Het spirituele standpunt ten aanzien van IVF

Vraag: Lieve Jezus, ik wilde je iets vragen over IVF, in-vitrofertilisatie. Vertel me alsjeblieft wat er gebeurt tijdens de procedure vanuit spiritueel standpunt. Met deze methode worden er meerdere embryo’s kunstmatig geschapen en de embryo’s die niet nodig zijn, worden gedood. Wat gebeurt er met de cellen van de embryo’s die worden gedood? Wat incarneerde nog meer tijdens die procedure? Hebben ze een drievoudige vlam? Is deze procedure acceptabel voor mannen en vrouwen die chela’s op het pad zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Estland:

Mijn geliefde, er bestaat een misvatting in de vraag over IVF of zelfs zwangerschap in het algemeen. Het is niet zo dat er aan ieder eitje dat in het lichaam van een vrouw gemaakt wordt, een ziel toegewezen wordt. Pas na een levensvatbare fertilisatie wordt er een ziel aan toegewezen. Soms gebeurt dat niet meteen na de fertilisatie van het eitje, het kan later gebeuren, omdat er diverse redenen kunnen zijn waarom een ziel wacht met de beslissing om te incarneren in die specifieke zwangerschap. Het maakt dus niet uit dat er meerdere embryo’s worden gemaakt en dat sommige worden gedood omdat er op dat punt nog geen ziel aan toegewezen is, zodat er geen litteken wordt gevormd of de ziel belast wordt. Een ziel die incarneert door middel van IVF verschilt niet van een ziel die incarneert door middel van natuurlijke fertilisatie – het doet er helemaal niet toe, omdat er, zoals ik zei, pas een ziel aan toegewezen wordt als de zwangerschap levensvatbaar is.

IVF Is gewoon een techniek die is gegeven om de vele vrouwen te helpen die om fysieke redenen niet zwanger kunnen worden. Het is dus technologie die gewoon het resultaat is van de technologie die Saint Germain uitgeeft als onderdeel van de Gouden Eeuw. Je moet inzien dat de gevallen wezens, in ieder geval een aantal van hen, hebben besloten om de menselijke bevolking te beperken. Zij hebben diverse stappen gedaan om vruchtbaarheid te verminderen, om de vruchtbaarheid van vrouwen te verlagen om de bevolking te verminderen, om te voorkomen dat er kinderen worden geboren. Er zijn vrouwen die om fysieke redenen, het zou bepaald voedsel kunnen zijn dat ze hebben gegeten, het zouden andere dingen kunnen zijn, niet zwanger kunnen worden en dit is dus een eenvoudige manieren om dit te vermijden en dat er kinderen worden geboren. Dit heeft geen betrekking op de embryo’s die in een reageerbuis worden gekweekt, omdat je in een reageerbuis een totaal kunstmatige omgeving hebt waar geen menselijk wezen bij betrokken is. Ik zal niet zeggen dat er absoluut nooit een situatie zou kunnen zijn waarin kinderen geboren zouden kunnen worden in een totaal kunstmatige omgeving, maar op dit moment sponsoren we dit niet omdat het om diverse redenen belangrijk is dat er een interactie plaats heeft tussen het energieveld van het kind dat komt en het energieveld van de moeder. Dus het laatste woord is nog niet gezegd over zogenaamde ‘reageerbuis’baby’s, maar op dit moment maken we geen duidelijk onderscheid tussen IVF en reageerbuis.