Hoe je jouw Goddelijke plan herinnert

Vraag: Maitreya zegt in zijn boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ dat wij aan geheugenverlies lijden, dat wij alles vergeten over ons Goddelijke plan wanneer we incarneren. Wat kunnen we doen om dat geheugenverlies te overwinnen en ons ons Goddelijke plan te herinneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Maitreya, 2017 – Novosibirsk:

Lees de rest van mijn boek. Natuurlijk hebben we jullie heel veel hulpmiddelen gegeven en je moet diverse dingen doen om je jouw Goddelijke plan te herinneren, waaronder natuurlijk oproepen doen om de energie in jouw vier lagere lichamen te transmuteren die je duidelijke verbinding met je IK BEN Aanwezigheid blokkeert, de leringen te bestuderen om steeds meer inzicht te krijgen, je intuïtie te vergroten, enzovoort. Maar het is uiterst belangrijk dat jij je realiseert dat er zolang je geïncarneerd bent nooit een moment zal komen waarop je Goddelijke plan ineens volledig aan jou wordt onthuld. Dit is waarom het draait als je geïncarneerd bent.

Je Goddelijke plan is niet in steen gehakt en die iedere stap bepaalt die je neemt zolang je bent geïncarneerd. Jouw Goddelijke plan omvat heel veel situaties waarin jij een keuze moet maken, omdat je op die manier groeit en je Goddelijke plan is dus geen lineair plan dat je kunt uittekenen, zodat je eerst deze stap neemt, dan die stap en daarna de volgende.

Je Goddelijke plan brengt je in een bepaalde situatie waarin je meerdere keuzes krijgt voorgelegd. Je maakt een van die keuzes – die brengt je in een andere situatie en daarna geeft je Goddelijke plan je opnieuw diverse keuzes in die situatie, en dat betekent dat jij je hele leven keuzes maakt en dat je Goddelijke plan geleidelijk aan verandert, zodat jij als je een betere keuze maakt, hogerop kunt komen. Als je slechtere keuzes maakt, kun je niet zo hoog komen. En je Goddelijke plan staat dus niet op een stenen plakkaat gebeiteld; je Goddelijke plan is een interactief plan bij wijze van spreken. Je zou het enigszins kunnen vergelijken met een computerspelletje waar de keuzes die je op één bepaald niveau maakt, bepalen naar welk niveau je doorgaat en je Goddelijke plan wordt dus steeds bijgesteld en als je van te voren wist wat de beste keuze is, dan zou je natuurlijk niet groeien als je daarnaar handelde.

Je groeit door keuzes te maken op grond van een situatie, gebaseerd op wat je kunt zien en daarvan te leren. Dit verhoogt je bewustzijn. Als je mechanisch een van te voren vastgesteld plan zou uitvoeren, dan zou je niet groeien, dan zou je een heel leven niet groeien. Dit gebeurt met veel mensen waar andere meesters over hebben gesproken en ik heb ook al eerder gezegd dat mensen als ze een heel leven niet groeien in een soort coma komen. Dat komt omdat zij geen keuzes durven te maken op grond van de beperkte kennis die ze hebben en er zijn zelfs spirituele studenten, zelfs studenten van geascendeerde meesters, die onze leringen hebben gebruikt om uit te leggen waarom zij een bepaald programma op de wereld moeten volgen en niet de soort keuzes hoeven te maken die je moet maken om in Christusschap te groeien. En wij willen liever niet dat dit gebeurt; wij willen graag dat onze studenten steeds meer bereid worden om keuzes te maken, die niet te bekijken in zwart-wittermen, maar iets leren van iedere keuze en hogerop in bewustzijn komen.