Hoe je van een chronische ziekte geneest

Vraag: Deze vraag bestaat uit twee delen, maar ik heb het gevoel dat ze hetzelfde zijn, dus ik ga proberen om ze samen te voegen. Iemand vraagt wat de diepere betekenis is van een chronische ziekte en ook geheimzinnige ziekten zoals auto-immuunziekten. Ze blijven werken aan hun psychologische problemen en het helen van hun fysieke lichaam, maar het probleem komt steeds weer terug. Zij weten nooit wanneer het weer de kop opsteekt en de moderne wetenschap is niet behulpzaam. Die kan alleen de situatie onderdrukken en dat heeft te maken met het auto-immuun probleem en er is maar weinig informatie over wat iemand er zelf aan kan doen. Ze willen graag weten welke dingen ze nog meer kunnen onderzoeken om hen te helpen om dit te transcenderen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

In gevallen van chronische ziekte moet je om twee dingen denken. Het ene is dat de ziekte voor sommige mensen eigenlijk een onderdeel is van hun Goddelijke plan en dat zij daarmee moeten leven en demonstreren dat je nog steeds een zo constructief mogelijk leven kunt leiden zelfs als je deze ziekte hebt, omdat dit kan helpen om andere mensen zich te laten realiseren dat je nog wel een enigszins constructief en gelukkig leven, of in ieder geval een vreugdevol leven, kunt leiden ook als je niet kunt ontsnappen aan een bepaalde situatie. Bij andere mensen kan het zijn dat zij moeten demonstreren hoe je de ziekte kunt transcenderen en die is natuurlijk dat je dieper op je psychologische problemen ingaat. Steeds dieper komen, steeds meer zelven loslaten, bij het oerzelf komen en dat los te laten.

Bij elke ziekte is het duidelijk mogelijk om steeds meer kennis erover te onthullen. De moderne wetenschap heeft een bepaald inzicht in een aantal van die ziekten en het lijkt alsof ze niet verder kan komen. De reden daarvoor is natuurlijk dat de wetenschap vastzit in het materialistische paradigma dat elk fysiek effect op fysiek niveau verklaard moet worden, dat er een fysieke oorzaak is en wanneer de wetenschap of wetenschappers dit paradigma loslaten, vinden ze dieper gaande oorzaken, dieper gaande verklaringen, dieper gaande kennis.

Dit zal hen in sommige gevallen in staat stellen om hierbij te helpen. Maar je moet erkennen dat er ook een aantal ziekten zijn waar de wetenschap nooit een fysiek geneesmiddel voor zal vinden. Maar wanneer zij het materialistische paradigma transcenderen, zullen ze een manier vinden om mensen te helpen op fysiek, emotioneel, mentaal en identiteitsniveau. Dan zou je kunnen zeggen dat dit geen wetenschap meer is zoals die tegenwoordig wordt gedefinieerd. Dan begint de wetenschap zich te vermengen met mysticisme of spiritualiteit en dan besef je dat alles eigenlijk een psycho-spirituele kwestie is, een psycho-spiritueel probleem met een psycho-spirituele oplossing.

Wat je wel kunt doen op persoonlijk niveau is de leringen gebruiken over hoe je omgaat met de gescheiden zelven en het oerzelf. Kijk naar de zelven die je hebt gemaakt om met de ziekte om te kunnen gaan. Kijk verder. Kijk naar je houding ten aanzien van het leven op aarde. Kijk naar je houding ten aanzien van je fysieke lichaam en besef dat je gescheiden zelven hebt die op het fysieke lichaam reageren, reageren op het leven op aarde en gebruik dan onze leringen om die gescheiden zelven op te ruimen. Dan zul je geleidelijk aan je intuïtie meer ontwikkelen zodat je aan de weet kunt komen of “je met deze ziekte moet leren leven of blijven zoeken naar manieren, steeds dieper gaande psycho-spirituele heling, totdat ik die kunt transcenderen.”