Vraag over communicatie met innerlijke geesten

Vraag: Wij hebben vier lagere lichamen nodig om in het materiële universum te incarneren om te kunnen groeien. Ik ben mij ervan bewust dat er in die vier lagere lichamen een aantal innerlijke geesten zitten die ook geschapen zijn om ons te dienen bij onze groei en ervaringen te krijgen als we zijn geïncarneerd. Gaan we in een bepaalde fase van onze spirituele groei communiceren met die innerlijke geesten door signalen zoals taal of gevoelens in specifieke situaties? En is het mogelijk om te praten met de innerlijke geesten die zijn geschapen als reactie op bepaalde situaties tijdens onze incarnatie? En is het mogelijk om op een soortgelijke manier met mijn IK BEN Aanwezigheid te communiceren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Deze vraag berust natuurlijk op een misvatting. Wat wij innerlijke geesten hebben genoemd, zijn niet gemaakt om je spirituele groei te bevorderen. Ze zijn gemaakt als respons op niet harmonieuze, onevenwichtige, situaties die jij op aarde tegenkomt. Er is grote overeenkomst tussen innerlijke geesten en gescheiden zelven, zoals wij ze hebben genoemd. En het is helemaal niet goed om met die innerlijke geesten te communiceren, omdat ze je gewoon bezig zullen houden om jouw energie te bemachtigen en je aandacht op iets anders te vestigen dan het opruimen dan je innerlijke geesten. Als je met ze probeert te communiceren, zul jij je waarschijnlijk binden aan geesten die een soortgelijke aard hebben op het astrale vlak, of in het mentale rijk of zelfs het lagere identiteitsrijk, en dit kan je eeuwig gevangenhouden, terwijl jij denkt dat je met een welwillende entiteit praat, maar die alleen maar je aandacht afhoudt van iets wat voor spirituele groei zorgt en dat is de geesten opruimen, de gescheiden zelven opruimen.

Het proces om met jouw IK BEN Aanwezigheid te praten, is dus niet hetzelfde. Maar natuurlijk zijn er mensen, en wij hebben het hier al eerder over gehad, die denken dat hun IK BEN Aanwezigheid een wezen buiten hen is met wie ze kunnen praten zoals je bijvoorbeeld over de telefoon doet. Je denkt dat je IK BEN Aanwezigheid ergens buiten jou is, je moet het telefoonnummer vinden van je IK BEN Aanwezigheid, het nummer intoetsen en vanaf een afstandje tegen je Aanwezigheid praten. Maar zoals wij hebben gezegd, als jouw IK BEN Aanwezigheid dit zou doen, dan zou dat alleen maar je gevoel van gescheidenheid van je IK BEN Aanwezigheid versterken. En daarom praat je niet op die manier met jouw IK BEN Aanwezigheid.

Natuurlijk moedigen wij niemand aan om met geesten in de drie lagere rijken, het mentale, emotioneel en identiteitsrijk, te communiceren, omdat zij niet de status hebben van geascendeerd zijn. En daarom zijn zij niet vrij van eigenbelang. Zij kunnen relatief welwillend zijn en niet beslist kwaad in de zin hebben, maar zij kunnen je wel gemakkelijk op een doodlopende weg brengen. En het is duidelijk dat de geesten die jij in je vier lagere lichamen hebt, ook niet geascendeerd zijn. En daarom zijn zij verbonden met andere geesten buiten jouw bewustzijn zitten, in het collectieve bewustzijn – op het astrale vlak. En nogmaals, dit wordt alleen maar een doodlopende weg die een eindeloze periode al je aandacht in beslag kan nemen en je energie verbruiken totdat jij besluit dat jij hier genoeg van hebt en dat jij echt wilt groeien door die geesten – die zelven op te ruimen. Maar dit vereist dat jij de beslissing neemt om die poging te wagen, in het werk te stellen in plaats van iets te doen wat lijkt op de gemakkelijke manier om te communiceren op een manier die jij kent.