Er is niet iets fysieks dat elke aandoening op elk moment kan genezen

Vraag: Welke aanbevelingen kunnen de geascendeerde meesters doen om ons fysieke lichaam te zuiveren en te helen, zoals bijvoorbeeld het advies dat in eerdere dispensaties door El Morya werd gegeven over het gebruik van bakpoeder.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Alles wat wij wel of niet doen, heeft altijd een reden. Het is vaak ingewikkeld om dat in woorden uit te leggen. Je moet je wel realiseren dat alles wat te maken heeft met menselijke wezens iets individueels is. Jullie hebben allemaal een persoonlijke situatie. Aan de andere kant is de menselijke geest geneigd, gedeeltelijk door het ego, om altijd een gemakkelijke oplossing te willen, of een oplossing voor alle mensen. In het verleden hebben we gezien dat wanneer wij een specifiek advies gaven over gezondheid, zoals bijvoorbeeld het gebruik van bakpoeder, de mensen dat niet altijd op een evenwichtige manier hebben gedaan. Zij dachten dat dit, omdat El Morya dit één keer heeft gezegd in een speciale situatie, op alle situaties en op alle mensen toepasbaar was. Het zou alles en iedereen kunnen genezen. Er is niet iets fysieks dat elke aandoening op elk moment kan genezen. Omdat alles met elkaar in verband staat, zoals we op deze conferentie hebben gezegd toen we spraken over onderling afhankelijke oorsprongen.

In werkelijkheid is het dus veel complexer. Dit is zelfs van toepassing op het genezen van je fysieke lichaam, omdat er soms een heel complexe psychologische oorzaak achter kan zitten die je moet oplossen voor je fysiek kunt genezen. Als je op het fysieke vlak begint met een fysieke remedie en denkt dat dit het wondermiddel is dat jouw kwaal of elke kwaal kan genezen, is dat niet realistisch.

Dus we hopen tegenwoordig dat onze studenten een stapje harder zullen gaan lopen en hun intuïtie beter gebruiken. Om je te proberen af te stemmen op wat van toepassing is op jouw huidige situatie, in plaats van iets van ons proberen te krijgen dat zo algemeen is dat het altijd op alle mensen van toepassing is, zodat je in feite iets forceert of probeert te forceren.