Hoe je omgaat met muggen, muizen en vliegen op je eten – Wees praktisch!

Vraag: Deel met ons een vreedzame reactie of een alternatieve reactie op bijtende muggen, muizen in huis en vliegen op je eten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Welnu, ik begrijp de vraag zeker, omdat er in de tijd dat ik geïncarneerd was nog niet eens middeltjes waren die jullie tegenwoordig wel hebben en ik kan je verzekeren dat ik vliegen op het eten vreselijk vond. Je kunt hier natuurlijk op een globale manier naar kijken en zeggen dat dit soort ergernissen een reflectie zijn van de mensheid die in de dualiteit is gegaan. Dit klopt wel helemaal, maar wat heb je er op dit moment aan? Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat als jij je bewustzijn naar een bepaald niveau verhoogt – zoals het voorbeeld in het boek van Yogananda waarin zijn goeroe tegen hem zegt dat hij het vliegenbewustzijn moet loslaten – en dan zou je kunnen zeggen dat dit enigszins klopt, maar wat heb jij er nu aan? Het enige praktische advies dat ik heb, is dat je bekijkt wat voor fysieke maatregelen jij kunt nemen en die dan benut. Bedek je ramen met een soort scherm, houd je keuken zo schoon mogelijk, als je een muizenprobleem hebt, dan is er een muizenval die K A T heet en nog meer van dat soort maatregelen.

De vraag gaat echt ergens over, omdat elk probleem op aarde natuurlijk een spirituele reden heeft en je kunt op zoek gaan naar de reden dat het er is. Je kunt ook naar een spirituele oplossing gaan zoeken, maar er zijn heel veel problemen op aarde waarvoor dit niet de beste methode is. Ga op zoek naar de meest praktische fysieke oplossing, implementeer die en probeer dan niet al te zeer gehecht te zijn aan het probleem. Doe wat je kunt en zit er verder niet mee. Concentreer je er niet op omdat hoe meer je dat doet, hoe erger het wordt. Dat geldt voor heel veel dingen in het fysieke rijk.

Ik begrijp heel goed dat je, wanneer je het spirituele pad vindt, een spirituele verklaring en ook een spirituele oplossing wilt, maar je moet je realiseren dat alles een kwestie is van Alpha en Omega. Er zijn bepaalde problemen waarvoor op de lange termijn een oplossing voor muggen is en dat is het bewustzijn verhogen tot een niveau waarop muggen niet meer kunnen bestaan op deze planeet, maar die oplossing is op dit moment niet erg praktisch en daarom moet je praktische maatregelen nemen. Er is een verhaal uit een eerdere dispensatie van iemand die op de snelweg een lekke band kreeg en dit gebeurde in de tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren, dus hij had niet de optie om de sleepdienst te bellen, hij zat dus in zijn auto en zei decreten op omdat hij dacht dat er dan wel een wonderbaarlijke oplossing zou komen en na drie uur realiseerde hij zich dat dit niet zou gebeuren. Dus hij stapte uit zijn auto om zijn hand op te steken om iemand te laten stoppen om hem te helpen, maar waarom had hij drie uur nodig om tot het besef te komen dat hij het praktisch moest oplossen en verdergaan met zijn leven?

Spirituele mensen kunnen heel vaak zo gericht zijn op spirituele oplossingen voor ieder probleem dat zij het probleem bijna uitvergroten, in plaats van gewoon te zeggen: “Laten we het praktisch aanpakken, laten we de meest praktische maatregelen nemen en niet meer over het probleem nadenken.” Het is heel belangrijk om je te realiseren op wat voor planeet je bent en daarom is het boek ‘Mijn levens met’ zo belangrijk, omdat je daarin het concept van een natuurlijke planeet en een onnatuurlijke planeet krijgt. De meeste spirituele mensen zijn zich innerlijk enigszins bewust van hoe het leven op een natuurlijke planeet zou moeten zijn, en als je dit op de aarde toepast, dan zie je dat er geen muggen mogen zijn, geen muizen mogen zijn en ook geen vliegen om mijn eten; ik moet hier zonder kunnen leven. Je hebt helemaal gelijk, als je op een onnatuurlijke planeet bent, maar je bent niet op een natuurlijke planeet, dus doe een reality-check en realiseer je op wat voor planeet je zit en ga niet op zoek naar spirituele oplossingen voor praktische problemen. Zoek de beste oplossing die je tot je beschikking hebt, en voer die uit en ga daarna verder met je leven.