De kinderen de ervaringen laten krijgen die ze nodig hebben om te groeien

Vraag: Mijn zoon studeert en zijn grootste droom is om groot te worden op Wall Street. Vanuit spiritueel perspectief is dat niet een heel hoge roeping. Dus ik probeer mijn wens als ouder in evenwicht te houden om zijn dromen uit te laten komen en probeer dat te combineren met het concept van Moeder Maria om het volmaakte concept voor ogen te houden – het hoogste potentieel dat mijn zoon kan ontwikkelen. Ik heb hier een beetje moeite mee, omdat ik graag wil dat zijn droom uit zal komen, in de wetenschap dat die misschien niet het hoogste potentieel is in deze incarnatie. Hoe los ik dat conflict in mij op?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

De meeste ouders worden hier natuurlijk mee geconfronteerd: dat de kinderen in een bepaalde fase van hun leven bewust ergens van dromen en als ouder kun je zien dat dit niet beslist het hoogst mogelijke is, maar dat jij desondanks het volmaakte concept voor ogen kunt houden. Je kunt je kinderen uitleggen hoe jij het leven bekijkt, je ziet hun potentiële carrière, maar je moet hen hun droom achterna laten gaan, want als dit zo’n sterk verlangen is, dan moet je hen daar in ieder geval naar laten handelen. Als dit verlangen niet zo groot is, dan kan het verdwijnen, omdat kinderen heel vaak van gedachten veranderen over wat ze willen worden en veel jongens wilden ooit astronaut worden, maar realiseerden zich later dat er iets was wat zij nog liever wilden.

Dus als ouder moet je op den duur zeggen dat als de kinderen heel sterk het gevoel hebben dat zij iets willen worden, dan moet je hen hun gang laten gaan, omdat die kinderen die ervaring nodig hebben om te groeien. Het beste wat je kunt doen, is zoals ik al zei, praten met je kinderen over jouw standpunten, maar als zij dit dan nog steeds willen, steun hen dan in ieder geval tot op bepaalde hoogte en laat hen die koers volgen. Nu zijn er natuurlijk op dat terrein nog veel andere banen mogelijk, en het is mogelijk dat zij naarmate ze ouder worden en tiener worden, bepaalde ervaringen opdoen of inzichten krijgen die hen tonen naar welke omgeving ze op weg zijn en misschien is dat al genoeg om hen te helpen beslissen dat dit eigenlijk niet was wat ze wilden en een andere kant opgaan. Maar als ouder, en vooral als spirituele ouder, is het belangrijk dat jij hen niet je spirituele ideeën opdringt of zou ik moeten zeggen jouw spirituele ervaringen en kennis en bewustheid, om je kinderen een beperking op te leggen. Omdat zij misschien niet op jouw bewustzijnsniveau zijn, zij hebben misschien niet dezelfde kijk op het leven als jij en jij moet toelaten dat zij de ervaringen krijgen die zij nodig hebben. Soms is het voor ouders natuurlijk moeilijk om toe te moeten kijken wanneer de kinderen harde klappen krijgen, maar dan moet je ‘vrije wil’ in je achterhoofd houden en de kinderen de ervaringen laten krijgen die zij nodig hebben om te groeien.