De visie op de gezondheidszorg in de Gouden Eeuw

Vraag: Wat is de visie op de gezondheidszorg in de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Albuquerque (USA):

De visie in de Gouden Eeuw is dat wij, precies zoals Moeder Maria heeft gezegd, begrijpen dat het fysieke lichaam een uitdrukkingsvorm is van de drie hogere lichamen en dat wij aan alle vier lichamen werken om te genezen. In de Gouden Eeuw zal de gezondheidszorg niet een kwestie zijn van een ziekte genezen, maar voorkomen dat die zich openbaart. Fysieke middelen zullen worden ontwikkeld die de beelden van het emotionele lichaam, mentale lichaam en identiteitslichaam zullen tonen op een computerscherm, maar in de Gouden Eeuw zullen er ook steeds meer mensen zijn die de aura van de mensen kunnen lezen en daardoor de energetische patronen in hun drie hogere lichamen zien die zich openbaren als een ziekte op het fysieke vlak, tenzij ze op energetisch niveau al zijn afgehandeld. De energetische geneeskunde zal in de Gouden Eeuw dan natuurlijk de belangrijkste vorm van geneeskunde zijn, hoewel er soms nog wel eens een operatie noodzakelijk zal zijn.

De behoefte aan fysieke interventie door dokters zal geleidelijk aan steeds minder worden naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen. Er zal een moment komen waarop dit niet het belangrijkste onderdeel van de geneeskunde is, maar iets wat alleen in bepaalde noodsituaties wordt gebruikt. Zelfs in de Gouden Eeuw zullen er nog mensen zijn die karma hebben, er zullen ongelukken gebeuren, zodat mensen hun botten zullen breken en geopereerd moeten worden, er zullen ook nog wel zeldzame gevallen voorkomen van mensen die een blindedarmontsteking krijgen of andere ziektevormen die een operatie vereisen. Wat is in ieder geval over de Gouden Eeuw kan zeggen, is dat de huidige situatie waarin chemische stoffen worden gebruikt om symptomen van een ziekte te maskeren in plaats van de onderliggende oorzaak te helen, op een bepaald moment verdwenen zullen zijn. De farmaceutische bedrijven zullen gewoon failliet gaan en niet meer bestaan, tenzij ze kunnen overstappen op een andere soort dienstverlening. De meeste zullen dit waarschijnlijk niet kunnen en daarom zul je zien dat er andere bedrijven opkomen die zich wijden aan holistische gezondheidszorg en het voorkomen van ziekten in plaats van ze te genezen, bij wijze van spreken, wat eigenlijk niets anders is dan de symptomen maskeren.

In de Gouden Eeuw zul je ook zien dat er meer bewustheid komt – en dit duurt wel even voor huidige meeste mensen zover zijn – maar men wordt zich er in toenemende mate van bewust dat je fysieke gezondheid en natuurlijk ook je mentale gezondheid niet alleen verband houden met je materiële levensstijl maar ook met je psychologische levensstijl, je benadering van het leven. Met andere woorden, mensen zullen niet in een situatie zijn waarin ze een ongezonde levensstijl hebben en dat zij, wanneer hun lichaam het opgeeft naar de dokter gaan en zeggen: “Genees mij of zorg anders dat ik van de symptomen afkom.” Dokters zitten niet te wachten op patiënten die hun kantoor worden uitgedragen. Zij zullen eropuit gaan. Mensen in de gezondheidszorg moeten eropuit. Naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, zullen de mensen al vroeg leren hoe ze in een goede mentale en fysieke gezondheid moeten blijven, hoe je een levensstijl accepteert die goede gezondheid bevordert. In het begin, in de overgangsperiode, zullen er in de samenleving bepaalde wetten moeten komen om het de mensen veel moeilijker te maken om een ongezonde levensstijl aan te houden. Er zal een moment komen waarop dit langzaam zal verdwijnen. De mensen zullen van nature voor een gezonde levensstijl kiezen, omdat het collectieve bewustzijn zover is verhoogd dat er een interim periode zal komen waarin je ziet wat je nu al in zekere zin ziet, dat sommige naties bijvoorbeeld sigaretten of alcohol zwaarder belasten om de aandrang te verminderen en het duurder maken voor de mensen om die substanties te gebruiken.

Dit zal nog veel verder gaan, zelfs zover dat de mensen les krijgen in voedsel. Je kunt ook zeggen dat de farmaceutische bedrijven zullen verdwijnen in de Gouden Eeuw, net als de fastfoodbedrijven en de bedrijven die kunstmatig voedsel produceren bij wie de focus ligt op het produceren van voedsel dat mensen willen eten omdat het goed smaakt, maar dat ook heel gemakkelijk te eten is en lang op de plank kan blijven liggen, zodat de winkels en de fabrikanten er de meeste winst op kunnen behalen. Met andere woorden, er is geen aandacht voor hoe gezond het voedsel is, en dit zal in de Gouden Eeuw langzaamaan verdwijnen. Die bedrijven zullen geen zaken meer kunnen doen en vervangen worden door bedrijven die gezond voedsel leveren, en dit zie je al gebeuren. Er zullen zoveel veranderingen in de Gouden Eeuw komen dat je over vijftig jaar nauwelijks de voedselindustrie of de medische industrie van tegenwoordig meer herkent.