Hebben dieren ook rechten?

Vraag: Wij hebben het gehad over mensenrechten, maar hoe zit dat met dieren? Hebben die geen rechten? Wanneer we dieren doden of hen in een soort concentratiekamp houden en ze opeten en hen laten lijden, maken we dan zelf geen karma?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Estland:

Zelfs het concept mensenrechten kun je op diverse niveaus begrijpen, mijn geliefde. Wat jij momenteel als mensenrechten beschouwt, is niet het hoogste bewustzijn dat we hiervan kunnen hebben, omdat het ontworpen is op grond van het bewustzijnsniveau in een bepaalde tijd, bijvoorbeeld in de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van wat men kon bevatten. Maar de mogelijkheid bestaat zeker om het bewustzijn te verhogen om te begrijpen dat er andere mensenrechten zijn die niet in de grondwetten van de meeste democratische naties staan. En je zou zeker een serie spirituele rechten kunnen bedenken die een andere keer misschien het onderwerp kunnen zijn. Dus laat ik terugkomen op dierenrechten. Welnu, je zou kunnen zeggen dat dieren rechten hebben, maar je moet hier zeer duidelijk over zijn. Planeet aarde werd ontworpen voor menselijke wezens – voor de evolutie van menselijke wezens. Wij hebben in het boek ‘Mijn Leven met’ gezegd dat er geen dieren zijn op natuurlijke planeten. Er zijn wel planten, maar geen dieren. Toen de aarde werd geschapen, werd die ondanks het verhaal over de Hof van Eden, zonder dieren geschapen. Er waren geen dieren op de aarde in haar oorspronkelijke staat. De dieren die je op aarde ziet, zijn een uitdrukkingsvorm van een lagere bewustzijnsstaat nadat de mensheid afdaalde naar de dualiteit. Ik realiseer me dat dit een waarheid is die veel mensen die in de Bijbel geloven, niet graag zullen toegeven, maar het is een feit dat het scheppingsverhaal in Genesis heel erg is beïnvloed door de gevallen wezens en daarom niet verwijst naar de oorspronkelijke schepping van de aarde, maar naar een latere periode. En de diersoorten die je dus op aarde ziet, werden niet door God of de Elohim geschapen.

Dit waren openbaringen van de onevenwichtigheden in het collectieve bewustzijn. Dit kun je het duidelijkst zien aan roofdieren. Kun jij je echt een paradijs voorstellen waarin dieren zijn die andere dieren doden en andere dieren opeten? En dan begrijp je dat dit een onevenwichtige toestand is. En dan begrijp je ook dat de mensen op een natuurlijke planeet niet hoeven te doden en dieren te eten. Er zal dus een moment komen waarop de mensen op aarde geen vlees eten, geen dieren opeten. Maar dat moment is nog heel ver weg. En het concept mensenrechten is dat die rechten zijn gegeven door een hoger gezag dan welke regering op aarde ook en daarom mag geen enkele regering op aarde het recht hebben om die rechten terzijde te schuiven.

Veel dictators, bijvoorbeeld, zelfs in het moderne China gelooft dat de Chinezen rechten hebben, maar dat die rechten worden bepaald door de staat. Maar het ware concept mensenrechten is dat die worden gedefinieerd door een spiritueel gezag. De dieren hebben dus geen spirituele serie rechten, omdat die door de vrije wil zijn gemaakt. En dierenrechten worden eigenlijk gedefinieerd door menselijke wezens, op de manier die zij willen definiëren. En menselijke wezens, die vrije wil bezitten, hebben natuurlijk het recht om bepaalde dierenrechten te definiëren. En het is natuurlijk ook beter voor menselijke wezens dat zij begrijpen dat een bepaalde behandeling van dieren ‘niet juist’ is, zou je kunnen zeggen en dan zou je het concept kunnen maken dat dieren het recht hebben om op een bepaalde manier te worden behandeld en dat mensen dit niet mogen schenden. Maar je kunt dit niet zover doorvoeren dat je zegt dat door de staat waarin de aarde nu verkeert de mensen, alle mensen of zelfs spirituele mensen moeten ophouden met het eten van vlees. Vanwege de compactheid van de aarde, zoals we hebben gezegd, raden wij onze studenten niet aan om vegetariër of vegan te worden. Wij zeggen niet dat je dit niet kunt doen, als je het gevoel hebt dat dit goed is voor jouw lichaam. Wij zeggen dat vanwege de dichtheid van de materie er spirituele mensen kunnen zijn die vlees moeten eten om ‘gegrond’ te blijven, zoals de uitdrukking gisteren was – om een bepaald evenwicht te bewaren. Er zijn mensen die vlees moeten eten om in hun lichaam te blijven. En wanneer je begrijpt dat het vanwege de huidige staat van imperfectie nodig is dat de meerderheid van de mensen op aarde vlees eet, dan begrijp je ook dat er onvermijdelijk dieren moeten worden gedood. En natuurlijk kun je bespreken wat de meest humanitaire manier is of wat de rechten van de dieren zijn, hoe ze worden gefokt, hoe ze worden behandeld, hoe ze worden gedood. En het spreekt vanzelf dat als de samenleving verder komt, er steeds meer bewustheid komt, dat het steeds meer de wens wordt om dieren eerlijk of op een betere manier te behandelen en daardoor zullen er veel veranderingen komen in de komende decennia. En als je naar de veeteelt van tegenwoordig kijkt waar boerderijen zijn die dieren op een heel industriële manier fokken en ziet dat er een moment zal komen waarop veel mensen eenvoudig weigeren om producten te kopen die zo zijn gefokt, zoals je al in een aantal landen ziet waar veel mensen al zijn begonnen met het kopen van ecologisch voedsel en bereid zijn om er meer voor te geven.

Er zullen dus veel veranderingen komen, maar je moet begrijpen dat, hoewel er mensen moeten zijn die opkomen voor dierenrechten, dit op een evenwichtige manier moet gebeuren. Je moet begrijpen dat het in de nabije toekomst nog nodig is om vlees te eten. Veel mensen in de derde wereld bijvoorbeeld leven tegenwoordig op zulke lage niveaus van armoede dat zij zelden vlees eten of zich dat niet kunnen permitteren. Maar je kunt ook zien dat hun fysieke lichaam niet zo groot is, niet zo gezond is, niet zo sterk is als het fysieke lichaam van mensen die vlees eten in een cultuur waarin ze al generaties lang vlees eten.

Het eten van dieren kan ook aanleiding zijn tot bepaalde ziekten, maar niettemin moet je erkennen dat er in toenemende mate behoefte aan is dat mensen in het arme deel van de wereld door dezelfde fase heengaan als het welvarende deel van de wereld, door meer vlees te eten om hun lichaam te ontwikkelen, maar ook om een bepaalde fase van armoede en gebrek te overwinnen. In de nabije toekomst is het dus nodig om vlees te eten en daarom helpt het als een spiritueel persoon dit gewoon accepteert. Het betekent niet dat jij je geen zorgen hoeft te maken over dieren en dierenrechten, maar je moet accepteren dat de planeet in een bepaalde fase zit en er dan het beste van maken.

Iets anders is dat wij onze studenten eigenlijk niet aanraden om hun energie, hun aandacht, hun tijd, besteden aan het strijden voor dierenrechten. Er zijn andere mensen voor wie dit goed is, maar als je een lering van de geascendeerde meesters erkent, is het belangrijker dat jij je aandacht richt op het verbeteren van de omstandigheden van mensen in plaats van dieren.