Hoe leren wij in de etherische retraiteverblijven?

Vraag: Deze vraag gaat over leren in de etherische retraiteverblijven. Als wij slapen bezoeken wij de etherische retraiteverblijven van de geascendeerde meesters, leren de lessen die wij nodig hebben en zuiveren onze vier lagere lichamen. Wanneer wij wakker worden, herinneren wij ons ze meestal niet meer bewust. Waarom kunnen wij ons niet herinneren wat er meestal in de retraiteverblijven gebeurt? Hoort dit bij het plan van de Elohim of komt dit omdat wij een lager bewustzijnsniveau hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

In eerdere dispensaties van geascendeerde meesters had men een bepaalde mening over wat het betekent om naar de retraiteverblijven van de meesters in het etherische rijk te gaan. Dat berustte op het bewustzijnsniveau uit die tijd. Er werd vaak een soort aura geschapen, zoals Surya zei in zijn dictaat dat de mensen de neiging hadden om hun huidige bewustzijnsniveau op het concept te projecteren dat wij hen geven. Dit betekent dat men zich in die tijd je meer op het uiterlijke pad richtte. De gedachte was dat wij, de geascendeerde meesters, maar zoveel voor de mensen kunnen doen en als je de decreten maar blijft doen en ’s nachts naar de retraiteverblijven gaat, dan zul je op een dag ontwaken en klaar zijn om te ascenderen. De waarheid is natuurlijk dat je vooruitgang op het spirituele pad afhangt van de veranderingen in je bewustzijn.

In de retraiteverblijven geven we jullie niet zozeer de mystieke kennis, de toverformules, of voeren we wonderbaarlijke genezingen uit bij jou. Wij helpen je om aan jezelf te werken. Wij helpen je om op onderbewust niveau aan dingen te werken tot je toe bent om die dingen op bewust niveau door te laten breken. Het is niet echt nodig om je bewust te herinneren wat er in de retraiteverblijven gebeurt, in de meeste gevallen tenminste. In veel gevallen werk je misschien aan dieper liggende problemen in je psyche, een paar gescheiden zelven die heel lang geleden in verschillende incarnaties in het leven werden geroepen en waar je misschien al heel lang aan werkt in een bepaald retraiteverblijf. Je hoeft niet al het werk te onthouden dat in het retraiteverblijf is gebeurd. Het zou je maar afleiden van je dagelijkse leven.

Wanneer je aan de bewuste doorbraak toe bent, dan zal dit gebeuren, maar niet omdat je hebt onthouden wat er in het retraiteverblijf gebeurde. Het zal het resultaat zijn van een situatie waarin je ineens je bewustzijn wijzigt. In het verleden was er een bepaalde concurrentie tussen studenten van geascendeerde meesters over wie de meest spectaculaire ervaringen had gekregen. Er was ook een bepaalde competitie over wie iets van de meesters had gehoord en wie aanwijzingen had gekregen en wie een visioen in zijn droom had gekregen of een of andere astrologische aanwijzing. Wij roepen jullie op om daar in deze dispensatie niet aan mee te doen. Je hebt dit niet meer nodig, zoals Surya heeft gezegd: “Zodra je die uiterlijke zelven hebt opgeruimd, dan valt alles weg en is het niet meer nodig.”

Het komt er dus op neer dat als jij je iets van een retraiteverblijf herinnert, dit prima is, maar als dat niet zo is, maak je daar dan niet druk over, dwing jezelf nergens toe. Dit mechanisme hoort bij het bewustzijnsniveau dat je aanneemt wanneer je de leringen vindt en je het gebruikt om een bepaald verlangen te formuleren naar iets wat je graag wilt laten gebeuren op het pad. Maar dit is een beperkte visie. Er kan een moment komen waarop dat verlangen jou dus niet alleen afleidt, maar een hindernis wordt om vooruit te komen. Het is dus belangrijk dat je hiernaar kijkt en op het punt komt dat je niets probeert af te dwingen, je wilt niets. Je laat iets gebeuren als het gebeurt, en als het niet gebeurt, dan maak jij je daar geen zorgen over.