Sint-Joris en het concept heiligen in de katholieke kerk

Vraag: In de derde eeuw verscheen in de kerk het figuur van de heilige Joris. Zijn leven lijkt op een legende, een mythe, en zijn verering of liever aanbidding werd door de hele kerk heen verspreid. Christenen vragen nog meer om bescherming en tussenkomst van hem dan van Jezus, Moeder Maria of Aartsengel Michaël. Wat is de waarheid over het verschijnen van het leven van Sint-Joris en het fenomeen dat zijn faam en verering zich zo heeft verspreid, vooral in de oosters-orthodoxe kerk? Bespreek alsjeblieft ook waarom men de heiligen meer vereert dan Jezus tegenwoordig.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Albuquerque (USA):

We hebben veel leringen gegeven over de invloed van de gevallen wezens in het christendom en ik heb het er al eerder over gehad dat men mij op een voetstuk wilde zetten, zodat ik buiten het bereik van de mensen was en dat dit natuurlijk tot gevolg had dat de mensen het moeilijker vinden om met mij om te gaan, omdat als ik de enige zoon van God was en al God was vanaf het begin en al dat soort dingen dan ben ik even onbereikbaar als de ver verwijderde God in de lucht die nu al duizenden jaren wordt aanbeden. Dit heeft een kloof in de kerk gevormd en de gevallen wezens waren slim genoeg om zich dit te realiseren, daarom hebben ze het hele concept bedacht dat de mensen tot heiligen kunnen bidden.

Als je er vanuit een bepaald standpunt naar kijkt, dan kun je zeggen dat je het idee van de heiligen zou kunnen gebruiken om te illustreren dat andere mensen ook hun ascensie kunnen behalen en geascendeerde meester zouden kunnen worden als je de leringen van Christus opvolgt, maar zo wordt het niet in de katholieke kerk gebruikt. Het wordt gebruikt om te zeggen dat die mensen iets voor jou kunnen doen en omdat zij dichter bij jou staan dan God en Jezus, kun je tot hen bidden als tussenpersoon. Dit is grotendeels een illusie omdat de meeste heiligen – de overgrote meerderheid van de heiligen die zowel in de katholieke kerk als in de oosters-orthodoxe kerk worden vereerd – geen geascendeerde meesters zijn, zij hebben niet de macht om de gebeden van de mensen te verhoren. Ik heb een bepaalde macht om de gebeden van de mensen te verhoren, maar aan de andere kant ben ik geen Sinterklaas. Ik geef je niet waar je om vraagt als je iets vraagt wat je groei niet bevordert. Ik vervul geen wensen, net zoals de Schepper geen godheid is die wensen in vervulling laat gaan. Dit concept is bedacht door de gevallen wezens om de aandacht van de mensen eigenlijk af te leiden. Het zou beter zijn als ze tot mij zouden bidden, maar het zou nog beter zijn als zij zouden bidden dat ik hen wilde tonen wat zij moeten loslaten om te kunnen groeien. Maar nogmaals, dat kunnen ze niet, wat heb ik vanmorgen gezegd? De katholieke kerk heeft het concept van een geleidelijk pad eruit gehaald waardoor jij de macht hebt om jouw eigen bewustzijn te verhogen.

Nu zijn er veel christenen die, omdat ze denken dat ik onbereikbaar ben, wel tot Moeder Maria kunnen bidden. Zij is natuurlijk een geascendeerde meester en daarom is dit beter. Sint-Joris was een heilige net als alle andere. Er is een bepaald symbolisme, omdat hij de draak versloeg, omdat dit symbool staat voor je ego verslaan, de vleselijke geest, het niet-zelf, de treuzelaar op de drempel, hoe je het ook noemt. Dus je kunt zeggen dat zijn leven enig symbolisme heeft, maar dat zou niet werken als de mensen tot hem baden om iets voor hen te doen, maar het alleen als een voorbeeld te beschouwen van hoe zij de draak in hun eigen psyche kunnen verslaan. Natuurlijk is dat concept in de katholieke kerk ook onderdrukt. Het heeft maar weinig waarde dat mensen tot de heiligen bidden. Het is wel de moeite waard om tot Moeder Maria te bidden, hoewel ze haar als een heilige beschouwen, maar zij is natuurlijk veel meer. Er zijn een paar andere heiligen die zijn geascendeerd: Franciscus van Assisi (Kuthumi) en anderen, maar wat voor zin heeft het in het algemeen dat mensen tot een heilige bidden om hen iets te geven – zelfs al is het maar bescherming? Je kunt beter tot Aartsengel Michaël bidden om bescherming, maar het is nog beter om het licht van Aartsengel Michaël op te roepen, zoals jullie geleerd hebben.

Het is dus vooral een poging van de gevallen wezens, omdat zij weten dat alles wat zij doen, gevolgen heeft. Zij weten dat de mensen bepaalde behoeften en verlangens hebben, dus zij weten dat op het moment dat zij mij op een voetstuk plaatsen – op grond van dit beeld van Christus – de kerk het moeilijk zal vinden om aan de behoeften, bepaalde behoeften van de mensen, te voldoen. Daarom bedenken ze dit concept van heiligen om de mensen af te leiden. Zij denken dat zij tot iemand kunnen bidden, maar zij bidden niet tot degene die hen eigenlijk kan helpen, namelijk ikzelf – weer een slim plannetje van de gevallen wezens, weer een afleidingsmanoeuvre van hun kant.

Het zou eigenlijk beter zijn om alle heiligen los te laten en die te vervangen door het concept dat bepaalde mensen kunnen ascenderen. Ik realiseer me natuurlijk dat dit niet kan binnen de context van de oosters-orthodoxe of de katholieke kerken, omdat hun leiders helemaal niet weten wie ik ben zodat zij zich niet op mij zouden kunnen afstemmen om te weten te komen wie er echt is geascendeerd en een geascendeerde meester is geworden. Als ze dit zouden doen, dan zouden ze moeten toegeven dat er geascendeerde meesters zijn en een van de belangrijkste tactieken van de gevallen wezens is natuurlijk al heel erg lang dat ze de kennis van de geascendeerde meesters verdonkeremanen. Daarom zou je kunnen zeggen dat het concept heiligen eigenlijk een poging om de mensen iets te geven wat de waarheid over de geascendeerde meesters in werkelijkheid verbergt.