Bescherming tegen infecties

Vraag: Hoe kunnen we ons beschermen tegen virussen, een soort wapen dat door de gevallen wezens wordt verspreid? Hoe kunnen we genezen van een infectie als wij al geïnfecteerd zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Een enigszins ingewikkeld onderwerp mijn geliefde, omdat je natuurlijk wel weet dat er verband bestaat tussen alle omstandigheden die in het materiële rijk geopenbaard worden en een bewustzijnsstaat. Zoals wij hebben onderricht, heeft al het materiële een parallel in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Er zijn dus veel praktische dingen die je kunt doen om je te beschermen tegen infecties en ik hoef er nu niet op in te gaan en jij moet natuurlijk de praktische maatregelen nemen die volgens jou relevant zijn voor jouw situatie.

De allergrootste bescherming is spirituele bescherming wanneer je het pad van Christusschap bewandelt. Je moet begrijpen dat alle scheppingen van de gevallen wezens die zich openbaren als een vorm van ziekte natuurlijk uitdrukkingsvormen zijn van een lagere bewustzijnsstaat. Dus wanneer je die bewustzijnsstaat transcendeert en een bepaald niveau van Christusschap bereikt, word je minder gevoelig voor die infecties.

Kan dit je de garantie geven dat je nooit een infectie oploopt? Dat kan in heel grote mate, maar nooit 100% vanwege de omstandigheden in het fysieke octaaf. En als je eenmaal bent geïnfecteerd, moet je praktische, fysieke stappen doen om te genezen maar nogmaals, het gaat om het verhogen van het bewustzijn. Zoek naar hogere niveaus van Christusschap. Gebruik de kans om echt op zoek te gaan naar de vastzittende punten in jouw bewustzijn waar Goeroe Ma over sprak en transcendeer ze, zodat je verder kunt naar een hoger niveau van Christusschap. Dit zal betekenen dat je de ziekte echt overwint of dat je het punt bereikt waarop het de ontplooiing van je Goddelijke plan of het tot uiting brengen van je Christusschap, niet belemmert.