Het spirituele standpunt ten aanzien van autisme

Vraag: Het gaat over mijn werk. Ik werk met kinderen die autisme hebben en gehandicapt zijn. Mijn vraag is wat de spirituele boodschap is waarom er zoveel kinderen op aarde geboren worden met autisme en de medische wereld ze veel medicatie geeft en wat ik als student van geascendeerde meesters kan doen om ze te helpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Opnieuw, er zijn diverse redenen waarom bepaalde kinderen autisme hebben. Je begint je te realiseren dat het heel moeilijk is om op een planeet als de aarde een universele verklaring te geven die op alle gevallen van toepassing zijn. Er zijn kinderen met autisme die een hoog niveau van spirituele ontwikkeling hebben. Zij incarneren met deze handicap of zelfs met andere handicaps, omdat zij erkennen dat zij wanneer ze geïncarneerd zijn de kans krijgen om bij wijze van spreken het spirituele evenwicht te bewaren voor de aarde en te helpen bij het verhogen van het collectieve bewustzijn. Zij hebben het gevoel dat als zij op een actieve manier iets zouden doen, dit hen daar eigenlijk van zou afleiden. Dus zij zijn verankerd in het fysieke octaaf, maar worden niet meegesleept naar fysieke activiteiten en daarom zijn ze in staat om op hogere niveaus te werken en dat spirituele evenwicht te bewaren.

Er zijn andere levensstromen die autisme openbaren omdat zij een lagere bewustzijnsstaat hebben. In sommige gevallen hebben ze gewoon zo’n lage bewustzijnsstaat door vorige levens dat zij de kans moeten krijgen om geïncarneerd te zijn. Dit kan hen heel erg langzaam op weg helpen naar genezing, zodat ze in hun volgende leven weer kunnen beginnen te groeien. In dit leven kunnen ze eigenlijk niet verder komen en daarom hebben ze geen gewoon bewustzijn maar zij zijn wel hier geïncarneerd.

Sommigen zijn zo in de duisternis en het kwaad gekomen dat zij vanwege gecompliceerde karmische redenen de kans moeten krijgen om geïncarneerd te zijn. Zij zijn niet in staat om een gewone bewustzijnsstaat te handhaven en als dat zo was dan zouden ze nog veel meer karma maken voor zichzelf en nog veel meer ravage aanrichten. Veel levensstromen die zo zijn, mogen niet incarneren, maar gaan naar het astrale vlak, een deel van het emotionele rijk. Er zijn een aantal die om diverse gecompliceerde redenen een lichaam kunnen krijgen, zodat ze geïncarneerd kunnen zijn en zo de kans krijgen om te voelen dat zij totaal machteloos zijn en zich realiseren wat zij andere mensen in vorige levens hebben aangedaan – hen ingelijfd hebben als slaaf, hen machteloos hebben gemaakt.

Hoe vreemd dit ook lijkt, kan dit een verandering in bewustzijn brengen omdat zij de wens hebben om deze bewustzijnsstaat te overwinnen omdat zij zich nu realiseren wat zij anderen hebben aangedaan en waardoor zij in deze situatie terecht zijn gekomen. Dus wat zou jij voor hen kunnen doen! Als jij het gevoel hebt dat dit een onderdeel is van jouw Goddelijke plan dan kun je altijd oproepen voor hen doen. Als je daarmee bezig bent, kun je geleidelijk aan je intuïtie verbeteren, zodat je kunt aanvoelen wat jij persoonlijk kunt doen. Voor de duisterder levensstromen kun je vragen of ze losgesneden mogen worden van demonen, ronddolende zielen, entiteiten en zelfs nog duisterder krachten.

Je kunt, als je daartoe geneigd bent oproepen doen om hun karma te transmuteren (maar ik zeg niet dat je dit moet doen). Voor de duisterste levensstromen kun je niet zoveel doen en daarom moedig ik je aan om daar niet al te veel aandacht aan te besteden. Dan zijn er ook nog ede spiritueel ontwikkelde levensstromen die hier alleen maar zijn om het fysieke lichaam als ankerpunt te gebruiken en voor hen hoef je ook niet veel te doen. Dan zijn er nog mensen die daar tussenin zitten, en daar kun je meer effect bij hebben als je oproepen voor hen doet, maar in veel gevallen ook door tegen hen te spreken als je daar de kans voor krijgt alsof ze niet in hun gehandicapte situatie zijn. Op hogere niveaus hebben ze wel bewustzijn en door tegen hen te spreken kun je hen helpen bij hun groei. Het is zo persoonlijk dat je de hulpmiddelen moet gebruiken om jouw afstemming en onderscheidingsvermogen te verbeteren van hoe je jouw energie en aandacht moet benutten. Of je die levensstroom echt kunt helpen, of dat het maar weinig effect heeft, of dat het niet noodzakelijk is.