, hield hen rustig en zij hadden niet de invloed op de samenleving die ze hadden kunnen hebben. Onder de mensen die verslaafd raakten of die levenslang drugs bleven gebruiken, waren een paar die konden zeggen: “De drug haalde me uit mijn gewone bewustzijnsstaat en heeft me getoond dat er nog iets anders is naast de normale bewustzijnsstaat.” Dit leidde ertoe dat zij vroegen: “Hoe kan ik die bewustzijnsstaat bereiken zonder die drug?” Als je het zo gebruikt, oké dan heeft de drug geen schadelijke invloed op jou en kun jij je groei weer oppakken. Maar ik blijf erbij dat alle mensen dit hadden kunnen bereiken zonder die drugs als ze maar een beetje meer geduld hadden gehad en meer open hadden gestaan om het spirituele pad te vinden. In het verleden was het moeilijker om het pad te vinden, tegenwoordig is het gemakkelijker, en hopelijk wordt het steeds gemakkelijker, zodat er steeds minder mensen zijn die een soort drug nodig hebben. Het is trouwens zo dat veel inboorlingen, de sjamanen, die peyote, ayahuasca, en dergelijke hebben gebruikt, hun bewustzijn niet hebben verhoogd naar het niveau waarop zij in contact kunnen komen met de geascendeerde meesters. Veel werken met wezens in het emotionele rijk of het mentale rijk. Je kunt zeggen: “Waar wil ik mijn gedachten op afstemmen? Waar wil ik heen? Wil ik de geascendeerde meesters of wil ik iets lagers?”

Hetzelfde geldt voor channelers. Er zijn channelers die vanuit het mentale rijk channelen, anderen zelfs uit het emotionele rijk en een paar uit het lagere identiteitsrijk. Wat wil ik? Wat voor leraar wil ik? Als je drugs hebt gebruikt, veroordeel jezelf dan niet. Besef dat dit een noodzakelijke fase van jouw pad was, maar wees bereid om te zeggen: “Dat betekent niet dat ik anderen ervoor moet beschermen.” Exporteer je subjectieve ervaring niet en probeer die ook niet universeel te maken. Probeer de drugs niet te verdedigen of uit te leggen. Zeg gewoon: “Ja, ik heb ze gebruikt, ik had ze nodig. Het heeft me geholpen, maar dat is nu voorbij.” Dan kun je in plaats van andere mensen drugs aanraden, hen aanraden om een spirituele lering te gebruiken. Je hebt er tenminste één die ik anderen zou aanraden, maar er zijn er veel meer.