Feedback van de kosmische spiegel

Vraag: De geascendeerde meesters behandelen ons heel goed, maar het universum soms niet – het lijkt vaak of zij ons niet goed behandelen – en vaak wordt het meer een kwelling, en laat ons oog in oog staan met onze ergste nachtmerries. En het lijkt alsof wij niet genoeg afweten van het universum en hoe het werkt en hoe de kosmische spiegel precies werkt, en mijn vraag is: Als wij al zo lang incarneren, en zoveel levens hebben gehad, waarom behalen wij dan nog steeds resultaten in ons leven die niet overeenkomen met wat wij willen, dat we feedback van de kosmische spiegel krijgen of van het universum, die niet overeenkomt met onze bedoeling maar heel vaak juist het tegenovergestelde is. Kunnen de geascendeerde meesters ons iets meer vertellen over hoe het universum werkt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Dit is een heel begrijpelijke vraag die bijna alle mensen op een bepaald moment tegenkomen op hun pad. En de belangrijkste reden is dat je moet herkennen op wat voor planeet je leeft, zoals we hebben gezegd. Dat het collectieve bewustzijn heel laag is, dat er veel mensen beneden het achtenveertigste bewustzijnsniveau zitten en dat er een drastische beïnvloeding plaats heeft door de gevallen wezens.

Wat spirituele mensen vaak laat struikelen, is dat zij het gevoel hebben of intuïtief een herinnering aan hoe het toegaat in de hogere rijken of op een planeet waar een hoger collectief bewustzijn is. Je hebt dan de verwachting dat het op aarde beter moet zijn, dat bepaalde dingen niet mogen gebeuren. Dit is natuurlijk. Dit is begrijpelijk. Maar als je kijkt naar de leringen die wij over de gevallen wezens hebben gegeven en over de staat van de aarde, dan is dit niet een realistische verwachting en niet een verwachting waar je iets aan hebt, omdat de aarde helemaal geen ideale planeet is. Er zijn veel religies op aarde die haar afschilderen als de enige planeet die God geschapen heeft en omdat God geen fout kan maken, moet er dus een verklaring voor zijn waarom ze is zoals ze is. En dat betekent dat de aarde misschien op een bepaalde manier ideaal is, maar dat wij een bepaalde uitleg missen. In werkelijkheid is de aarde in geen geval een ideale planeet. Het is een van de laagste planeten in de sfeer waarin je leeft.

En wanneer je dit weet, wanneer je dit herkent, dan zie je dat jij maar enkeling bent en dat jij je bewustzijn kunt verhogen, maar dat er een limiet is aan hoeveel jij, zelfs met jouw verhoogde bewustzijn, situaties op de wereld kunt beheersen en bepaalde onaangename gebeurtenissen kunt voorkomen. En de reden is dat jij op een planeet leeft met heel veel andere mensen die een veel lager bewustzijnsniveau hebben en zij roepen allerlei karmische omstandigheden, allerlei conflicten, in het leven die de fysieke lichamen compacter maakt, zodat er ziekte komen en één persoon niet altijd kan zijn eigen omstandigheden in de hand heeft. Dit kan jouw eigen karma uit vorige levens zijn, maar ook zijn dat je bij een groep mensen leeft – of dit nu je familie is of de mensheid in het algemeen – die zo’n lage bewustzijnsstaat heeft dat alleen al door het feit dat jij geïncarneerd bent en hier leeft, wordt beïnvloed door die omstandigheden die collectief in het leven zijn geroepen.

Als je goed kijkt naar wat wij jullie hebben verteld, dan weet je dat de essentie van Christusschap en Boeddhaschap is dat je niet de situatie op de wereld beheerst, maar je eigen innerlijke situatie, en je reactie op omstandigheden in de buitenwereld, zodat je niet je de vooruitgang op je pad laat beïnvloeden door de omstandigheden op de wereld en dat die je ervan weerhouden om innerlijke vrede te voelen, om een goed gevoel over jezelf te hebben.

Om op de vraag terug te komen, het helpt als je herkent dat niet alles wat er met jou gebeurt een boodschap van het universum is of een reflectie die uit de kosmische spiegel naar je terugkeert. Dit lijkt tegen te spreken wat wij eerder hebben gezegd, en ook wat ik heb gezegd, maar er komt een moment op je pad dat je in principe alles moet beschouwen als een boodschap van het universum, omdat je moet kijken naar: “Wat in mijn bewustzijn heeft deze situatie aangetrokken?” Er komt een moment op je pad waarop je in principe kunt zeggen dat alles met jou gebeurt omdat je dit situatie hebt aangetrokken met jouw bewustzijnsstaat.

De reden dat je bent geboren in een bepaald land, in een bepaalde familie, was iets in jouw bewustzijn en daarom maak je die uiterlijke omstandigheden mee. Maar als je hoger op het pad komt, en die beperkingen begint te overwinnen, kun je nog steeds een fysieke situatie meemaken die onaangename consequenties heeft, maar dan weet je wel dat jouw bewustzijn dit heeft getranscendeerd, maar de mensen om jou heen – de groep mensen die jij omhoog moet tillen – nog niet en daarom hebben zij gezamenlijk een situatie in het leven geroepen. Maar omdat jij deel uitmaakt van die groep, jij leeft ook in die situatie, word jij er ook door beïnvloed.

Er komt een moment waarop je hoger op het pad komt en innerlijk een bepaald gevoel begint te krijgen, daar soms aandacht aan schenkt en zegt: “Wat in mij heeft die situatie aangetrokken?” En op andere momenten negeer je een situatie in de buitenwereld, omdat jij je realiseert dat er geen boodschap van het universum in zit, of dat de boodschap misschien is dat je iets gewoon moet negeren, of er het beste van te maken, en door te gaan op je spirituele pad. Er komt een moment waarop jij je niet meer zo concentreert op de uiterlijke omstandigheden, maar meer op jouw reactie let. En als je het gevoel hebt dat je op een bepaalde situatie reageert, dan kijkt: “Waarom reageer ik zo?” Maar daarna komt er ook een moment waarop je een situatie meemaakt die onaangenaam is, maar dat jij er zelfs niet eens meer op reageert. Je doet gewoon wat je kunt doen om de consequenties te verzachten, en dan ga je verder. Je negeert iets gewoon als je dat kunt, of je verandert het in iets positiefs, je denkt er niet meer aan, of je richt je op iets anders wat belangrijker is de vooruit te gaan op je pad.