Medicijnen die uit energie bestaan en bioresonantie

Vraag: Afgezien van de gewone medicijnen, lijkt er een trend te zijn van energiemedicijnen. En de vraag is precies of er ook al dingen op de markt zijn, zoals bioresonantie om het lichaam te meten en vibraties die niet in harmonie zijn op te sporen en die dan terug te laten keren naar het lichaam om het beter in harmonie te brengen. Mijn vraag is of dit de goede richting opgaat en hoe volwassen of onvolwassen de methodes nu zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Zoals ik in mijn antwoord heb gezegd over voedsel, zitten we op aarde in principe in een situatie waarin het ideaal zou zijn als de mensen ziekten door middel van bewustzijn zouden kunnen genezen. En het hoogste potentieel voor medicijnen die uit energie bestaan, is dat er bepaalde mensen zijn die spiritueel zo volwassen zijn geworden en die zichzelf hebben geschoold en getraind, en die het vermogen hebben om energie van hun IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters naar iemand te channelen en die persoon rechtstreeks te helen met de kracht van hun gedachten. Dit zou natuurlijk ook vereisen dat de mensen enig inzicht hebben in het bewustzijn dat achter die ziekte schuilt, zodat ze die persoon zouden kunnen helpen om hun bewustzijn te veranderen en dat bewustzijn los te laten. Dit is de allerbeste vorm van genezen.

Maar zoals ik zei over genetica, omdat wij erkennen dat het collectieve bewustzijn nog niet zover is, geven we bepaalde technologie en bepaalde kennis uit die jullie in staat stelt om technische apparaten te ontwikkelen die iets kunnen wat je met je gedachten kunt. Dus energiemedicijnen zijn de moeite waard. Het is zeker de moeite waard om te experimenteren met het proces om technologie te maken dat bijvoorbeeld energie kan opsporen. Wij hebben digitale beeldvorming uitgebracht die kan worden ontwikkeld om de voorlopers van ziekte in het emotionele, mentale en identiteitslichaam op te sporen, zodat iemand iets kan doen alvorens de ziekte zich fysiek openbaart. Deze techniek is al bijna compleet, maar is nog niet ontwikkeld en begrepen, omdat men nog geen inzicht heeft in de drie hogere lichamen.

Er zijn dus wel andere vormen van technische apparaten maar die wil ik niet speciaal bespreken omdat er veel van zijn. Maar als zowel als iemand die de gezondheidszorg uitoefent, als iemand die op zoek is naar genezing, moet jij je Christusonderscheid gebruiken. Je moet je op je hart afstemmen en voelen of de techniek juist is of niet. En een manier om dit te doen, is te kijken naar de intenties en het bewustzijnsniveau van de mensen die het hebben ontwikkeld of het aanbevelen. Er is een oud gezegde dat als iets te mooi is om waar te zijn, dit meestal ook zo is. En er zijn mensen die een technisch apparaat hebben gemaakt en beweren dat dit alle ziekte en alle problemen kan oplossen en in veel gevallen houdt dit in dat zij niet hebben begrepen wat een ziekte veroorzaakt, namelijk de toestand van het bewustzijn. Er zijn veel mensen op zoek naar een toverstaf waar ze mee kunnen zwaaien en als jij een bepaald apparaat aanzet en de mensen aan bepaalde straling blootstelt, wordt een ziekte genezen. Maar als die ziekte het gevolg is van wat de persoon in vele levens in zijn drie hogere lichamen heeft gecreëerd, hoe kun je dan verwachten dat gewoon een energiestraal door het fysieke lichaam heen sturen de ziekte in vijf minuten zal genezen? Dat is niet realistisch mijn geliefde.

Dit betekent niet dat mensen het hoogste inzicht moeten hebben om een technisch apparaat te bedenken, maar het houdt in dat je naar de volwassenheid, het inzicht van die persoon, moet kijken, en je realiseren dat hoe volwassener iemand is, hoe meer inzicht iemand heeft, hoe waarschijnlijker het is dat hij zich kan afstemmen op het niveau van de geascendeerde meesters en wat betere technologie kan ontvangen dan iets wat dat beweert te zijn. Wanneer er nieuwe technologie uitkomt, zullen er altijd mensen zijn die uitroepen: “O, dat klopt niet” of “Dat is een charlatan”, en dergelijke. En je moet toegeven dat de gevallen wezens iemand naar dat nieuwe terrein sturen die hun student is om op dat terrein iets naar buiten te brengen dat veelbelovend lijkt, maar eigenlijk verkeerd is. En daarom moet je dat onderscheidingsvermogen hebben en nogmaals, we hebben jullie hulpmiddelen gegeven om dat onderscheid te kunnen maken. Wij hebben jullie verteld dat jullie je moeten afstemmen op je hart. Veroorzaakt dat een stijgend gevoel of een lagere sensatie, en dat is de enige maat om iets te kunnen meten. Maar mensen die in de gezondheidszorg werken, hebben meer kennis, meer ervaring, en je moet die samen met je Christusonderscheid gebruiken om te zien of een techniek enigszins deugt of dat hij gewoon een bewering doet die op sensatie is gericht.

In dit leven is het niet de rol van de boodschapper om een genezer te zijn, en ik kijk dus naar andere mensen die ervaring hebben op het gebied van heling en deze technologie te bekijken, het te omarmen, met elkaar in contact te komen, een soort groep te vormen van mensen die in de gezondheidszorg werken die ook kennis hebben van de leringen van de geascendeerde meesters en elkaar te helpen bij het beoordelen van deze technologie. Begeef je op dat terrein. Zie of je iets bij kunt dragen. Als dat zo is, kom dan met een idee dat het kan verbeteren en zie dan wat ervan kan worden. Wij zijn natuurlijk altijd bereid om te werken met mensen die ervaring op dat gebied hebben. Wij doen dat niet via deze boodschapper, omdat veel van jullie in staat zijn om die nieuwe ideeën rechtstreeks van ons in je innerlijk te ontvangen.