Verschillen tussen het ascensieproces van oorspronkelijke bewoners van de aarde en avatars

Vraag: Dit is een vraag over verschillen tussen het ascensieproces van oorspronkelijke bewoners van de aarde en avatars.

Antwoord van Geascendeerde Meester Serapis Bey, 2017 – Estland:

Het verschil tussen de ascensie van de oorspronkelijke bewoners van de aarde en avatar is geen klein verschil, maar een heel ingewikkeld verschil, omdat de oorspronkelijke bewoners meer aan de aarde gebonden zijn en daardoor is het veel moeilijker voor hen om de aarde echt achter te laten in haar huidige heel duistere en dichte staat. Dit wil niet zeggen dat er geen oorspronkelijke bewoners zijn geascendeerd, maar dat er veel meer zijn die een fase in hun spirituele groei hebben bereikt waarin ze niet wilden ascenderen omdat ze zich verantwoordelijk voor de aarde voelen en daardoor het gevoel hadden dat ze haar niet achter zouden kunnen laten. Wij hebben natuurlijk uitgelegd dat de ascensie betekent dat je de aarde achterlaat met alles erop, voor eeuwig, voorgoed. Je kunt natuurlijk een geascendeerde meester worden die met de aarde werkt, maar je moet echt elk verlangen loslaten dat je een verandering op aarde wilt zien. Dit is veel moeilijker voor de oorspronkelijke bewoners vanwege hun verantwoordelijkheidsgevoel. Een avatar die naar de aarde komt, komt zoals we hebben uitgelegd, met de specifieke wens om een verandering te zien, maar je weet ook dat dit geen planeet is waarbij je vanaf het begin hebt meegeholpen om haar mede te scheppen. Je hebt niet geholpen om de aarde naar het lage niveau te brengen waarop ze nu is en daarom heb je niet hetzelfde van verantwoordelijkheidsgevoel of die gehechtheid aan de aarde. En daardoor kun je beginnen te begrijpen dat je oorspronkelijke wens niet de beste was. Je kunt die dan opgeven en vertrekken, omdat je erkent dat jij verder wilt om zelf verder te groeien of dat je in feite meer voor de aarde kunt doen vanuit de geascendeerde staat dan wanneer je geïncarneerd bent. Maar als avatar kun je natuurlijk wel zover komen dat je zou kunnen ascenderen, maar dat je beslist om geïncarneerd te blijven, omdat je hier licht kunt verankeren en de open deur zijn en als voorbeeld dienen.

Het is niet zo dat dit we een fundamenteel ander proces beschrijven, maar eerlijk gezegd moet je ook weer begrijpen wat progressieve openbaringen zijn; dat een boek dat in een eerdere dispensatie werd gegeven, zowel werd aangepast aan het niveau van het collectieve bewustzijn als aan het niveau van de studenten. En toen werd er dus een vereenvoudigd proces van de ascensie gegeven. Je zou kunnen zeggen dat de leringen die wij tegenwoordig geven over de ascensie ook zijn aangepast aan het collectieve bewustzijn en aan het niveau van de studenten en dat die dus ook zijn vereenvoudigd. Nu betekent dit niet dat de vorige leringen of deze leringen fout zijn. Het betekent alleen dat er meer details kunnen worden gegeven en dat je die misschien kunt krijgen als de planeet vooruitgaat. Maar wat er nu over gezegd is, is genoeg om een aantal studenten te laten ascenderen. En wanneer de planeet nog meer wordt verheven, komen er andere leringen waardoor een groter aantal studenten kan ascenderen.

Nu moet ik er nog aan toevoegen dat er ook een bepaalde complexiteit meespeelt voor de oorspronkelijke bewoners van de aarde. Omdat je, als je als avatar die naar de aarde komt, reageert op de gevallen wezens en het gevolg hiervan is dat je in de dualiteit komt. Maar omdat de gevallen wezens een extremere vorm van dualiteit lieten zien, wordt het je gemakkelijker gemaakt om te begrijpen dat dit niet klopt en dat er een betere manier moet zijn. Voor een avatar is het dus in zekere zin gemakkelijker om te ascenderen en je aan de dualiteit te onttrekken. Voor de oorspronkelijke bewoners van de aarde is het ook relatief gemakkelijk om te zien dat de gevallen wezens iets verkeerds doen. Maar denk aan wat wij hebben gezegd voor de gevallen wezens op aarde mochten komen: de oorspronkelijke bewoners hadden al een neerwaartse spiraal gecreëerd en waren blind geworden voor het dualiteitsbewustzijn. En dit gebeurde niet onder leiding van de gevallen wezens of werden ze door de gevallen wezens hiertoe gedwongen. Dit waren dus keuzes die de oorspronkelijke bewoners zelf hadden gemaakt. En het is veel moeilijker voor hen om de beperkingen te tonen van die keuzes en ze dan te ontstijgen. Dus op een bepaald moment zullen wij natuurlijk bepaalde leringen gaan geven, hetzij door deze boodschapper of een andere, afhankelijk van het tijdsgewricht, waardoor die levensstromen gemakkelijker van de aarde kunnen ascenderen. Wij hebben hier al een paar hints over gegeven, maar nog niet een hele lering die speciaal voor hen is.