In-vitrofertilisatie (IVF) en stamceltechnologie

Vraag: Als een levensstroom niet indaalt ten tijde van de bevruchting, is het dan bij in-vitro fertilisatie wel oké om embryo’s in te vriezen en de embryo’s met betere DNA te selecteren voordat ze in de baarmoeder worden geplaatst of gebruikt voor medische doeleinden, zoals stamcellen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Ja, het is heel acceptabel om IVF te gebruiken en het is ook acceptabel om stamcellen te gebruiken voor medisch onderzoek in een poging om bepaalde behandelingen te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zal deze technologie geen lange levensduur hebben, omdat er steeds betere manieren komen om met ziekten om te gaan naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, maar als tussenstap is het nodig om te doen wat mogelijk is op fysiek niveau. Het is zelfs nodig in die zin dat mensen die geen spirituele kijk op het leven hebben, bepaalde extreme dingen mogen doen met het fysieke lichaam om een fundament te krijgen waardoor zich ervan bewust te worden dat menselijke wezens meer zijn dan een fysiek lichaam.