Bij het Christusbewustzijn gaat het niet om het hebben van genoeg inzicht

Vraag: Wat voor effect heeft het intellectuele niveau op het bereiken van het Christusbewustzijn? Hebben we allemaal dezelfde intellectuele capaciteiten, maar zitten de verschillen alleen in de blokkades die wij hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Estland:

Een onderdeel van het Christusbewustzijn mijn geliefde, is dat je alle vier je lagere lichamen ontwikkelt. Het fysieke lichaam heeft in zekere zin de minste invloed op het Christusbewustzijn, maar als je fysieke lichaam heel erg beperkt wordt, dan kan het misschien moeilijk zijn om Christusschap te bereiken of tot uiting te brengen. Dus je fysieke lichaam moet een bepaald niveau van ontwikkeling hebben om het Christusbewustzijn in stand te kunnen houden en dat hoort bij het bereiken van meesterschap. Maar dat wordt niet bereikt door aan je fysieke lichaam te werken, maar aan je drie hogere lichamen. Je emotionele lichaam moet ook evolueren om de Christus te kunnen zijn, omdat je zover moet komen dat jij je niet laat sturen door je emoties, je niet te laten beheersen door jouw emoties. Je hebt geen zelven meer die reageren. Je bezit niet het mechanisme dat mensen wil proberen te veranderen om een negatief gevoel te hebben of dat je probeert andere mensen te veranderen, omdat je denkt dat je alleen gelukkig bent als je liefde en aandacht van hen krijgt.

Je mentale geest is hier natuurlijk een onderdeel van. Om Christusbewustzijn te kunnen uiten in specifieke situaties, is het belangrijk en de moeite waard om je mentale vermogens te ontwikkelen. Het probleem is echter dat heel veel mensen, vooral op de moderne wereld, zo gek zijn op het intellect dat zij denken dat je het Christusbewustzijn kunt bereiken als je het op intellectueel, analytisch, niveau voldoende begrijpt. Zij denken dat het er bij het Christusbewustzijn om gaat dat je er voldoende begrip van hebt, en natuurlijk kun je mijn uitspraak ‘bij alles wat je krijgt, krijg begrip’, daarbij aanhalen. Niettemin gaat begrip verder dan ik het gebruikt heb, het ontstijgt het intellectuele begrip. Je zou kunnen zeggen dat veel mensen op de moderne wereld dit al meerdere levens proberen, omdat dit proces al eeuwenlang bestaat, en die zich al meerdere levens concentreren op het ontwikkelen van hun intellect om wat je noemt ‘intelligente’ of ‘intellectuele’ mensen te worden en die hier dus momentum van hebben opgebouwd.

Dan komen ze zover dat zij zich openstellen voor het spirituele pad en het spirituele pad op een of andere manier vinden en het spirituele pad dan in principe benaderen, zoals is gezegd in de vorige vraag, als een mentaal spel, een mentale oefening. Zij proberen spirituele vooruitgang te boeken met hun intellect, door steeds meer aan de weet te komen, door iets te begrijpen, door te categoriseren, te benoemen, door een systeem te maken, waarin je bijvoorbeeld een lijst met kenmerken maakt van wat het betekent om een spiritueel geavanceerd persoon te zijn en dan te proberen om met je uiterlijke geest die kenmerken te krijgen en dan te denken dat dit hetzelfde is als spirituele groei.

Het Christusbewustzijn is verkeerd begrepen door veel spirituele studenten die zich zo concentreren op de mentale geest, het intellect, dat het een doodlopende weg kan worden. Je ziet studenten die dertig of veertig jaar spirituele leringen hebben bestudeerd en die veel kennis hebben opgedaan vanuit een lineair intellectueel standpunt, maar die hun bewustzijn niet veel hebben veranderd, als dat al is gebeurd. Zij weten steeds meer, maar zijn eigenlijk zelf niet veranderd. Zij zijn niet hoger gekomen op de schaal met de honderdvierenveertig niveaus en dit wil ik liever niet. Daarom hebben we jullie heel veel hulpmiddelen gegeven en wanneer je die hulpmiddelen echt gebruikt, dan zal het heel moeilijk worden om je op het intellect te blijven richten.

Maar er zijn ook studenten die zo aan dat intellect gehecht zijn dat zij intellectuele hoogmoed hebben ontwikkeld, zoals wij zouden zeggen, en zij zijn gewoonweg niet in staat om de leringen te accepteren of te bevatten die wij door deze boodschapper hebben gegeven. Zij willen iets dat meer gericht is op het mentale, het intellectuele, en voor zulke mensen zijn er ook leringen op de wereld. Die worden niet door geascendeerde meesters gegeven, maar door wezens uit het mentale rijk die leringen hebben gegeven die heel mentaal zijn, heel intellectueel, en die leringen zijn niet beslist met kwade bedoelingen gegeven, tenzij ze zich als geascendeerde meesters presenteren, en in dat geval zouden we hen na-apers noemen, omdat er geen geascendeerde meesters in het mentale rijk zijn.

In het mentale rijk zijn wezens die gewoon zeggen: “Wij hebben meer inzicht in het universum dan de meeste mensen op aarde en daarom moeten we hen een paar leringen geven, als we daar de kans toe krijgen door een of ander bepaald kanaal.” Dit kan een bepaalde legitimiteit hebben, omdat het bepaalde mensen kan helpen. Helaas zien we echter dat er mensen zijn die deze intellectuele leringen volgen, die alleen maar meer verankeren in die intellectuele hoogmoed en vervolgens in spirituele hoogmoed, wanneer zij het gevoel hebben dat zij spiritueel verder gevorderd zijn dan andere mensen op de planeet. Er zijn organisaties waarin de mensen die een bepaalde leer hebben, het gevoel hebben dat zij het verst ontwikkeld zijn, dat zij de meest geavanceerde, meest geleerde, spirituele studenten op de planeet zijn en ik vertrouw erop dat wij je sterk hebben aangeraden om niet die kant op te gaan, omdat dit niet opbouwend is voor het potentieel dat je hebt om naar hogere bewustzijnsniveaus te stijgen tijdens deze incarnatie.