Geef je droom op dat je het allerbeste systeem kunt maken dat iedereen kan genezen

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters ons meer gedetailleerd vertellen hoe we een illusie achter een specifieke ziekte kunnen herkennen? Is er al iemand die hier onder jouw leiding informatie over naar de materiële wereld heeft gebracht?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Wij werken met veel verschillende mensen, in veel verschillende naties, die open staan voor onze leiding, zelfs als ze ons bestaan niet erkennen, en die ook de medische expertise hebben om dit te begrijpen. Zij moeten natuurlijk zo open van geest zijn dat zij herkennen dat er verband bestaat tussen een specifieke ziekte en een specifieke psychologische aandoening. Een groeiend aantal mensen stelt zich hiervoor open en wij proberen met veel personen samen te werken. Wij hebben het over honderden personen op de planeet. Ik wil niet iemand in het bijzonder identificeren of erkennen, of aanwijzen, omdat jij moet uitvinden wat jou persoonlijk aanspreekt. Je moet je intuïtie en je eigen kennis gebruiken om die leringen te vinden en vervolgens moet je beseffen dat, hoewel er veel van die leringen op de wereld goed zijn, er niet één lering de beste, de absolute waarheid, is omdat de mensen die in deze tijd openstaan voor onze leiding zich slechts gedeeltelijk openstellen. De meesten hebben één specifiek idee, één specifiek paradigma, zoals ze zeggen, dat hun uitgangspunt is, dat hun fundament vormt en in een aantal gevallen geloven dat dit de absolute waarheid is, maar dat is niet zo. Het is slechts één specifiek uitgangspunt, vanuit één bepaald perspectief.

Nu kunnen we misschien nog steeds wel met iemand werken binnen de context van zijn paradigma, zijn uitgangspunt en hem een paar goede ideeën geven. Maar dit betekent niet dat dit de hoogste lering is die wij zouden kunnen geven. Dat zo wel kunnen als de mensen zich meer openstelden, neutraler waren, bij wijze van spreken, en dit niet zo graag in een specifiek systeem willen laten passen. Omdat dit een heel oude droom is, en wij hebben het er al eerder over gehad, van de gevallen wezens die het ultieme systeem willen maken, de ultieme kennis, waarmee zij bijvoorbeeld een kliniek kunnen bouwen en elke persoon die door die deur komt een serie testen te laten ondergaan en een diagnose te stellen en na afloop met een lijst komen van de psychologische aandoeningen die zij moeten oplossen om een bepaalde ziekte te overwinnen.

Zo zien wij dat niet voor ons. Veel mensen dromen hiervan en dit zijn helaas mensen die zich gedeeltelijk voor ons openstellen, die persoonlijk de ambitie hebben om beroemd, soms zelfs gefortuneerd, te worden omdat zij dit ultieme systeem om te genezen hebben voortgebracht dat iedereen kan helpen. Uiteindelijk blokkeert die ambitie hen vaak om neutraal genoeg te zijn om zich te realiseren dat je nooit maar één systeem kunt maken dat bij alle mensen werkt. Er moeten veel verschillende systemen komen, er moeten verschillende systemen komen in verschillende delen van de wereld, verschillende manieren van aanpak in plaats van systemen, zou ik willen zeggen, omdat culturen verschillen. Je kunt niet op iemand die in een modern land is opgegroeid hetzelfde systeem toepassen als iemand die in Afrika, Zuid-Amerika, is opgegroeid. Dat werkt niet omdat er, als je te maken krijgt met een psychologisch probleem, heel veel individuele factoren meespelen waardoor je uiteindelijk alleen een aanpak kunt geven die helpt om mensen intuïtief inzicht in zichzelf te laten krijgen, van hun IK BEN Aanwezigheid, van de geascendeerde meesters. Dus de droom dat het vormen van een afdoend systeem dat iedereen kan genezen, is een onmogelijke droom. Het zou beter zijn als de mensen dit op zouden geven, omdat zij dan een beter werktuig zouden worden voor ons en uitbrengen wat zij kunnen uitbrengen, wat heel waardevol kan zijn voor een bepaalde groep mensen. Maar geef dit idee op dat er één ding is dat voor iedereen werkt. Het oplossen van psychologische problemen is geen, en kan nooit worden gereduceerd tot, een mechanisch proces.

De belangrijkste reden dat je psychologie niet tot een mechanisch proces kunt reduceren, is dat het niet mogelijk is om iets in de psychologie als een geïsoleerd fenomeen te definiëren. De wetenschap probeert al eeuwenlang reductie toe te passen. Je reduceert een bepaalde aandoening tot een heel simpele oorzaak, iets creëert een fenomeen, maar zo werkt het niet in de menselijke psychologie, omdat de menselijke psychologie één geheel is. Je kunt van een bepaalde ziekte niet zeggen dat er één psychologische aandoening achter zit die met de ziekte correspondeert en automatisch het fysieke aspect van de ziekte verwijdert omdat er meerdere aandoeningen achter kunnen zitten die met elkaar verband houden en die je eerst moet oplossen voordat je fysiek resultaat kunt zien. Daarom kun je niet één systeem voor alle mensen maken dat bij iedereen werkt, omdat elke persoon, zelfs als twee mensen dezelfde ziekte hebben, misschien meerdere psychologische problemen moet oplossen om de fysieke ziekte op te lossen en dat betekent dat zij misschien meer dan één systeem nodig hebben.

Nu probeer ik niet om mensen te ontmoedigen om het verband te leren zien tussen psychologische problemen en de fysieke gezondheid. Ik wil alleen dat mensen zich realiseren dat dit heel ingewikkeld is., dat het tijd nodig heeft om dit zover te ontwikkelen dat het fysieke medicijnen kan vervangen. Op een bepaald moment in de Gouden Eeuw zullen er nog maar weinig fysieke medicijnen over zijn, behalve dan wat operaties. Wat je tegenwoordig als medicijnen beschouwt, zal vervangen worden door psychologische genezing, maar het heeft tijd nodig omdat dit een heel gecompliceerd proces is.