Een holistische aanpak van genezing moet de psyche erbij betrekken

Vraag: Hoe kan iemand die spiritueel bewuste gezondheidszorg verleent ervoor zorgen dat mensen holistisch genezen worden en hen steunen om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen genezing?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Nu dat hangt heel erg af van wat voor professional in de gezondheidszorg je bent en hoe beperkt de omgeving is waarin je werkt. Wat voor kansen heb je om met mensen te spreken? Wat mag je doen, wat voor vrijheid heb je, moet je andere vormen van genezing of therapie aanbevelen? Als je bijvoorbeeld in een situatie bent waarin je de persoonlijke raadgever van iemand bent en de mensen naar jou toekomen op persoonlijke basis, dan heb je vanzelfsprekend veel vrijheid om met hen te delen waar wij over spreken: de universele aspecten, het pad naar hogere niveaus van bewustzijn, de manier waarop je spirituele trauma’s heelt. In principe betekent holistische gezondheid dat je begrijpt dat het fysieke lichaam geen geïsoleerde eenheid is, maar dat die heel nauw gekoppeld is aan je psyche en dat de psyche en het lichaam een eenheid vormen; dat is de ware betekenis van holistische genezing.

Je snapt dus wel dat alle fysieke symptomen een parallel in de psyche hebben en daarom moet de psyche worden meegenomen om echt te genezen. We zeggen niet dat je fysiek maatregelen moet nemen die nodig zijn om hun leven te redden en hen geïncarneerd te houden, maar we zeggen dat een holistische aanpak van genezing natuurlijk ook te maken heeft met de psyche, om mensen te helpen hun trauma’s te helen en reactiepatronen te overwinnen. Dus als je de mogelijkheid hebt om mensen dit aan te raden, doe dat dan. Als dat niet zo is, dan kun je er vrede mee hebben dat je mensen helpt binnen de context waarin jij werkt. Maar als je niet het gevoel hebt dat je dat kunt, ga dan naar een ander terrein waarop je wel de mogelijkheid hebt om mensen te helpen.