Vraag over het implanteren van chips in mensen

Vraag: Poetin heeft een decreet uitgevaardigd over chipping: het implanteren van een chip in de bevolking van Rusland dat in 2025 van start moet gaan. De Sphere Bank van Rusland begon vrijwillig aan experimenten met het implanteren van chips en maakte van mensen biologische objecten. En de Russische regering begeleidt de mensen om niet meer contant geld te gebruiken op een technische manier. Wat vind je hiervan? Wat moeten spirituele mensen doen als dit met geweld wordt doorgevoerd? Hoe kun je chipping zien in relatie tot moreel, ethisch en spiritueel leven? Moeten de mensen hier bang voor zijn? Hoe zit het met biometrische gegevens, wat moeten we daarvan vinden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Mijn geliefde, het is wel duidelijk dat de geascendeerde meesters het implanteren van computerchips in menselijke wezens niet ondersteunen. Dit soort technologie wordt natuurlijk al toegepast en als het alleen is om mensen te lokaliseren en te identificeren dan is het niet beslist een vorm van technologie die totaal destructief is. Je ziet dat er mensen zijn die bang zijn dat ze worden gekidnapt, of dat hun kinderen worden gekidnapt, en die ervoor gekozen hebben om een chip te laten implanteren, zodat men ze kan vinden. Hetzelfde geldt voor ontdekkingsreizigers die naar Antarctica zouden kunnen gaan en dan niet verdwalen als het slecht weer wordt.

Ik zeg niet dat dit soort technologie niet op een legitieme, constructieve manier zou kunnen worden gebruikt, maar het is duidelijk dat de geascendeerde meesters dit als algemene maatregel die de bevolking krijgt opgedrongen, op geen enkele manier steunen.

Hoe moet je dan handelen als de regering van je natie dit verplicht stelt? Je moet begrijpen dat het niet correct is dat er in chip in je lichaam wordt geplaatst dat je in een ding of een biologisch wezen verandert; veel mensen hebben als diverse kunstmatige of door mensen gemaakte apparaten in hun lichaam. Het is dus wel mogelijk om een spiritueel persoon te zijn en het spirituele pad te bewandelen zelfs als dit gebeurt.

Natuurlijk kun je ook de situatie in jouw land bekijken en de mogelijkheden bekijken om hier bezwaar tegen te maken, hiertegen te demonstreren, om een beweging te vormen die hierop tegen is of deel te nemen aan zo’n beweging, of zo’n beweging op diverse mensen te steunen. Maar als dat niet kan, door de situatie in je land, dan zou je kunnen overwegen om te emigreren, het land te verlaten als je dit echt niet wilt. Aan de andere kant zou je het ook aan kunnen pakken op de manier waar Jezus over heeft gesproken: “Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is.” Met andere woorden, als het niet in je Goddelijke plan staat dat je tegen de regering in opstand moet komen waardoor je misschien gedood wordt en excarneert, doe dan wat nodig is om in leven te blijven in je land en door te gaan met het bewandelen van het spirituele pad en het verhogen van je bewustzijn, waardoor je geleidelijk aan het collectieve bewustzijn transformeert en er na een tijd een opening komt om een nieuwe regering te vormen.

Het is eens te meer duidelijk dat, zoals we al hebben gezegd over de Sovjet-Unie, hoe meer de Russische regering haar burgers benadeelt, hoe meer de levensduur ervan wordt bekort en het toneel wordt klaargezet om de regering te hervormen. Wij hebben eerder al gezegd dat Vladimir Poetin kunstmatig in leven wordt gehouden door het Russische volk. En het is slechts een kwestie van op dat cruciale punt komen waarop niet voldoende mensen hem steunen of in hem geloven of niet willen toegeven wat hij aan het doen is, om hen geïncarneerd te houden. Met andere woorden, wanneer een bepaald aantal mensen beseffen wat er in Rusland aan de hand is, wat er onder de regering van Poetin gebeurt en beslissen dat zij deze vorm van regering niet willen, dan kan dit punt bereikt worden of beter, het punt wordt bereikt waarop Poetin wordt weggehaald. En noch hij noch het regeringsapparaat dat hem steunt, kan ook maar iets doen als de mensen hun besluit hebben genomen.