De kwalificaties om te ascenderen

Vraag: Deze vraag gaat over de ascensie. Ik wil graag weten wat de voorwaarden zijn en de kwalificaties om te kunnen ascenderen. Is het mogelijk om te weten te komen of wij in dit leven kunnen ascenderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

We hebben al veel leringen gegeven uit diverse bronnen over de kwalificaties om te ascenderen. Maar de belangrijkste die wij willen benadrukken, is dat jij je psychologische problemen moet oplossen, je oerzelf en al die andere zelven. Wij raden niet meer aan dat de mensen zich concentreren op het opruimen van hun karma en daarna te ascenderen. Wij raden mensen aan om zoveel mogelijk karma op te ruimen, zelfs alles op te ruimen voor ze ascenderen.

Is het mogelijk om te weten te komen of je na dit leven ascendeert? Jazeker. Er zijn veel studenten van geascendeerde meesters die het gevoel hebben dat zij kunnen ascenderen. Dit is niet iets wat uit een andere bron kan komen. Het is alleen maar waardevol als je het kunt voelen in jezelf. Maar ik kan wel zeggen dat de meest mensen die zich openstellen voor deze leringen in deze dispensatie, het potentieel bezitten om te ascenderen als ze de leringen toepassen en de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven.