Psychofarmacons en mentale ziekten

Vraag: Beïnvloeden antidepressiva de vier lagere lichamen op dezelfde manier als alcohol en andere drugs? Verlagen die het vermogen om je gedachten onder controle te houden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Er zijn zeker wat overeenkomsten, maar het terrein van antidepressiva is natuurlijk heel breed en er komen steeds weer nieuwe antidepressiva bij. Je zou kunnen zeggen dat er verschillende soorten alcohol zijn met allemaal hetzelfde basisingrediënt, namelijk alcohol, dat de geest aantast. Het terrein van antidepressiva is veel diverser.

Natuurlijk beïnvloeden ze je vier lagere lichamen, zodat je er niet dezelfde mate van controle erover hebt. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit de uiterlijke bedoeling voor mensen is, omdat mensen antidepressiva nemen wanneer zij het gevoel hebben dat zij pijn hebben of dat er chaos is, stress in hun emotionele lichaam bijvoorbeeld, die zij niet bewust mee kunnen laten ophouden. In zekere zin hebben zij het gevoel dat zij bijvoorbeeld de macht over hun emotionele lichaam kwijt zijn geraakt, en zij nemen het in om het emotionele lichaam te verdoven, totdat ze het gevoel niet meer hebben dat zij er geen macht over hebben, maar dit helpt natuurlijk niet om de macht over hun emotionele lichaam weer terug te krijgen, het verdooft het alleen maar, waardoor het probleem niet zo erg meer is, maar het probleem wordt niet opgelost.

Nu zijn er natuurlijk ook psychofarmacons op de markt die net iets anders zijn dan antidepressiva maar anders in het gebruik zijn. Een aantal van die medicijnen staat niet zover af van wat je psychedelische drugs noemt, in die zin dat ze op diverse manieren een heel ernstige negatieve impact op je geest kunnen hebben.

Hoewel je in de huidige situatie zou kunnen zeggen dat je voor ernstige ziekten een aantal van die medicijnen moet gebruiken uit praktische noodzaak, is het duidelijk dat dit op den duur een heel primitieve manier is om geestesziekte aan te pakken. Het is duidelijk dat er veel betere manieren zijn om dit aan te pakken, sommige zijn al op het fysieke vlak aanwezig, maar andere kunnen op het fysieke vlak worden gebracht. Het is duidelijk dat er mentale ziekten zijn waarin de enige ware oplossing spirituele bescherming is, zoals een aantal mensen hebben ervaren, om je tegen duistere krachten te beschermen die voortdurend je geest binnenvallen.

Nogmaals, de psychofarmacons kunnen de duistere krachten niet stoppen, maar je geest verdoven, waardoor jij er dus niet zo door wordt geraakt. In de komende decennia zal men zich hier veel meer van bewust worden. Er zal bereidheid ontstaan om zelfs met de technieken te experimenteren die jullie nu hebben, decreten en invocaties, omdat er een moment zal komen waarop therapeuten gewoon zullen zeggen: Wij kennen mensen die lijden; wij moet experimenteren om iets te vinden dat werkt. Het maakt niet uit hoe wij erover denken, of wij erin geloven of niet. Het enige wat ertoe doet, is helpt het mensen? En als dat zo is, dan kunnen we dat gebruiken.

Of wij nu wel of niet begrijpen hoe het werkt, of wij het wel eens zijn met de filosofie die erachter zit. Als het werkt, dan kunnen wij er wat mee. Dat is natuurlijk het kenmerk van de ware wetenschapper. Daaraan kun je ook zien dat mensen die zich richten op het ontwikkelen van drugs, geen echte wetenschappers zijn. Zij werken voor bedrijven die op winst uit zijn, wat voor effect het ook op mensen heeft. Hierachter zitten natuurlijk de gevallen wezens die medicijnen proberen te ontwikkelen die het Christusschap van mensen afbreekt, die mensen verhindert om een bepaalde staat van Christusschap te bereiken door hun geest te verdoven.

Er zijn gevallen wezens die maar al te graag willen dat alle mensen op aarde antidepressiva innemen die hun geest zouden verdoven, zoals wij bijvoorbeeld al in een paar gevallen hebben gezien in Amerika, waar een hele stad Prozac heeft genomen, of waar een hele stad opiaten heeft gekregen die voor diverse verslavingen hebben gezorgd. Wanneer je dit ziet, dan kun je hierin de hand van de gevallen wezens zien die de geest van schijnbaar goed bedoelende menselijke wezens hebben overgenomen en ervoor gezorgd hebben dat zij deze daden hebben verricht die je alleen maar krankzinnig kunt noemen.