Ideeën uit ‘The Disappearance of the Universe’ door Gary Renard

Vraag: In het boek van Gary Renard dat ‘The Disappearance of the Universe’ heet, wordt erover gesproken dat je in de toekomst een geascendeerde meester wordt en weer terugkomt in het heden. Ik vraag mezelf af of ik in de toekomst een geascendeerde meester zou kunnen zijn en in het heden zou kunnen verschijnen en mezelf rechtstreeks zou kunnen onderwijzen? Als ikzelf, die in de toekomst ascendeert, een ander deel van mij van mijn geest of zelf ascendeert, kan de geascendeerde meester die ik word en in de toekomst ascendeert, in een vorm verschijnen die je kunt zien en aanraken met het fysieke lichaam in het heden. Bijvoorbeeld als ik een geïncarneerde levensstroom van Saint Germain ben, is het dan mogelijk dat ik Saint Germain kan voelen die fysiek mij is of mijn leraar in het huidige leven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Korea:

Mijn geliefde, de ideeën die je aandraagt zijn niet echt. Het is zelfs niet zo dat hoewel je in de toekomst een geascendeerde meester zult zijn, jij aan jezelf kunt verschijnen in jouw huidige leven. Je bent nog niet geascendeerd, dus de geascendeerde meester die je in de toekomst zult zijn, is nu geen geascendeerde meester. Wanneer je ascendeert, word je geen Saint Germain. Saint Germain is al Saint Germain. Dit soort ideeën komen niet van de geascendeerde meesters, maar van de wezens in het mentale rijk die spelen met het feit dat er mensen geïncarneerd zijn die heel erg op het mentale rijk zijn afgestemd, maar die niet verder willen en zich afstemmen op de echte geascendeerde meesters in het hogere identiteitsrijk of het spirituele rijk. Dit komt omdat die mensen op een intellectuele manier slimmer willen lijken.

Hier had Saint Germain het eerder over, dat er een bepaalde intellectuele elite is die bepaalt wat het betekent om intelligent te zijn. En die dat gebruiken om een gevoel van superioriteit ten opzichte van andere mensen te krijgen. Je ziet dit onder ook bij spirituele studenten die een heel intellectuele leer hebben die moeilijk te bevatten is voor de gemiddelde persoon. Zodat zij zich heel erg superieur kunnen voelen, omdat zij die leer bestuderen. Zij hebbe het gevoel dat ze heel ver gevorderd zijn, maar dit is eigenlijk niet zo, het is gewoon onbegrijpelijk. De ascensie is dus een heel lineair proces mijn geliefde, het is mogelijk dat je uit de zelfde erfelijke lijn komt als Saint Germain. Daarom kun je affiniteit hebben met Saint Germain, maar wanneer je ascendeert, zul je niet Saint Germain worden, je wordt dan een zelfstandige geascendeerde meester. Maar de geascendeerde meester die jij wordt, is nu nog geen geascendeerde meester. Als je uit de erfelijke lijn van Saint Germain stamt, waarom zou je dan een vervanger van Saint Germain nodig hebben, waarom is hij niet goed genoeg voor jou? Je begrijpt dus wel dat het boek onzin vertelt. Er klopt niets van. Er zijn echte geascendeerde meesters die zijn geascendeerd, het is onze rol om degenen te helpen die nog niet zijn geascendeerd.

Waarom zou je willen dat een of andere geheimzinnige meester waar niemand ooit van heeft gehoord aan jou verschijnt en jou onderwijst. Wat zou die meester kunnen wat ik niet kan? Dit is dus een voorbeeld – een typisch voorbeeld van die leringen uit het mentale rijk die sommige mensen fascineren, maar wanneer je echt over hen nadenkt en onze leringen als een referentiekader gebruikt dan zie je dat er kop noch staart aan zit. Het is hetzelfde als beweren dat een geascendeerde meester fysiek aan jou is verschenen. Hoe zou die fysieke verschijning moeten plaatsvinden? Waarom zou dat in deze tijd nodig zijn wanneer je het vermogen hebt om je op ons af te stemmen, zodat je ons kunt ervaren me je hogere lichamen in plaats van je fysieke lichaam? Nogmaals, in deze tijd hebben we geen dispensatie gekregen om te verschijnen, zodat de meerderheid van de mensheid ons met hun fysieke ogen zou kunnen zien. Daarom hebben we mensen nodig die gevoeliger zijn en zich op ons af kunnen stemmen met hun hogere lichaam, die hun hogere lichamen zuiveren zodat ze omhoog kunnen reiken naar ons niveau.

Daarom trainen we boodschappers die boodschappen van ons kunnen ontvangen, zodat degenen onder jullie die er nog niet aan toe zijn om zich rechtstreeks op ons af te stemmen kunnen leren om jullie vermogen te ontwikkelen om dit te doen. Wij verschijnen niet fysiek, wanneer het niet nodig is en als iemand een fysieke verschijning heeft gehad, dan toont dit nog niet aan dat deze persoon zich niet kon afstemmen op de echte geascendeerde meesters, maar alleen maar dat iemand zich kan afstemmen op lagere wezens in de lagere rijken. Dus mijn geliefde, wij werken volgens de Wet van Vrije Wil, de meesters die ons in de lagere rijken imiteren, hebben die beperking niet, omdat zij de vrije wil van mensen niet respecteren.