Vrouwen moeten een verandering doorvoeren in hun zelfbewustzijn, hun zelfbeeld van wat het betekent om een vrouw te zijn

Vraag: Veel vrijgezelle vrouwen lijden aan hormonale ziekten, wenden zich tot dokters, krijgen pillen en het advies om een man te zoeken. Als in het Goddelijke plan van de vrouwen staat dat hun tweelingvlam niet in leven is, zou die ziekte dan karma kunnen zijn? Of is er een andere verklaring waarom deze ziekte zich verspreidt onder vrouwen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Laat ik eerst de kwestie tweelingvlammen aanpakken. Wie heeft gezegd dat je alleen met je tweelingvlam kunt trouwen? Er zijn vaak karmische redenen voor een huwelijk of het is de bedoeling dat je groeit en dan moet je niet de houding hebben dat je alleen maar met je tweelingvlam mag trouwen, en als jij je tweelingvlam dan niet vindt, alleen moet blijven. Eerlijk gezegd leggen we niet veel de nadruk op tweelingvlammen, omdat de studenten in eerdere dispensaties dit hebben gebruikt op manieren die niet erg hebben bijgedragen. Ik ben nu diplomatiek wanneer ik zeg dat het niet erg heeft bijgedragen.

De waarheid is dat naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, er diverse dingen naar boven komen in het collectieve bewustzijn van diverse groepen mensen. Naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, komen er ook diverse dingen naar boven in de collectieve psyche van vrouwen. Dit zijn gecompliceerd en kan ik niet grondig beschrijven in een kort antwoord, maar de waarheid is dat de hormonale onevenwichtigheden een teken zijn dat vrouwen een verandering in hun zelfbewustzijn doorvoeren, hun zelfbeeld, wat het betekent om vrouw te zijn. Omdat we verder de Gouden Eeuw ingaan, moeten vrouwen zich bevrijden van de traditionele rol die ze moesten vervullen die hen werd opgedragen door patriarchale samenlevingen en dit speelt in de drie hogere lichamen op collectief niveau mee. Een van de effecten is dat veel vrouwen persoonlijk hormonale onevenwichtigheden en verstoringen hebben. Dit is niet iets wat je met chemicaliën kunt oplossen. Vrouwen moeten de problemen over hoe zij over zichzelf denken, zelf oplossen. Hier kunnen jullie als spirituele studenten aan werken. Je kunt de leringen die wij aan jullie hebben gegeven voor het genezen van spirituele trauma’s gebruiken en ook de andere boeken die daarna komen, waarbij je geleidelijk aan de gescheiden zelven probeert te identificeren die je hebt in verband met vrouw zijn en de verschillende rollen van de vrouw door de geschiedenis heen.

Je hoeft niet beslist een vrouw te zijn geweest in al jouw vorige levens, omdat je in dit leven vrouw bent, maar het feit dat je in dit leven een vrouw bent en dat je het spirituele pad hebt gevonden, toont aan dat je ervoor hebt gekozen om in dit leven als vrouw te incarneren, omdat je de problemen wilt oplossen die je met je vrouwenlichaam hebt. Je wilt die zelven overwinnen, en je hebt misschien bepaalde trauma’s dat je als vrouw verkeerd bent behandeld in vorige levens die je nu wilt oplossen. Je kunt de hulpmiddelen gebruiken om aan die heel diepe psychologische problemen te werken en opnieuw te definiëren hoe jij jezelf ziet als vrouw, totdat je zover bent dat je er vrede mee kunt hebben dat je in dit leven in een vrouwelijk lichaam bent op planeet aarde.

Je ziet dat veel vrouwen, als je dieper in hun psyche kijkt, geen vrede hebben met het feit dat ze een vrouwelijk lichaam hebben, omdat zij verkeerd zijn behandeld in vorige levens of in dit leven en de houding die de maatschappij ten aanzien van vrouwen had – en nog steeds heeft. We zouden dus kunnen zeggen dat ondanks de verhandeling van Saint Germain dat de moderne democratieën een hoger niveau van tolerantie hebben gekregen, dit niet betekent dat zij helemaal tolerant zijn en zelfs in een aantal van de meer ontwikkelde moderne democratieën worden vrouwen nog niet helemaal getolereerd of is er totale gelijkheid voor vrouwen. Hier kunnen jullie aan werken. Bij sommigen van jullie staat het in hun Goddelijke plan dat zij aan zichzelf moeten werken, om dit los te laten en je mening erover te geven, zodat je andere vrouwen kunt helpen om dit los te laten, maar ook om de houding ten opzichte van vrouwen te helpen veranderen.