Het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ is een zen koan

Vraag: Jij hebt eens gezegd dat het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ in de Bijbel eigenlijk een lering is van de geascendeerde meesters en dat erin staat dat het een lering of een openbaring was die Jezus aan Johannes heeft gegeven. Maar zullen we daar ooit uitleg over krijgen? Hoe kunnen we mensen helpen om te geloven dat de Bijbel Gods woord is en de openbaring geloven? En zoals zojuist werd genoemd, kan er nooit een echte oorlog in de hemel zijn, maar in de openbaring wordt gesproken over een oorlog in de hemel en dat de duivel en zijn demonen eruit gegooid zijn, enzovoort. Hoe kunnen we hier een verklaring van krijgen en de mensen helpen die hierin geloven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Estland:

Wanneer we een lering geven ongeacht of het nu vandaag is of vijfduizend of tienduizend jaar geleden, het is altijd een lering die is aangepast aan het collectieve bewustzijn. Tweeduizend jaar geleden was er een bepaald bewustzijnsniveau, je kon maar bepaalde concepten gebruiken. Toen ik op aarde was, zag je dat ik bepaalde ideeën en concepten gebruikte waar de mensen in die tijd mee om konden gaan en dan geef je hen altijd een beetje meer, zodat zij een duwtje krijgen. En het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ was een poging om de mensen een lering te geven die zij zo moeilijk konden interpreteren dat zij gedwongen werden om uit hun lineaire gedachten te stappen om er iets zinnigs uit te kunnen halen. Dus je kunt dit als een zen koan beschouwen in een poging om de analytische, lineaire gedachten te neutraliseren en de enige manier om iets zinnigs uit het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ te halen is dat je de lineaire, analytische geest neutraliseert en verder kijkt.

Je moet inzien dat er op het moment dat je verder kijkt dan de lineaire geest, niet één ware interpretatie bestaat. Alleen in de lineaire geest bestaat het concept dat er maar één waarheid is of de allergrootste waarheid bestaat en dat er maar één interpretatie klopt en dat alle andere dan wel onjuist moeten zijn. Zodra jij je intuïtie gebruikt en je in principe een mysticus wordt, dan zie je dat je meerdere interpretaties kunt geven die allemaal een beetje kloppen, omdat zij de mensen helpen om hun bewustzijn te verhogen. Wij hebben al heel vaak gezegd dat ons doel niet is om de absoluut hoogste lering naar buiten te brengen op aarde, maar veel leringen te geven die voor een specifieke groep mensen bestemd zijn en de lering die wordt ontworpen, berust op wat de mensen weten en hoe zij het leven bekijken en dat wij proberen hen een paar stappen verder te brengen. Wij proberen hen in de meeste gevallen niet het allerhoogste inzicht te geven, omdat zij daar nog niet aan toe zijn. Zelfs als studenten van geascendeerde meesters zou je kunnen zeggen dat wij jullie niets onthouden. Wij zeggen hierboven niet dat wij een lering hebben die ze niet aan kunnen, maar wij worden beperkt door de algemene kijk op het leven die jullie hebben en dan zijn er dus bepaalde concepten die wij niet onder woorden kunnen brengen, omdat jullie je er niet van bewust zijn hoe je die woorden moet interpreteren.

Dit heeft te maken met veel subtiele dingen, zoals we zelfs hebben besproken bij bepaalde dingen uit de natuurkunde en hoe je de werkelijkheid medeschept en hoe je de werkelijkheid interpreteert, bijvoorbeeld of er echt een objectieve wereld bestaat en hoe die eruit ziet, enzovoort. Het is zelfs voor ons moeilijk om dat onder woorden te brengen, niet omdat wij dat niet kunnen, maar omdat wij dat niet kunnen in de woorden die jullie op dit moment kunnen bevatten en daarom moeten wij wachten tot de wetenschappelijke taal zich meer heeft ontwikkeld, voordat we dat kunnen doen. En het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ werd gegeven in een tijd waarin de mensen een bepaald bewustzijn hadden, een bepaalde taal en daarom werd er over ‘oorlog in de hemel’ gesproken of in ieder geval iets wat in de meeste talen is vertaald met ‘hemel’. Maar je kunt iets wat oorspronkelijk werd gezegd op andere manieren vertalen. Maar nogmaals, in die tijd hadden de mensen alleen het concept dat er een fysiek universum bestaat en alles wat hoger is, is hemel en alles wat lager was, is hel en meer konden ze niet aan in die tijd.

Jullie begrijpen nu meer dat er niveaus zijn van het materiële universum, dat er niveaus zijn van het spirituele rijk. En daarom begrijpen jullie dat waar in het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ naar verwezen werd, in werkelijkheid een eerder niet geascendeerde sfeer was, maar hoe konden we dat de mensen destijds uitleggen? Wij konden hen dus alleen een concept geven dat ze konden bevatten en dat hield in dat het niet helemaal klopte in de lineaire betekenis, maar zoals ik al zei, was het nooit de bedoeling dat het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ zou worden geïnterpreteerd door de lineaire geest. En daarom zie je dat er veel lineaire christenen zijn die het negeren of een interpretatie geven die heel onlogisch en kunstmatig is en als je die interpretatie beter bestudeert, dan zie je dat het vol tegenstrijdigheden staat, vol onverklaarbare vragen.

En hoe kun je die mensen helpen? Van veel van hen kan ik alleen maar zeggen dat als je hen kunt helpen, jij iets kunt wat ik niet kan, maar veel van hen zou je misschien kunnen helpen als je hen erop wijst dat de vragen die niet uitgelegd kunnen worden, of de tegenstrijdigheden in hun interpretatie en hen uitleggen dat het niet de bedoeling was dat heel veel dingen die ik gezegd heb met de lineaire gedachten te interpreteren. En je kunt hen voorbeelden geven die ik in diverse leringen heb gegeven omdat je een aantal duidelijk niet met je lineaire geest kunt begrijpen.