Het brein, geestesziekten en spirituele groei

Vraag: De vraag gaat over het brein. Als een student van geascendeerde meesters die het spirituele pad volgt, in een situatie komt waarin het brein slecht functioneert of verslechtert door bijvoorbeeld dementie, geheugenverlies of om andere redenen, stopt zijn spirituele groei dan, vertraagt die of gaat die zelfs terug in dat leven? En wat is de betekenis van die gebeurtenis in spiritueel opzicht als het bij een student gebeurt die dolgraag wil groeien? Hoe kan een student die toestand overwinnen en het proces van spirituele groei voortzetten? En zou je de functie en de rol van het fysieke brein willen bespreken met betrekking tot spirituele groei en de spirituele oorzaak van het defect?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019, Korea:

We worden geconfronteerd met een heel gecompliceerde planeet met een heel erg gecompliceerde situatie, niet alleen in het collectieve bewustzijn, maar met betrekking tot individuele mensen – wat er in hun psyche zit, wat zij met zich meebrengen uit vorige levens. Het is bijna onmogelijk om iets in het algemeen te zeggen over dergelijke toestanden. Er zijn voorbeelden van eerdere boodschappers van geascendeerde meesters die uiteindelijk Alzheimer kregen en een groot aantal jaren in een staat van geavanceerde dementie verkeerden en zich niet eens hun naaste familieleden konden herinneren. En veel studenten van geascendeerde meesters vroegen zich in die tijd af hoe dit kon gebeuren met iemand die boodschapper was. Er zijn gevallen waarin dit eigenlijk wordt gedaan, omdat zoals Goeroe Ma-terlicht zelf heeft uitgelegd, om haar in staat te stellen nog wel een fysiek lichaam te hebben dat haar een ankerpunt in het fysieke octaaf gaf, terwijl ze aan zichzelf werkte, maar ook in staat te zijn om energie en licht door het fysieke lichaam te zenden, hoewel ze er zich niet van bewust was dat dit gebeurde. Er zijn dus gevallen zoals dit.

Er kunnen zoals wij al vaker hebben gezegd, ook mensen met erge mentale handicaps zijn en toch boeddha zijn, en dus kan het lijken alsof zij niets kunnen doen met hun fysieke lichaam, het feit dat zij een fysiek lichaam hebben betekent dat zij licht kunnen uitgeven door dat lichaam en de chakra’s. Maar dit wil niet zeggen dat dit altijd het geval als een student van geascendeerde meesters Alzheimer of soortgelijke ziekten oploopt. Er kunnen karmische redenen voor zijn; er kunnen zulke gecompliceerde psychologische problemen zijn uit vorige levens dat de student niet in staat is om de zelven te zien en ze los te laten; er kan onwil zijn om diep genoeg in de psychologische problemen te duiken. Maar er kunnen ook situaties zijn dat je gewoon die genen hebt vanwege je familieachtergrond. Je hebt bepaalde genen die je fysieke lichaam daar vatbaar voor maken, niet alleen een ziekte zoals deze, maar welke ziekte ook. Wij kennen natuurlijk voorbeelden van studenten van geascendeerde meesters of andere spirituele studenten die andere paden hebben bewandel, die aan diverse ziekten zijn gestorven, diverse fysieke ziektes, omdat er bepaalde omstandigheden zijn die je gewoon niet teniet kunt doen. En je ziet dat zelfs de Boeddha op het punt kwam dat hij stierf, zijn fysieke lichaam stierf. Dit is niet iets waar jij je heel erg druk over hoeft te maken, in die zin dat jij het erger maakt als je het gevoel hebt dat je iets verkeerd moet hebben gedaan en op die manier nog iets toevoegt aan de schade, psychische pijn toebrengt aan het fysieke probleem. Wij hebben studenten van geascendeerde meesters gezien die een fysieke ziekte kregen en zichzelf de schuld gaven dat ze iets niet goed hebben gedaan of niet beter hun best hebben gedaan op het pad. Dit is maar zelden het geval. Het kan wel eens de reden zijn, maar dit is maar zelden de reden. Wanneer jij je ervan bewust wordt dat je een bepaalde fysieke ziekte hebt, dan kun je wel die kans benutten om echt aan je psychologische problemen te werken, zoveel mogelijk problemen op te lossen, te proberen om steeds dieper te gaan, om de hulpmiddelen te gebruiken die we jullie hebben gegeven, naar het geboortetrauma te gaan, naar de gescheiden zelven te kijken die je bezit. Zoals ik zei, heb je misschien wel een totale fysieke genetische erfenis van je familieachtergrond die je niet teniet kunt doen en je wist dit voor je incarneerde, maar besliste dat je die kans evenzogoed wilde, zelfs als dat betekende dat jij jong zou sterven. Ik zeg niet dat jij jezelf daarvan de schuld moet geven, maar ik zeg dat als jij je ervan bewust bent dat je een bepaalde ziekte hebt, dit dan als een kans moet zien om echt aan je psychologische problemen te werken, omdat het zeker je spirituele groei zal bevorderen, ook al verandert er niets aan de fysieke situatie. Je kunt nooit verliezen als je dat doet.

Nu, wat betreft je brein en haar relatie tot spirituele groei: het brein zorgt niet voor spirituele groei. Het heeft gewoon de vaardigheid niet om dit te kunnen. Het kan natuurlijk je spirituele groei verhinderen door fysieke omstandigheden, zoals geestesziekten. Het spreekt vanzelf dat hoe bewuster je bent, hoe duidelijker je bent en hoe duidelijker je kunt nadenken, dat dit een voordeel is. Als je een bepaalde geestesziekte hebt die dit verhindert, dan ben je duidelijk in het nadeel. Maar nogmaals, dan moet je onderzoeken waarom je dit hebt en als je zoals ik zei erfelijk belast bent, dan kan het moeilijk zijn om er iets aan te doen. Maar het kan ook het resultaat zijn van niet opgeloste psychologische problemen uit vorige levens die terug kunnen gaan tot je geboortetrauma en in dat geval kan het de symptomen verlichten als je daaraan werkt. In beide gevallen kan het nooit misgaan, je kunt nooit verliezen, door aan je psychologische problemen te werken. Het brein op zich kan geen spirituele groei geven. Ik weet dat er studenten zijn die drugs hebben genomen en drugs nemen om hen die zogenaamd spirituele ervaringen te geven, maar wij hebben dit al vaker besproken: de drugs kunnen alleen het brein aantasten en het brein kan je allerlei ervaringen opleveren, maar die ervaringen zijn niet hetzelfde als spirituele groei omdat je bewustzijn verandert als je spiritueel groeit. In veel gevallen zie je dat het de mensen die deze drugs nemen en die ervaringen krijgen het gevoel geeft dat zij speciaal zijn en dit verhindert hun spirituele groei omdat dit in werkelijkheid het gescheiden zelf versterkt dat hen de behoefte liet voelen om speciaal te zijn als gevolg van hun geboortetrauma.