Muziek en inspiratie door de geascendeerde meesters

Vraag: Er is een boy band in Korea die de Bangtan Boys of BTS heet, die wereldwijd beroemd is, en die meestal jonge meisjes van tien tot twintig jaar oud heel erg aanspreekt. Zij voeren inspirerende liedjes uit met als doel om sociale vooroordelen en druk op jonge mensen te voorkomen en zij krijgen meestal een heel positieve respons van jonge mensen. De vraag aan de meesters is deze: Ontvangen de groep BTS en hun muziek inspiratie van de geascendeerde meesters of uit het spirituele rijk? Hoe kijken de geascendeerde meesters naar de muziek van BTS en de reactie van de mensen daarop?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Vooral in een eerdere dispensatie van de geascendeerde meesters is er veel discussie geweest, of concentratie op, over of wij een bepaalde activiteit sponsoren of een organisatie of wat ook maar. Hoewel deze vraag niet rechtstreeks gesteld wordt, zal ik die ook meenemen. Het idee dat wij iets sponsoren, wordt vaak verkeerd begrepen door studenten van geascendeerde meesters. Zij denken bijvoorbeeld dat als wij een organisatie sponsoren dat dit sponsoren dan voor altijd is of dat wij alles goedkeuren wat er gebeurt. Maar dat is niet het geval, behalve in speciale situaties en een meester zegt: “Ik sponsor die organisatie.” Dat betekent bijvoorbeeld niet dat El Morya in een eerdere dispensatie alles goedkeurde wat daar gebeurde en daarom hield die sponsoring op den duur op. Met betrekking tot een band is het duidelijk dat die muziek niet verdwijnt en dat jonge mensen natuurlijk geïnteresseerd blijven in muziek. Wij, de geascendeerde meesters, zijn er heel erg in geïnteresseerd om muziek te gebruiken om een positief effect op jonge mensen te hebben, maar wij sponsoren niet een bepaalde band. Je kunt niet van een bepaalde band zeggen: “O, hun muziek wordt volledig geïnspireerd door de geascendeerde meesters of op een of andere manier door de geascendeerde meesters gegeven.”

Wij geven wel energie en ideeën uit op een algemenere manier dan je gewend bent bij een dictaat. Een dictaat is veel specifieker, dat sturen wij meer een bepaalde kant op. In een algemenere uitgave geven we voortdurend gewoon nieuwe ideeën en bepaalde energie uit en die is niet voor een specifieke groep mensen. Wij laten iedereen die in staat is om zich af te stemmen bij wijze van spreken gewoon de ideeën downloaden, om maar eens een computerterm te gebruiken. Deze band heeft op die manier iets van die inspiratie opgevangen, maar ook andere bands. Uit wat er in vroegere organisaties van geascendeerde meesters werd gezegd, zou je kunnen opmaken dat de geascendeerde meesters niet dat soort muziek van sommige bands zou kunnen goedkeuren, maar zoals ik zei, moeten we realistisch blijven en kijken naar welke muziek jonge mensen tegenwoordig luisteren. Als we een manier zouden kunnen vinden om hogere ideeën te injecteren, een soort inspiratie te geven, zijn we bereid om dat te doen. Begrijp je wat ik zeg? Wanneer je een boodschapper hebt die een mantel heeft ontvangen, wanneer je een organisatie hebt die rechtstreeks door een geascendeerde meester wordt gesponsord, dan moet er natuurlijk aan een aantal strenge eisen worden voldaan. Maar wat betreft algemene inspiratie stellen we dezelfde eisen niet. Wij willen met iedereen werken die de gevoeligheid heeft en de open geest om iets van ons te ontvangen. Wij weten dat dit in veel gevallen zou kunnen betekenen dat een boy band een lied schrijft dat een positief verheffend effect kan hebben, maar misschien drie liedjes andere niet. Wij willen dan nog steeds die ene uitbrengen die verheffend kan werken, omdat het een positief effect op een paar mensen heeft.

Hetzelfde geldt op veel andere terreinen van de samenleving. Een politicus kan één idee van ons ontvangen. Hij kan tien andere overtuigingen of ideeën hebben die niet op één lijn zijn met de idealen van de geascendeerde meesters, maar desondanks moeten wij werken met iets wat er al is en iets proberen te verbeteren. Je moet je realiseren dat als je laten we zeggen tweeduizend jaar terugkijkt op de aarde, er enorme vooruitgang is geweest. Die vooruitgang is niet tot stand gebracht door mensen die het Christusbewustzijn hadden. Als we hadden gezegd: “Wij geven de mensen pas weer nieuwe ideeën als er genoeg mensen zijn met het Christusbewustzijn”, dan zou de wereld er veel primitiever uitzien. We moeten dus ergens beginnen. Wij moeten met mensen werken die zelfs maar één idee in hun leven kunnen ontvangen. Wij kunnen ons niet laten ontmoedigen of ons ergens van laten afhouden door het feit dat ze misschien ook ideeën van het astrale vlak kunnen ontvangen en dat ze dan een mix naar buiten brengen. Als er niemand anders is om dat idee naar buiten te brengen, dan geven we het uit, omdat het idee een positief effect zal opleveren. Hetzelfde geldt voor muziek – je moet ergens beginnen. Wij kunnen niet zeggen dat wij niet met muzikanten willen werken totdat zij één bepaald niveau van perfectie hebben. Wij moeten kijken naar wat er wel is: Is er iemand met wie wij kunnen werken? Dan doen we dat en dat heeft een positief effect. Het verandert wat jonge mensen kunnen begrijpen of ervaren en geleidelijk aan zullen de mensen beginnen te vragen naar een hogere vorm van muziek dan daarvoor. Het gebeurt niet allemaal in één keer. Dan kan gewoon niet gezien het bewustzijnsniveau van dit moment.