Verslaving is een symptoom, niet het probleem zelf

Vraag: Wat zijn de spirituele en psychologische gevolgen als je in extase wordt gebracht door alcohol of drugs en waar moet jij om denken als een geliefde verslaafd is aan alcohol of drugs.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

We hebben jullie de leringen gegeven dat alles draait om vrije wil. Wij hebben jullie verteld dat jij, in het ideale geval de Bewuste Jij, uiteindelijk verantwoordelijk bent om te beslissen of jij het gezag hebt om te beslissen wat jouw vier lagere lichamen binnenkomt; de gevallen wezens hebben echter nooit veel aandacht besteedt aan de Wet van Vrije Wil, behalve dan om te leren hoe je die kunt overtreden. Zij hebben diverse manieren gevonden om mensen in een toestand te brengen waarin ze toestaan dat er iets in hun vier lagere lichamen komt, hetzij zonder dat zij zich realiseren wat er gebeurt, hetzij zonder precies te begrijpen wat er aan de hand is. Op het moment dat je alcohol of drugs inneemt, ga je uit je normale bewustzijnsstaat, wat natuurlijk ook de bedoeling is, maar wat er dan niettemin gebeurt, is dat je bewuste gedachten niet in staat zijn om het normale onderscheid te maken in wat er je vier lagere lichamen binnenkomt. Dit betekent dat jij opener wordt, kwetsbaarder voor de duistere krachten die voortdurend proberen om die vier lagere lichamen binnen te dringen.

Nu zal ik niet zeggen dat dit begint wanneer je alcohol drinkt – bij de meeste mensen gebeurt dit al eerder – omdat ik niet de indruk bij jou wil wekken dat de gevallen wezens je vier lagere lichamen niet kunnen binnenkomen, als je geen alcohol drinkt. Dat is niet zo. Zij hebben veel manieren gevonden waaronder heel veel subtiele manieren om toegang te krijgen door een soort pijl op je af te schieten of een bepaalde haak in je vier lagere lichamen te slaan. Bij heel veel mensen is er al een bepaalde toegangsweg voor de gevallen wezens, al voordat ze beginnen alcohol te drinken of drugs te nemen. Dat is eigenlijk de reden dat zij de beslissing nemen om die lijn over te steken en die substanties te gebruiken en dat zorgt er vooral voor om geleidelijk aan, soms abrupt, op die helling te stappen om er verslaafd aan te raken. Je zou dus kunnen zeggen dat de gevallen wezens al een paar haken in de aura van de mensen hebben geslagen, anders hadden ze niet verslaafd kunnen raken. Maar als je eenmaal verslaafd bent, dan hebben de gevallen wezens een veel grotere toegangsweg gekregen en daarom wordt een verslaving vaak een neerwaartse spiraal die de mensen pas kunnen stoppen wanneer zij, volgens het gezegde, op de bodem van de put zijn komen te zitten en dan eindelijk beslissen dat zij iets moeten veranderen. Zij moeten opnieuw proberen om hun leven weer in eigen hand te nemen.

Je kunt niet gewoon tegen de mensen zeggen: “Neem geen alcohol en drugs meer en dan komt het wel goed.” Daarom is het ook zo dat weinig mensen die alcohol en drugs hebben gebruikt, er verslaafd aan werden, geen reden hebben om zichzelf te veroordelen. Je moet nagaan wat jou er kwetsbaar voor heeft gemaakt en ik zou eerlijk gezegd iedereen die verslaafd is aan iets, het boek ‘Mijn levens met’ willen aanraden, omdat dit een kans is om heel veel te helen, wat je kan helpen om te zien waarom je hier gevoelig voor werd.

Je weet dat alcohol en drugs ervoor zorgen dat mensen eerder de helling afglijden of in een neerwaartse spiraal terechtkomen, maar ze werden al beïnvloed door de gevallen wezens, anders waren de mensen niet verslaafd geraakt. Om je te bevrijden, is het niet genoeg om op het punt te komen waarop je zegt: “Je bent clean, je bent nuchter.” Dat is niet genoeg. Het is niet genoeg om jezelf te dwingen om niet meer te gebruiken. Je moet kijken wat de psychologische problemen erachter zijn en ze oplossen. Dan ben je vrij.