Vraag over Sri Aurobindo en de Moeder

Vraag: Zijn er andere goddelijke hiërarchieën naast de Grote Witte Broederschap die belast zijn met de beschaving op aarde? En in wat voor hiërarchie vertegenwoordigen Sri Aurobindo en de Moeder, wat kunnen jullie zeggen over de stad Auroville en de rol die zij speelt in de ontwikkeling van de mensheid?

(Sri Aurobindo was een spirituele leraar in India en hij ontwikkelde integrale yoga, zoals hij het noemde. Hij was een leraar die door El Morya werd aanbevolen in de tijd van agni yoga. Auroville is een soort combinatie van een campus en een stad gebaseerd op het idee om het spirituele pad te beoefenen. ‘De Moeder’ was de bijnaam van zijn echtgenoot. Zij werd zijn discipel en zij handelen als een soort tweelingvlammen).

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Er zijn geen spirituele hiërarchieën in de Grote Witte Broederschap omdat wij één zijn, wij zijn verenigd. Waarom zouden wij verschillende groeperingen of indelingen in ons nodig hebben? Wat betreft Aurobindo, zijn leringen kloppen. Maar de vraag is of westerse mensen die wel toe kunnen passen.

Jij moet zelf persoonlijk beslissen welke betekenis dit voor jou heeft. Natuurlijk zou ik zeggen dat als jij je tot die leringen voelt aangetrokken, ondanks de leringen die wij hebben, daar een reden voor moet zijn. Je moet zeker gebruik maken van die leringen zoveel je kunt. Maar wij vragen natuurlijk nooit van studenten dat zij alleen maar deze leringen mogen bestuderen en wij willen onze studenten ook niet dat gevoel geven. Je bent altijd vrij om naar andere leringen te kijken als je daar intuïtief toe wordt aangezet door jouw eigen innerlijke leiding.