Het redderscomplex van avatars

Vraag: In het boek ‘Mijn levens met’ zegt de hoofdpersoon in het boek dat toen hij met zijn adviseurs sprak over het komen naar planeet aarde, zijn oordeel enigszins beneveld was en dat dit zijn beslissing beïnvloedde om vooruitgang te boeken (door de beslissing te nemen om naar planeet aarde te komen) en dat hij enigszins een redderscomplex had ontwikkeld. Ik vraag me gewoon af of dit ook zo was bij Jezus toen hij besloot naar planeet aarde te komen en met zijn adviseurs werkte. Was het hem helderder dan de hoofdpersoon in het boek, of bezat hij ook verwarring toen hij de optie bekeek om voor de eerste keer op aarde te incarneren? Zou Jezus ook overwegen om een boek uit te geven dat zijn verblijf op aarde beschrijft en de belangrijkste gebeurtenissen in de verschillende levens die hij heeft gehad vanaf de eerste incarnatie tot aan zijn ascensie.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Nederland:

Ik zou graag willen dat je niet alleen uit het boek ‘Mijn levens met’ iets haalt, maar ook wat ik nu zeg, en dat is dat planeet aarde een middel is om iets te leren. Dit betekent dat iedereen die fysiek geïncarneerd is iets moest leren als hij hier komt. De hoofdpersoon beschrijft niet één levensstroom, maar een soort compendium van iets wat veel avatars in gedachten hadden dat hen motiveerde om naar de aarde te komen. Je begrijpt wel dat een avatar niet het bevel krijgt om naar de aarde te gaan vanwege karmische redenen, maar ervoor kiest om hier te incarneren. Iedereen die naar de aarde is gekomen als avatar, inclusief ikzelf, had een motivatie die wij als heilzaam beschouwden en in zekere zin was die heel erg heilzaam.

Niettemin hadden wij ook een heel onevenwichtig beeld hiervan: wij bezaten een bepaald aspect van het redderscomplex. Zoals de hoofdpersoon beschrijft was dit iets wat wij persoonlijk moesten leren, omdat hij tot het besef kwam dat hij dit moest loslaten en hij niet hier was om iemand te veranderen. Wij moesten allemaal dat proces ondergaan waarna je aan het einde naar de aarde kijkt met al haar onvolkomenheden, al het lijden dat hier is en je volledig de vrije wil gaat accepteren. Je erkent dat je niet hier bent om iemand anders te veranderen; jij bent hier om jezelf te veranderen. Je geeft toe dat jij hier bent en door dat te doen verander jij jezelf en geef je een voorbeeld dat mensen kunnen opvolgen als zij dat willen.

Je moet op dat punt komen om te kunnen ascenderen, en er vrede mee te hebben dat vrije wil en het concept vrije wil bestaat en dat je die vrije wil op planeet aarde volledig mag uitoefenen. Je bent in staat om naar al het lijden te kijken zonder er een emotionele reactie op te krijgen, maar verder te kijken dan al het lijden, omdat je ziet dat dit de enige manier is waarop de vrije wil volledig kan worden uitgeoefend. Wanneer mensen beneden een bepaald bewustzijnsniveau komen, moeten ze dat bewustzijn in daden omzetten tot ze er genoeg van krijgen. Niet alleen genoeg krijgen van het lijden (dat mensen al vrij snel ervaren) maar genoeg van het bewustzijn dat al dat lijden tot stand heeft gebracht. Je komt dus op het punt dat je vrede met de aarde hebt zoals ze is en dan het gevoel te hebben dat jij, hoewel jij bent gekomen om een positieve verandering te brengen, de aarde nu kunt achterlaten hoewel jij die verandering niet tot stand hebt gebracht.

Dit is een proces dat wij allemaal moesten doormaken, en in zekere zin zou je kunnen zeggen dat wij allemaal een persoonlijke versie van het redderscomplex hebben, anders hadden wij niet aangeboden om hier te incarneren. We moesten allemaal leren om dat los te laten en te begrijpen wat ons persoonlijk heeft gemotiveerd om te oordelen dat er iets mis was met de aarde en dat er iets moest veranderen. Dit is natuurlijk een teer onderwerp, omdat er veel lijden op aarde is. Natuurlijk zitten veel mensen hierin gevangen en hebben niet bewust de keuze gemaakt om dit aan te gaan; zij hebben onbewust beslissingen genomen. Niettemin vrije wil is vrije wil. Dus ook al komen we hier om ons licht in de duisternis te schijnen, we kunnen mensen niet gaan manipuleren zelfs als het voor hun eigen bestwil is om dat licht te accepteren.