Hoe jij je onderscheidingsvermogen verbetert

Vraag: Deze vraag gaat over innerlijke leiding. Veel mensen luisteren naar hun innerlijke stem in de vorm van intuïtie, inspiratie, of leiding vanbinnen. Ik vraag mij af of die innerlijke stemmen wel echt van mijn Christuszelf of mijn IK BEN Aanwezigheid of geascendeerde meesters komen. Ik geloof soms dat die stemmen van entiteiten of andere spirituele wezens kunnen zijn die proberen ons in hun macht te krijgen. Ik veronderstel dan misschien dat de stemmen van de laatstgenoemden van mijn Christuszelf of IK BEN Aanwezigheid komen, maar dat is dan niet zo. Wat is de maatstaf die wij moeten hebben om te weten of we niet worden bedrogen door die schadelijke wezens, en zou je ons kunnen vertellen wat wij moeten doen om ons onderscheidingsvermogen te verbeteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Als je goede innerlijke leiding wilt hebben, is het heel belangrijk om invocaties en decreten op te zeggen voor spirituele bescherming, om losgesneden te worden van lagere krachten en dan heb je een schild om je heen die het duistere krachten moeilijker maakt om iets op je energieveld te projecteren. Wij hebben echter al eerder gezegd dat decreten niet tegen jouw bedoelingen in kunnen gaan, je kunt Aartsengel Michaël wel oproepen om je bescherming te geven, maar als jij een band hebt met een lagere kracht dan kan die bescherming daar niet tegenin gaan, omdat jij, op een bepaald moment, waar jij je niet beslist bewust van hoeft te zijn, besloten hebt om die opening te creëren. Om je onderscheidingsvermogen te verbeteren, moet jij je ervan bewust zijn of dat wat jij van binnen hoort, iets is wat jij wilt horen of jou vertelt wat je moet horen. Er zijn heel veel mensen die om innerlijke leiding vragen, of om hulp bidden, of bidden om leiding van boven, maar die niet echt openstaan voor een antwoord. Zij hebben een bepaald filter in hun gedachten, of een bepaalde intentie, wat zij graag als antwoord willen. In principe zou je dus kunnen zeggen dat hoe opener jij staat, hoe neutraler jij bent, hoe nauwkeuriger de innerlijke leiding zal zijn, en hoe meer jij de mogelijkheid verbetert om leiding te krijgen van jouw IK BEN Aanwezigheid, je Christuszelf of van jouw geascendeerde meesters.

Als algemene regel zeggen wij ook dat de geascendeerde meesters totaal respect hebben voor de vrije wil. Een algemene regel is dat wij niet tegen jou willen zeggen wat je moet doen. Wij geven je een referentiekader om betere keuzes te maken. Als je naar de voorgeschiedenis kijkt, dan zie je dat men hier anders over dacht in vorige dispensaties van de geascendeerde meesters. En dit staat in verband met het feit dat het collectieve bewustzijn lager was in die tijd en dat bepaalde dispensaties voornamelijk werden gegeven aan mensen in het Vissentijdperk en niet zozeer voor de mensen in het Aquariustijdperk, de manier van denken in het Aquariustijdperk. Die mensen zijn geneigd naar het leven en het pad te kijken in termen van: Je moet bepaalde stappen op de wereld zetten, je moet slagen voor bepaalde initiaties en je moest bepaalde resultaten op de wereld bereiken. En daarom hadden de mensen daar een soort mechanische kijk op: er was een bepaald pad voor hen ontworpen en dat moesten zij volgen en daarom vroegen zij leiding om het pad op een bijna mechanische manier te kunnen volgen. Met andere woorden, dit sluit aan bij wat er gisteren is gezegd over de mensen die geen verantwoording voor zichzelf wilden dragen. En er zijn mensen die het spirituele pad volgen, zelfs bij de leringen van de geascendeerde meesters, die niet de verantwoording willen nemen om zelf beslissingen te nemen. Dus zij willen een soort innerlijke leiding krijgen die hen duidelijk aanwijzingen geeft over wat zij moeten doen en die aanwijzingen zijn onfeilbaar. Met andere woorden, zij kunnen geen fout maken, als ze die aanwijzingen opvolgen, denken ze.

En zo werken wij als geascendeerde meesters natuurlijk niet. Wij realiseren ons heel goed het ons doel niet is dat wij een specifiek resultaat op de wereld behalen, of dingen op de wereld, op het fysieke vlak, moeten doen. Ons doel is voornamelijk jullie te helpen om je bewustzijn te verhogen. Hoe doe je dat? Door beslissingen te nemen, de consequenties te ervaren, en je denkwijze aan te passen op grond van die beslissingen. Zo groei je. Als wij jullie zouden vertellen wat je moest doen, hoe zou dat je dan kunnen helpen om te groeien? Wij kunnen dus misschien wel bepaalde aanwijzingen geven, maar de meeste keren geven we jullie liever een referentiekader.

Deze boodschapper realiseerde zich als kind dat hij het gevoel had dat er een goddelijke spirituele aanwezigheid was die altijd bij hem was, maar hem niet vertelde wat hij moest doen. Het gaf hem een referentiekader, omdat hij de vibratie van dit spirituele wezen voelde en hij kon die vibratie vergelijken met de vibratie van alles op de materiële wereld om te voelen wat een hogere vibratie was, wat een lagere vibratie was. Zo werken wij het liefst met mensen. Er kunnen bepaalde momenten zijn waarop de mensen hier niet open voor staan en dan zouden we hen misschien een beetje leiding kunnen geven die ze kunnen horen, maar als we dit blijven doen, dan zien we steeds weer dat mensen afhankelijk worden van die innerlijke leiding. Zij willen geen beslissingen nemen. Zij willen de aanwijzing krijgen. En als je naar vorige dispensaties kijkt van geascendeerde meesters dan kun je zien dat dit een ongezonde cultuur is, die naar binnen sluipt, waardoor mensen alles kunnen rechtvaardigen wat ze doen door te zeggen: “O, mijn IK BEN Aanwezigheid heeft mij gezegd om dit te doen.” Of: “El Morya heeft me verteld dat ik dit moet doen.”

Als mensen die grote wens hebben om bevestigd te worden in wat zij denken te moeten doen, wat zij in gedachten besloten hebben om te doen, dan zullen ze natuurlijk proberen om een bevestiging vanbinnen te krijgen en zich afstemmen op iemand in het mentale rijk, of zelfs uit het emotionele rijk, die de meesters na-aapt. En dan zullen ze het gevoel hebben dat zij leiding van een geascendeerde meester hebben gekregen die hun menselijke wensen bevestigt. Je zag dat ongezonde aspect ook toen mensen bijvoorbeeld aan een vorige boodschapper vroegen met wie ze moesten trouwen. En dan zijn er twee mensen die van de boodschapper te horen kregen dat zij konden trouwen. En omdat zij die aanwijzing hadden gekregen van de meesters, zouden ze nog lang en gelukkig leven. En zij dachten dat hun relatie heel gemakkelijk en idyllisch zou worden, en toen zij zich realiseerden dat hun relatie een relatie was net als alle andere, dat er werk aan de winkel was, dat zij zich moesten aanpassen, dat zij bereid moesten zijn om aan zichzelf te werken, dan worden ze teleurgesteld.

Soms worden ze boos, en soms geven ze de boodschapper de schuld of de meesters. Je zag ook dat er mensen waren die geneigd waren om anderen te beïnvloeden. Het kon zijn vanwege onopgeloste psychologische problemen waardoor die mensen een machtspositie wilden. En er waren dus ook mensen die zeiden: “Ik heb een boodschap voor je van El Morya.” Of: “El Morya heeft me gezegd dat ik je dit moest vertellen.” En wat gebeurt er dan? Nu, als de persoon accepteert dat de vriend inderdaad een boodschap van El Morya voor hem heeft, dan worden ze afhankelijk van die vriend. En zo kun je veel van die ongezonde tendensen hebben. Daarom zei ik dat je als algemene regel niet tegen mensen zegt wat zij moeten doen. Wij geven geen boodschappen aan mensen door andere mensen. Wij doen dat niet in deze dispensatie, wij zeggen niet in deze dispensatie wat de mensen moeten doen via deze boodschapper. En het belangrijkste wat je kunt doen om te zien of onderscheidingsvermogen is verbeterd, is nadenken over je intentie. In dat opzicht is het heel belangrijk dat je de leringen pakt die wij hebben gegeven over het geboortetrauma, het oerzelf en al die andere zelven, die je hebt ontwikkeld als gevolg van dit geboortetrauma. Omdat die zelven allemaal een intentie hebben. En het kan de intentie zijn om jou te beschermen, om iets te compenseren, om bevestigd te worden in iets, of wat het ook maar kan zijn. En wanneer je sterk gekleurd bent door zo’n zelf, kun je niet accuraat innerlijke leiding ontvangen omdat dit zelf de innerlijke leiding eruit zal filteren, of het vervormen. Wat er dan door dat filter komt, zal de manier waarop het zelf zichzelf ziet, lijken te bevestigen op grond van zijn programmering.

Als je dus bijvoorbeeld een zelf hebt dat het feit wil compenseren dat je door de gevallen wezens bent gekleineerd door jou het gevoel te geven dat jij speciaal bent, dan kun jij je in de meeste gevallen niet op de geascendeerde meesters afstemmen, maar dan krijg je misschien aanwijzingen uit een lager rijk dat zal bevestigen dat jij op de een of andere manier speciaal bent, of een speciale missie hebt, of dat jij beter bent dan anderen, of dat jij tegen de mensen moet zeggen wat zij moeten doen. Het kan veel individuele vormen aannemen. Dus het belangrijkste wat je kunt doen, is die zelven opruimen, zodat jij geen filters meer hebt, geen intentie die jouw innerlijke leiding verbloemt. Op die manier zul je nauwkeuriger innerlijke leiding ontvangen.

Je moet ook inzien, zoals wij ook al eerder gezegd hebben, en zoals deze boodschapper heeft beschreven, dat het onvermijdelijk is dat jij, wanneer wij je het concept geascendeerde meesters geven, ons als wezens zult beschouwen die buiten jou zijn. En dat is onvermijdelijk omdat jij een lagere bewustzijnsstaat hebt. Jij bent in het dichte rijk van het fysieke vlak. En de waarde die wij voor jou hebben, is dat wij niet in het fysieke rijk zijn. Wij kunnen je daarom een referentiekader geven van een hoger rijk. Het is dus onvermijdelijk dat jij jezelf hier in het fysieke rijk ziet, en dat wij ‘daarboven’ zijn in het geascendeerde rijk. En in zekere zin hebben we jullie hetzelfde concept gegeven: dat je IK BEN Aanwezigheid niet fysiek geïncarneerd is, dat jouw IK BEN Aanwezigheid ‘hierboven’ is. Maar je moet nu inzien dat jouw IK BEN Aanwezigheid jou is. Het is een hoger deel van jouw eigen wezen.

Er zullen dus studenten van geascendeerde meesters komen die zeggen: “O, ik heb mijn IK BEN Aanwezigheid gehoord, en hij heeft me verteld dat ik dit moet doen.” Met andere woorden, zij denken dat er een wezen van buitenaf hen van buitenaf een boodschap heeft gegeven. Maar je snapt wel dat als je IK BEN Aanwezigheid dit zou doen, hij dan jouw gevoel van gescheidenheid van je IK BEN Aanwezigheid zou versterken. En wanneer jij ascendeert, versmelt je Bewuste Jij weer met je IK BEN Aanwezigheid. Dus je kunt dat gevoel van gescheidenheid van je IK BEN Aanwezigheid loslaten. En naarmate je in bewustzijn groeit, laat je ook het gevoel van gescheidenheid steeds meer los. Zo word je de open deur voor jouw Aanwezigheid. Dus je IK BEN Aanwezigheid spreekt niet tot jou als een wezen van buitenaf. Als jij een wezen buiten jou ziet, dan is dit niet je IK BEN Aanwezigheid. Dit zal een lagere entiteit zijn, want als de IK BEN Aanwezigheid tegen jou zou spreken op die manier, dan zou hij de gescheidenheid versterken en het laatste wat je IK BEN Aanwezigheid wil, is jouw gevoel van gescheidenheid versterken, omdat dit je spirituele groei zal blokkeren. Er zijn studenten van geascendeerde meesters die geloofden dat alles wat zij in zichzelf hoorden, van hun IK BEN Aanwezigheid kwam; zij zagen de IK BEN Aanwezigheid al een extern wezen ‘daarboven’ en zij dachten dat zij leiding van hun IK BEN Aanwezigheid ontvingen, maar dat was niet zo. Zij kregen het van een of andere wezen, meestal uit het mentale rijk, die hun IK BEN Aanwezigheid imiteerde.

Het is dus belangrijk om naar je intentie te kijken, te kijken of je een gescheiden zelf hebt met een specifieke wens, zoals een verlangen naar bevestiging, of de wens om zich speciaal te voelen of wat het ook maar is, omdat dit je innerlijke leiding zal blokkeren en jouw onderscheidingsvermogen. Zodra je begint die zelven op te ruimen, en vooral wanneer je dat oerzelf opruimt, zul je veel meer accurate innerlijke leiding kunnen krijgen. Maar het zal niet meer op leiding lijken, omdat je alleen maar een vibratie zult krijgen en als je het verschil in vibratie voelt van jouw IK BEN Aanwezigheid of van een geascendeerde meester, vergeleken met de vibratie in de situatie op het fysieke vlak, dan weet je wat je moet doen. Jij hebt dat referentiekader gekregen, dus dan kun je een bewustere keuze maken. Het is niet zo dat jij de aanwijzing opvolgt. Je doet niet wat er gezegd wordt. Je neemt een beslissing, maar omdat jij een referentiekader in vibratie hebt, kun jij een bewustere keuze maken.