Incarnatie van geascendeerd wezen

Vraag: Klopt het dat Moeder Maria opnieuw haar ascensie moest behalen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk:

Het lineaire denken wil altijd doen wat de lineaire geest moet doen en een heel lineair beeld van alles geven. Dit heeft beperkte waarde, wanneer het de complexere onderwerpen incarnatie en ascensie betreft. Ik wil nu niet op de details ingaan, omdat ik dat misschien wel een andere keer zal doen, wanneer ik leringen heb gegeven die het gemakkelijker voor de mensen maken om verbanden te zien. Mijn incarnatie als Moeder Maria op aarde was niet mijn eerste incarnatie op aarde. Het is niet zo dat ik naar deze incarnatie ben afgedaald met als enig doel dat ik de moeder van Jezus zou worden. Ik ben wel eerder geïncarneerd geweest.

Ongeacht wat je ook spiritueel bereikt hebt voor je op aarde incarneert, als je eenmaal op aarde bent, word je onderworpen aan de wetten die hier op deze planeet gelden, het massabewustzijn dat hier is. Je wordt onderworpen aan de Wet van Vrije Wil in die zin dat jij ongeacht wat je eerder bereikt hebt, niet incarneert met het volledige bewustzijn van wat je bereikt hebt of met het niveau van het bewustzijn dat je hebt. Hoe komt dat mijn geliefde? Omdat je niet kunt incarneren met het bewustzijn van een geascendeerde meester. Je moet jouw bewustzijn verlagen.

In zijn boek ‘De Mystieke Initiaties van Visie’ beschrijft Hilarion dat er op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus een bepaalde illusie bestaat. Wanneer je het pad naar de ascensie bewandelt, dan laat je één illusie per keer los. Nu snap je wel dat de levensstromen die oorspronkelijk werden geschapen om op aarde te incarneren met het achtenveertigste niveau werden geschapen en dus incarneerden ze ook op dat niveau. Als je een wezen bent dat uit het geascendeerde rijk komt, dat afdaalt om te incarneren, dan moet dat wezen zijn bewustzijn verlagen door de ene illusie na de andere aan te nemen tot hij zijn bewustzijn heeft verlaagd naar het niveau waarop hij besluit voor de eerste keer te incarneren.

Dit betekent dat je niet kunt incarneren met het volledige bewustzijn dat een archaea heeft of een geascendeerde meester of iemand die van een andere planeet komt. Je incarneert met een beperkt bewustzijn en de uitdaging is dan of jij je bewustzijn kunt verhogen van dat niveau of dat jij je bewustzijn nog verder verlaagt. Je begrijpt natuurlijk wel mijn geliefde, dat het maar heel zelden voorkomt dat een geascendeerde meester of engelen zoals jij die ziet, incarneert, omdat het risico altijd bestaat dat je in de dualiteit komt en dan je bewustzijn kunt verlagen. Het klopt dat jij, als je inderdaad weer wilt incarneren, je moet onderwerpen aan het bewustzijn van deze planeet; in principe kan dit mislukken en dan moet je opnieuw je ascensie behalen.

Dit is echter een heel ingewikkeld onderwerp. Er valt nog meer over te zeggen. Ik wil er op dit moment om diverse redenen liever niet op ingaan, maar in de eerste plaats omdat ik het gevoel heb dat we nog niet bepaalde leringen hebben gegeven die het fundament vormen om dit te kunnen begrijpen. En dus zeg ik eenvoudig dat ik heb verteld wat ik je op dit moment wilde zeggen, maar beschouw dit niet als het laatste woord dat over dit onderwerp is gezegd.